برترین پکیج مبانی نظری اختلال های اضطرابی

مبانی نظری اختلال های اضطرابی

مبانی نظری اختلال های اضطرابی

توضیحات :

مبانی نظری اختلال های اضطرابی در 31 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

خلاصه ای از کار:

اضطراب

اضطراب که نوعی احساس ترس و ناراحتی بی دلیل است، نشانة بسیاری از اختلالات روان شناختی محسوب می شود که اغلب به وسیلة رفتارهای دفاعی مانند فرار از یک موقعیت ناخوشایند یا انجام یک عمل طبق نظم و آئین معین کاهش می یابد. به هر حال، اضطراب نشانة اصلی و مشترک تمام اختلالاتی است که در این طبقه قرار می گیرند. این اختلالات عبارتنداز: اضطراب تعمیم یافته[1]، اختلال رعبی[2]، فوبی[3]، وسواس فکری و عملی[4]، و اختلال استرس پس از ضایعة روانی. در DSMII ، این اختلالات نوروز محسوب شده، اضطراب تعمیم یافته، تحت عنوان اضطراب مزمن؛ اضطراب رعبی، تحت عنوان حمله های اضطرابی حاد؛ فوبی، تحت عنوان نوروز فوبی؛ و اختلال وسواس فکری و عملی، تحت عنوان نوروز وسواس فکری و عملی طبقه بندی شده بودند(آزاد، 1382).

……………..

اضطراب تعمیم یافته GAD:

ویژگی عمدة این اختلال ترس از آینده است. این ترس بی اساس بوده و به موضوع معینی مربوط نمی شود. به طوری که هر آن ممکن است بیمار

…………..

شیوع GAD:

در یک نمونة اجتماعی، میزان شیوع 1 سالة اختلال اضطراب فراگیر تقریباً 3 درصد، و شیوع مادام العمر آن 5 درصد بود. در کلینیکهای اختلال اضطرابی، تقریبا یک چهارم از افراد، به اختلال اضطراب فراگیر به عنوان اختلال اصلی یا اختلال همراه دچار هستند(انجمن روانپزشکی آمریکا، 1384).

…………….

درمان اختلال اضطراب فراگیرGAD :

خیلی از درمانجویان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر با پزشک خانواده مشورت می کنند و به دنبال رهایی از مشکلات «عصبی» یا اضطراب

………….

اختلال وحشت زدگیPanic :

اضطراب رعبی برخلاف اضطراب تعمیم یافته، شامل حمله های شدید ترس و وحشت است که تمرکز یافته و به موقعیت

…………

شیوع اضطراب وحشت زدگی Panic:

گرچه میزان شیوع اختلال وحشت زدگی (همراه با گذر هراسی یا بدون آن) درطول زندگی در نمونه های اجتماعی تا 5/3 درصد گزارش

………………

درمان شناختی – رفتاری[5] برای اختلال وحشتزدگی :

مدل های شناختی و شرطی سازی اختلال وحشتزدگی به تدوین درمان های جدیدی کمک کرده اند که در دهها تحقیق اجرا شده در چندین کشور دنیا ثابت شده که بسیار موثر هستند. گرچه این درمان ها تا اندازه ای تفاوت دارند اما هر یک ن

……………

فوبی Phobi:

فوبی ترسی است دائمی از بعضی اشیا یا موقعیتها که هیچ خطر واقعی برای شخص نداشته و بی تناسب با جدی بودن واقعی آنها اغراق آمیز شده است. فوبی از واژة یونانی فوبوس (نام خدای ترس یونان) گرفته شده است که با نقاب به صورت و زره بر تن برای ترساندن دشمنان در صحنه ظاهر می شد.فوبی ممکن است نه فقط به یک ترس مخصوص نسبت به بعضی اشیا یا موقعیتها دلالت کند، بلکه ممکن است به یک الگوی کلی ترس و رفتار اجتنابی دلالت داشته باشد، تاثیر کلی که این نوع ترس به روش کلی زندگی فرد دارد، در 1968 اسنیت را بر آن داشت که معتقد شود باید عبارت” ترسهای مربوط به ناایمنی نامشخص” جایگزین ترس از مکانهای سرباز شود (آزاد، 1382).

