برترین پکیج بازاریابی Marketing

دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی

دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی وجهانگردی انواع بازاریابی 1سنتی تمركز اصلی بر فروش محصولات تولید شده مجموعه ای از فعالیتهای بازرگانی كه جریان كالا را از تولید تا مصرف شامل می شود 2مدرن برآوردن نیاز مشتری و برنامه ریزی بر اساس آن صنعت جهانگردی مشتری گراست (customer oriented)

دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی

انواع بازاریابی

1-سنتی: تمركز اصلی بر فروش محصولات تولید شده مجموعه ای از فعالیتهای بازرگانی كه جریان كالا را از تولید تا مصرف شامل می شود.

2-مدرن: برآوردن نیاز مشتری و برنامه ریزی بر اساس آن.

صنعت جهانگردی مشتری گراست (customer oriented)

در تعریف سنتی، بیشتر به سود توجه می شود ولی در تعریف مدرن هم سود و هم مشتری مورد توجه قرار می گیرند.

موارد حائز اهمیت در بازاریابی مدرن:

1- شناخت مشتری2- نیاز مشتری3-روش برآوردن نیاز مشتری

نیاز: عبارت است از میل به داشتن چیزی كه نبود آن باعث ناراحتی و عذاب می شود و یا حالت و احساسی كه به موجب آن فرد احساس محرومیتی می كند كه موجب رنج و ناراحتی است (یعنی حد فاصل بین وضع موجود و وضع مطلوب)

خواسته: عبارت است از كلیه نیازهای مبتنی بر معیارهای ارزشی جامعه فرهنگ جامعه و شخصیت افراد.

تقاضا: عبارت است از هنگامیكه خواسته با قدرت خرید همراه باشد.

مثلاً در مورد مشروبات الكلی ، نیاز آن می تواند برای فرد وجود داشته باشد اما در برخی جوامع از جمله كشور ما مورد قبول نمی باشد. در نتیجه خواسته چون مثبت نبوده و مقبولیت اجتماعی ندارد، با قدرت خرید متناسب نمی باشد. بنابراین باید ابتدا نیاز به خواسته و بعد به تقاضا تبدیل شود تا بتوان برای رفع آن فعالیت نمود.

نیازهای مازلو: این فرد معتقد است كه اگر فرد نیاز اولیه خود كه نیاز به ادامه بقا (فیزیولوژیكی) كه شامل هوا، آب ، غذا و نیازهای جنسی است فراهم شود به سراغ مرحله دوم یعنی رفع نیاز ایمنی و محافظت مثل خانه و سرپناه و متعاقب آن به مرحله سوم یعنی رفع نیاز اجتماعی مانند كسب اشتغال و ارتباط با دیگران وارد شده، سپس به مرحله چهارم یعنی نیاز به حرمت و عزت نفس یا قدر و منزلت رسیده و در نهایت به مرحله پنجم به راس هرم نیاز یعنی به خودشكوفایی صعود میكند.

روانشناسان می گویند: رفتار انسان تابع قویترین نیازش می باشد.

بازار: مجموعه متقاضیان بالقوه و بالفعل، محل تجمع عده ای از مصرف كنندگان كه دارای نیازهای مشترك بوده و از وسیله مبادله مشتركی هم استفاده می كنند.

چهار شرط اصلی تشكیل بازار:

1- وجود متقاضی یا مصرف كننده

2- نیاز و احتیاج

3- قدرت خرید

4- وجود عرضه كننده یا فروشنده كالا

انواع بازار

1- بازار خدمات و كالا

2- بازار سرمایه

3- بازار پول

مكاتب فلسفه بازار

1- فلسفه كالاگرا : Product Concept

در این مكتب مشتری به سراغ كالایی می رود كه بهترین كیفیت و كارآیی را داشته باشد و همچنین دارای بهترین ظاهر باشد . در اینجا مشتری با آگاهی كالای خاص را خریداری می كند.

2- فلسفه فروش گرا: The Selling Concept

در این مكتب مشتری به سراغ كالایی می رود كه بواسطه ابزارهای پیش برد فروش مانن تبلیغ و روابط عمومی بیشتر نمایانده شده است، هر چه این فعالیتها بیشتر باشد طبیعتاً فروش نیز بیشتر خواهد بود.

