برترین پکیج مطالعه و شناخت کاخ عالی قاپو اصفهان به همراه سیر تحول مرمت آن

عالی قاپو;کاخ عالی قاپو اصفهان;مرمت عالی قاپو;دانلود عالی قاپو

مطالعه و شناخت کاخ عالی قاپو اصفهان به همراه سیر تحول مرمت آن در قالب pdf (قابل کپی به word) در 81 صفحه

مطالعه و شناخت کاخ عالی قاپو اصفهان به همراه سیر تحول مرمت آن در قالب pdf (قابل کپی به word) در 81 صفحه

این بنا پس از انتقال پایتخت از قزوین به اصفهان توسطشاه عباس اول بین سالهای 1000 تا 1006 ه.ق. به عنوان
مقر و دولتخانه حکومتی سلاطین صفوی شروع بهساخت شد.مدت زمان ساختاین عمارت طی 5 مرحله معماری و در زمان جانشینانشاه عباس اول بخصوص شاه عباس دوم و شاه سلیمانبین 70 تا 100 سال ادامه و تکمیل یافت. حتی به دلیلوجود کتیبه ای بخط نستعلیق در زمان شاه سلطانحسین آخرین پادشاه صفوی، تزئینات طبقه سوم اضافهیا مرمت شده است.

بنای عالی قاپو با ارتفاعی حدود 36 متر تا کف بازار بلندترینعمارت چند طبقه تا چند دهه اخیر در شهر اصفهان بوده است.به دلیل اضافات و الحاقات معماری در هر سو نمایی متفاوت دارد بهطوری که از جلو بنا از میدان نقش جهان 2 طبقه از پشتساختمان 5 طبقه، از طرفین بنا 3 طبقه و با احتساب طبقههمکف بعنوان اولین طبقه، در کل 6 طبقه می باشد

این فایل یک مجموعه جامع و کامل درباره معرفی و شناخت کاخ عالی قاپو اصفهان به هنمراه سیر تحولات مرمت آن می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

فصل 1 : شناخت بنا
. شناخت موقعیت و سایت بنا
اصفهان،وجه تسمیه و نام های آن
مساحت و موقعیت جغرافیایی
مطالعات جامعه شناسی
اصفهان در گذر زمان و تاریخ
خصوصیات معماری مکتب اصفهان
میدان نقش جهان
معرفی کاخ عالی قاپو
مراحل پنجگانه ساخت بنا
طبقات شش گانه ی بنای عالی قاپو
فصل 2 : اقدامات مرمتی
اولین تعمیرات کاخ
فعالیت های گالدیری در بنای عالی قاپو
ادامه ی اقدامات مرمتی در چند دهه ی اخیر
تعمیرات کاخ عالی قاپو فروردین – شهریور 1354
گزارش کار های انجام گرفته از اول سال تا پایان شهریورسال 1358 در کاخ عالی قاپو

گزارش کار های انجام گرفته در بنای کاخ عالی قاپو در شش ماه ی دوم سال 1358
گزارش عملیات مرمتی قشر های تزییناتی نقاشیانجام گرفته در عالی قاپو شش ماهه اول سال 1359
عملیات حفاظتی مرمتی انجام شده در عمارت و کاخ عالیقاپو واقع در میدان امام اصفهان در طی سال 1373
عملیات حفاظتی مرمتی انجام شده در عمارت و کاخ عالیقاپو در طی سال 1374
عملیات حفاظتی مرمتی انجام شده در عمارتو کاخ عالیقاپو در طی سال 1375
عملیات حفاظتی مرمتی انجام شده در اردیبهشت 1377
عملیات مرمت و حفاظت در اوایل دهه 80
عملیات حفاظتی مرمتی در شش ماهه دوم سال 1384
عملیات مرمتی در دست اجرا (زمستان 1391)
آسیب شناسی
فصل 3 : نقد اقدامات مرمتی
انتقادات وارده بر مرمت عمارت عالی قاپو
نقد مرمت کاخ عالی قاپو با رویکرد منشور ونیز
منابع

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 81


مطالب تصادفی