……………

شیوع فوبی:

مطالعات همه گیری شناسی میزان شیوع

……………

درمان فوبی های اجتماعی

برای فوبی اجتماعی، انواع درمان رفتاری و شناختی- رفتاری بسیار موثر وجود دارد. مانند فوبی های خاص، ابتدا درمان های رفتاری به وجود

………….

درمان فوبی های خاص:

درمان مواجه سازی- بهترین درمان برای فوبی های خاص- مواجهة کنترل شده با محرک ها یا موقعیت هایی که ترس فوبیک

………..

اختلال وسواس فکری – عملی OCD :

در وسواس فکری و عملی به نظر می رسد که شخص مجبور است دربارة چیزهائی فکر کند که همواره آرزو می کند بتواند راجع به آنها نیندیشد. یا ناچار است اعمالی را انجام دهد که دائما به خود می گوید: ای کاش می توانستم آنها را انجام

………….

شیوع OCD :

بررسی های اجتماعی شیوع کلی (در طول زندگی) این اختلال را 5/2 درصد، و شیوع یک سالة آن را در بزرگسالان 5/0 تا ½

………..

همایندی OCD:

افراد مبتلا به OCD معمولا به اختلالات روانی دیگر مبتلا می گردند. احتمال شیوع اختلال افسردگی اساسی در مبتلایان

………………

درمان اختلال وسواس فکری- عملی OCD:

درمان رفتاری که مواجه سازی و جلوگیری ازپاسخ را ترکیب می کند موثرترین رویکرد برای اختلال های وسواس فکری – عملی

………..

اختلال فشار روانی پس از آسیبPTSD :

آخرین زیر گروه اختلالات اضطرابی، اختلال استرسی پس از ضایعة روانی P.T.S.D [6] است. در این اختلال نشانه های مرضی روان شناختی به دنبال یک حادثة ضایعه گر روانی که معمولا خارج از تحمل تجربة انسان است، رخ

…………..

شیوع PTSD :

مطالعات اجتماعی شیوع مادام العمر اختلال فشار روانی پس آسیبی را تقریبا 8 درصد در بزرگسالان آمریکایی گزارش می کنند. در حال حاضر دربارة شیوع این اختلال در جمعیت کلی سایر کشورها اطلاعاتی در دست نیست. مطالعات

………

همایندی PTSD:

میزان ابتلا توام………………

درمان بحران کوتاه مدت

درمان بحران کوتاه مدت[7] روی مسئلة فوری که فرد یا خانواده در مورد آن مشکل دارد تمرکز می کند. گرچه مشکلات جسمانی نیز ممکن است به درمان اضطراری نیاز داشته باشند، اما درمانگران در این مورد

…………

جلسات گفتگوی پس از فاجعه:

یک روش برای کمک کردن به افرادی که در فاجعه ای درگیر بوده اند ترتیب دادن جلسات گفتگوست[8] تا به آنها امکان داده شود دربارة تجربیات خود، معمولا مدت کوتاهی بعد از اینکه آسیب فروکش کرده است ، با دیگران صحبت کنند. «باز

………….

اختلال های اضطرابی

اضطراب

اضطراب که نوعی احساس ترس و ناراحتی بی دلیل است، نشانة بسیاری از اختلالات روان شناختی محسوب می شود که اغلب به وسیلة رفتارهای دفاعی مانند فرار از یک موقعیت ناخوشایند یا انجام یک عمل طبق نظم و آئین معین کاهش می یابد. به هر حال، اضطراب نشانة اصلی و مشترک تمام اختلالاتی است که در این طبقه قرار می گیرند. این اختلالات عبارتنداز: اضطراب تعمیم یافته[9]، اختلال رعبی[10]، فوبی[11]، وسواس فکری و عملی[12]، و اختلال استرس پس از ضایعة روانی. در DSMII ، این اختلالات نوروز محسوب شده، اضطراب تعمیم یافته، تحت عنوان اضطراب مزمن؛ اضطراب رعبی، تحت عنوان حمله های اضطرابی حاد؛ فوبی، تحت عنوان نوروز فوبی؛ و اختلال وسواس فکری و عملی، تحت عنوان نوروز وسواس فکری و عملی طبقه بندی شده بودند(آزاد، 1382).