3- فلسفه بازاریابی گرا: Marketing Concept

این مكتب می گوید: برای موفقیت بیشتر در بازار باید به نیازها و خواسته های خرد (Micro) مصرف كننده توجه كرد. طبیعی است كه در این شرایط كسب رضایت بیشتر مصرف كننده در گرو پاسخگوئی بیشتر به نیازهاست كه خود این در قالب یكسری فعالیتهای گسترده قابل شكل گیری است.

4-فلسفه بازاریابی جامعه گرا: The Social Marketing Concept

این مكتب معتقد است كه سازمان باید نیازها و خواسته های كلان (Macro) بازار را بدقت ارزیابی نموده و در پاسخگویی به این نیازها نسبت به سایر رقبا برتری جوید. در فلسفه بازاریابی گرا رقیب خود را نمایان می كند و در فلسفه بازاریابی جامعه گرا رقابت افزایش می یابد و مایه و انرژی بیشتری مصرف می شود كه اگر به ثمر برسد سود بیشتری دارد.

5- فلسفه تولید گرا Production Concept:

این فلسفه بر این باور است كه مشتری به كالایی روی می آورد كه می بیند و در دسترس دارد . پس ما تولید می كنیم و در دسترس قرار می دهیم. مثل سوپرماركت ها كه مشتری در همان محل با دیدن كالا تصمیم بهخرید می گیرد. محور تفكر این گروه كالاهای توزیعی است.

اهداف نظام بازاریابی در فلسفه جامعه گرا:

1- به حداكثر رساندن مصرف

2- بالا بردن و بیشتر كردن حق انتخاب مشتری

3- بالا بردن میزان رضایت مصرف كننده

4- بالا بردن كیفیت زندگی

موانع بازاریابی:

1- عدم وجود امكان برآورده ساختن كل نیاز مصرف كننده (مثل سرو مشروب)

2- وجود تفاوتهای رفتاری و روانی و اجتماعی میان مصرف كنندگان (با همه به یك زبان نمی توان صحبت كرد) تفاوت ضائقه ها و زبانها

وظیفه بازاریاب در برار موانع فوق:

الف – مطالعه و شناخت كل بازار ب – شناسایی رقبا

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 58برترین پکیج بازاریابی كروی

بازاریابی كروی;Spherical Marketing

در متون بازاریابی موضوع همیشگی و مورد بحث این است كه شركت ها نه تنها باید به نیازها و خواسته های مشتریان خود ، بلكه به خواسته ها و نیازهای مشتریان مشتریانشان نیز توجه كنند و از این موضوع به عنوان مفهومی از بازاریابی یاد شده است كه هدف آن ایجاد و احیای مجدد مفهوم بازاریابی در ورای سطوح سنتی یعنی ، تولید كنندگان ، عرضه كنندگان ، عمده فروشان ، خرده ف

چكیده :

در متون بازاریابی موضوع همیشگی و مورد بحث این است كه شركت ها نه تنها باید به نیازها و خواسته های مشتریان خود ، بلكه به خواسته ها و نیازهای مشتریان مشتریانشان نیز توجه كنند و از این موضوع به عنوان مفهومی از بازاریابی یاد شده است كه هدف آن ایجاد و احیای مجدد مفهوم بازاریابی در ورای سطوح سنتی یعنی ، تولید كنندگان ، عرضه كنندگان ، عمده فروشان ، خرده فروشان ، مشتریان و مصرف كنندگان در كانال های بازاریابی است .

تلاش تحقیقات آتی باید بیشتر صرف ایجاد پلی بین سطوح روشن و آشكار خط مشی های آغازین و پایانی كانال های بازاریابی باشد كه در این رابطه باید اقتصاد و عوامل بوم شناختی در نظر گرفته شود .

