برترین پکیج پاورپوینت حاشیه نشینی در شهر تبریز

حاشیه نشینی در شهر تبریز ;تبریز;حاشینه نشینی در تبریز;گونه حاشیه نشین شمال غرب (پارک بزرگ تبریز);حاشیه نشینی;شناخت مشکلات و امکانات پهنه های حاشیه نشین;هنه‌های حاشیه‌نشین از نظر اجتماعی و اقتصادی;مشكلات پهنه های حاشیه نشین از نظر كاربری زمین

حاشیه نشینی در شهر تبریز

حاشیه نشینی در شهر تبریز
فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی در 144 اسلاید به صورت متنی و عکسی و جدول و نمودار و… میباشد.
از جمله مطالب فایل دانلودی:
بخش نخست: تشخیص مناطقی که از فقر شهری رنج می برند.
بخش دوم: تشریح محلات فرودست شهری
بخش سوم: شناخت گونه ها
بخش چهارم: پویایی شناسی اهالی محل
بخش پنجم: آماده سازی برنامه های اقدام و ارتقاء زندگی شهری
شاخصهای جمعیتی / شاخصهای اجتماعی و اقتصادی / شاخصهای طبیعی و زیست محیطی / مکان یابی اشتغال و فعالیتهای اقتصادی / محدوده های کالبدی، اداری و جامعه شناختی / گونه حاشیه نشین شمال شهر / گونه حاشیه نشین شمال غرب( پارک بزرگ تبریز) / پویائی شناسی اهالی محل / شناخت مشکلات و امکانات پهنه های حاشیه نشین / مشكلات پهنه‌های حاشیه‌نشین از نظر كاربری زمین / مشكلات پهنه‌های حاشیه‌نشین از نظر اجتماعی و اقتصادی / و…….

حاشیه نشینی در شهر تبریز

فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی در 144 اسلاید به صورت متنی و عکسی و جدول و نمودار و… میباشد.

از جمله مطالب فایل دانلودی:

بخش نخست: تشخیص مناطقی که از فقر شهری رنج می برند.

بخش دوم: تشریح محلات فرودست شهری

بخش سوم: شناخت گونه ها

بخش چهارم: پویایی شناسی اهالی محل

بخش پنجم: آماده سازی برنامه های اقدام و ارتقاء زندگی شهری

شاخصهای جمعیتی / شاخصهای اجتماعی و اقتصادی / شاخصهای طبیعی و زیست محیطی / مکان یابی اشتغال و فعالیتهای اقتصادی / محدوده های کالبدی، اداری و جامعه شناختی / گونه حاشیه نشین شمال شهر / گونه حاشیه نشین شمال غرب( پارک بزرگ تبریز) / پویائی شناسی اهالی محل / شناخت مشکلات و امکانات پهنه های حاشیه نشین / مشكلات پهنه‌های حاشیه‌نشین از نظر كاربری زمین / مشكلات پهنه‌های حاشیه‌نشین از نظر اجتماعی و اقتصادی / و…….

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 144


مطالب تصادفی