فروید معتقد بود که اضطراب می تواند ماهیتی سازشی داشته باشد و آن در صورتی است که ناراحتی همراه با آن، فرد را به سوی راههای جدید و مبارزه انگیز زندگی سوق دهد. اگرشخصی از این حیث با شکست مواجه شود، نتیجة آن اختلال و اضطراب مرضی است. (آزاد، 1382).

اضطراب تعمیم یافته GAD:

ویژگی عمدة این اختلال ترس از آینده است. این ترس بی اساس بوده و به موضوع معینی مربوط نمی شود. به طوری که هر آن ممکن است بیمار ترس از موضوعی خاص مانند بیماری فرزند، مرگ همسر، اخراج از کار و از این قبیل را نام ببرد و از رخ نمودن حوادث نامعلومی که اساس و پایة واقعی ندارند درهراس باشد . به همین دلیل است که اضطراب شناور[13] ، یعنی اضطرابی که به هیچ موقعیتی بستگی ندارد، نامیده شده است. علاوه بر نامشخص بودن منبع اضطراب در این اختلال، نشانه های مرضی شایع عبارتند از : ناتوانی در تمرکز، ناتوانی در تصمیم گیری، حساسیت زیاد، اختلال در خواب، عرق کردن زیاد، تنش مداوم عضلانی. این نشانه ها را می توان در چهار زمینه طبقه بندی کرد که عبارت است از:

  1. تنش حرکتی، که نشانه های آن شامل: ناتوانی در آرامش عضلانی، به صورت لرزش و از جا پریدگی است.
  2. واکنشهای خودکار، که نشانه های آن شامل: فعالیت بیش از اندازة دستگاه عصبی سمپاتیک و پاراسمپاتیک مانند: عرق کردن زیاد، گیجی، طپش قلب، سردی دستها و تکرّر ادرار است.
  3. احساسات تشویش آفرین دربارة آینده، از قبیل نگرانی بی دلیل دربارة آنچه برای خود آنان، یا افراد نزدیکشان پیش خواهد آمد.
  4. مراقبت بیش از اندازه ، از قبیل بررسی دائمی محیط اطراف برای احتراز از خطرات احتمالی.

آنچه در این اختلال نابهنجار به حساب می آید تجربة اضطراب نیست، بلکه بی تناسب بودن احساس اضطراب با محرک بیرونی، و به ظاهر مولد آن است. (آزاد، 1382).

شیوع GAD:

در یک نمونة اجتماعی، میزان شیوع 1 سالة اختلال اضطراب فراگیر تقریباً 3 درصد، و شیوع مادام العمر آن 5 درصد بود. در کلینیکهای اختلال اضطرابی، تقریبا یک چهارم از افراد، به اختلال اضطراب فراگیر به عنوان اختلال اصلی یا اختلال همراه دچار هستند(انجمن روانپزشکی آمریکا، 1384).

همایندیGAD:

اختلال اضطراب منتشر احتمالا شایعترین اختلالی است که با یک اختلال روانی دیگر، معمولاً یک اختلال اضطرابی دیگر یا یک اختلال خلقی دیده می شود. شاید 50 تا 90 درصد مبتلایان به اختلال اضطراب منتشر یک اختلال روانی دیگر هم دارند.

تا 25 درصد بیماران بالاخره به اختلال هراس مبتلا می گردند، درصد بالائی از این بیماران احتمال دارد به اختلال افسردگی اساسی مبتلا شوند. سایر اختلالات شایع وابسته به اختلال اضطراب منتشر عبارتنداز افسرده خوئی و اختلالات وابسته به مواد. (کاپلان وسادوک ، 1384).

درمان اختلال اضطراب فراگیرGAD :

خیلی از درمانجویان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر با پزشک خانواده مشورت می کنند و به دنبال رهایی از مشکلات «عصبی» یا اضطراب و / یا مشکلات جسمانی گوناگون (روان زاد) خود هستند. معمولا در این گونه موارد، برای کاهش تنش، کاهش نشانه های تنی دیگر، و آرمیدگی، داروهایی از طبقة بنزدویازپین (ضداضطراب) مانند والیوم استفاده – و سوء استفاده – می شود. تاثیر این داروها بر نگرانی و نشانه های روان شناختی دیگر، زیاد نیست. به علاوه ، این داروها اعتیادآور هستند و ترک کردن آنها دشوار است. داروی جدیدتری به نام باسپیرون[14] (از طبقة دارویی متفاوت) نیز موثر به نظر می رسد و اعتیادآور نیست. با این حال ممکن است چند هفته طول بکشد تا نتایج آن معلوم شوند. چند طبقه از داروهای ضدافسردگی نیزدر درمان اختلال اضطراب فراگیر مفید واقع می شوند و به نظر می رسد که آنها بر نشانه های روان شناختی بیشتر از بنزودیازپین ها تاثیر دارند(باچر و مینکا و هولی ، 1388).

درمان شناختی- رفتاری برای اختلال اضطراب فراگیر نیز پس از اینکه پژوهشگران بالینی روش های آن را اصلاح کردند، به طور فزاینده ای موثر واقع می شود. این درمان معمولا ترکیبی از روش های رفتاری مانند آموزش آرمیدگی عضلانی و روش های بازسازی شناختی با هدف کاهش دادن شناخت های تحریف شده و سوگیری های پردازش اطلاعات مرتبط با اختلال اضطراب فراگیر و کاهش دادن فاجعه آمیز کردن رویدادهای جزئی را شامل میشود. درآغاز به نظر می رسید که درمان کردن اختلال اضطراب فراگیر از همة اختلال های اضطرابی دیگر سخت تر است و هنوز هم تا اندازه ای چنین است. با این حال، پیشرفت هایی صورت گرفته اند و بررسی کمّی 13 تحقیق کنترل شده نشان داد که روش های درمان شناختی- رفتاری تغییرات زیادی را در اغلب نشانه ها به بار می آورند. (باچر و همکاران، 1388).

اختلال وحشت زدگیPanic :

اضطراب رعبی برخلاف اضطراب تعمیم یافته، شامل حمله های شدید ترس و وحشت است که تمرکز یافته و به موقعیت یا هدف مشخصی محدود شده است. حمله های رعبی به صورت دوره های برگشت پذیر اضطراب شدید است که بیمار تجربه می کند و از چند ثانیه تا چند ساعت به طول می انجامد. ممکن است اختلال رعبی خصوصیات اضطراب تعمیم یافته را نیز به نحوی شدید شامل شود که می تواند برای خاموش کردن یا ممانعت نمودن از تحریک احساسهای شخص باشد. نشانه های این اختلال در افراد مختلف، متفاوت است ولی غالبا شامل طپش قلب، تنگی نفس، عرق کردن زیاد، گیجی، سردی و رنگ پریدگی صورت و دستها، احساس درد در سینه، میل شدید به ریزبینی، حساسیت معدی، و احساس پنهان از مرگ قریب الوقوع می شود. این حمله ها ممکن است چند بار در روز، ماهی یکبار، یا خیلی کم رخ بنمایند. فرد مبتلا همواره از ظهور مجدد این حمله ها دچار ترس و نگرانی است. این نشانه های مرضی به صورتی هستند که گوئی شخص دچار حمله قلبی شده، و به همین دلیل غالباً افراد مبتلا به اضطراب رعبی برای معالجات قلبی به پزشک مراجعه می کنند.


[1] . generalized anxiety

[2] . panic disorder

[3] . phobia

[4] . obsessive compulsive

[5] . Cognitive-Bihavioral Therapy

[6] .post traumatic stress disorder

[7] . short-term crisis therapy

[8] . debriefing sessions

[9] . generalized anxiety

[10] . panic disorder

[11] . phobia

[12] . obsessive compulsive

[13] Free flooting anxiety

[14] . buspirone

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 31


مطالب تصادفی