مقدمه : در سال های پایانی 1940 كارایی تولید عامل ضروری برای دستیابی به حفظ عملكرد خوب در عملیات تجاری موفق در بازار محسوب میشد . در دهه 1950 محققان بازاریابی این بحث را مطرح كردند كه شركت ها باید توجه بیشتری به نیازها و خواسته های مشتریان داشته باشند و این راهكار بنیادی اغلب به عنوان مفهوم بازاریابی شناخته شد كه یكی از مشهورترین ومهمترین دیدگاه هایی است كه در آثار بازاریابی تاكنون پدیدار شده است. Mckitterick عنوان می كند : مهم ترین وظیفه و مهارت بازاریابی این نیست كه مشتری را به انجام عملی كه در راستای منفعت شركت است وادار كنیم ، بلكه باید در انجام كاری كه در راستای منافع مشتری است ، مهارت داشته باشیم . پس مفهوم بازاریابی به این معنا است كه نیازها و خواسته های مشتری باید هدف هر فعالیت و فرآیند بازاریابی باشد. در آن زمان توجه به خواسته های مشتری نوعی تغییر اساسی در دیدگاه های جاری مدیریتی محسوب می شد و دیگر محققان آن زمان نیز با این نظریه موافق بودند . به عنوان مثال Keith نتیجه گیری كرد كه توجه ما از مسئله تولید به مشكلات بازاریابی تغییر كرده است و می توانیم از محصول خود ، كالایی كه مشتری میخواهد را بسازیم و این فرآیند از عملكرد شركت تا بازار را شامل میشود . احیای مجدد مفهوم بازاریابی با پدیده ای به نام نزدیك بینی بازاریابی نزدیك ، توامان است . Levitt معتقد است از آنجا كه موقعیت فعلی بسیار سود آور است ، بازاریابان این واقعیت را نادیده می گیرند كه تغییراتی كه دربازار صورت می گیرد ، نیازمند توجه عمیقی است . مفهوم نزدیك بینی بازاریابی نیازمند گسترش مفهوم بازاریابی است .

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 11برترین پکیج بازاریابی صنعتی

بازاریابی صنعتی;Industrial marketing; ویژگیهای‌ یك‌ تقاضای‌ صنعتی‌ را تشریح‌ كنید; ماهیت‌ رفتار خریدار صنعتی‌ را درك‌ نمائید; انواع‌ مختلف‌ كالاها و خدمات‌ صنعتی‌ را بشناسید; میان‌ انناع‌ مختلف‌ مصرف‌ كنندگاه‌ صنعتی‌ تمایز قایل‌ شوید

بازار صنعتی‌ با بیش‌ از 13 میلیون‌ سازمان‌ صنعتی‌ بازاری‌ بسیار بزرگ‌ است‌ سازمانهایی‌ مثل‌ روپانت‌ زیراكس‌، بویینگ‌ و اینترنشنال‌ پسیپر كالاها و خدماتی‌ را به‌ ارزش‌ بیش‌ از 3 تریلیون‌ دلار خریداری‌ می‌كنند بازار كالا و خدمات‌ سازمانی‌ به‌ لحاظ‌ حجم‌ مبادلات‌ پولی‌ چهار برابر بزرگتر از بازار مصرف‌ كننده‌ است‌ و همچنان‌ به‌ رشد خود ادامه‌ می‌دهد ش

مقدمه‌ای‌ بر محیط‌ بازاریابی‌ صنعتی‌

اهداف‌ آموزشی‌

توضیح‌ دهید كه‌ چرا بازاریابی‌ صنعتی‌ را مطالعه‌ می‌كنیم‌؛

تفاوت‌ بین‌ بازاریابی‌ صنعتی‌ و بازاریابی‌ مصرف‌ كننده‌ نهائی‌ را درك‌ كنید؛

ویژگیهای‌ یك‌ تقاضای‌ صنعتی‌ را تشریح‌ كنید.

ماهیت‌ رفتار خریدار صنعتی‌ را درك‌ نمائید.

انواع‌ مختلف‌ كالاها و خدمات‌ صنعتی‌ را بشناسید.

میان‌ انناع‌ مختلف‌ مصرف‌ كنندگاه‌ صنعتی‌ تمایز قایل‌ شوید.

اهمیت‌ محوری‌ تدوین‌ استراتژی‌ و برنامه‌ ریزی‌ برای‌ تلاشهای‌ بازاریابی‌ صنعتی‌ را درك‌ كنید.

رئوس‌ مطالب‌ فصل‌

مروری‌ بر بازاریابی‌ صنعتی‌

چرا بازاریابی‌ صنعتی‌ را مطالعه‌ می‌كنیم‌.

بازاریابی‌ صنعتی‌ چه‌ تفاوتی‌ با بازاریابی‌ مصرف‌ كننده‌ دارد؟

ویژگیهای‌ تقاضای‌ صنعتی‌

ماهیت‌ رفتار خرید صنعتی‌

طبقه‌بندی‌ كالاها و خدمات‌ صنعتی‌

مصرف‌ كنندگان‌ صنعتی‌

تدوین‌ استراتژی‌ و برنامه‌ریزی‌ بازاریابی‌ صنعتی‌

روال‌ این‌ كتاب‌

مروری‌ بر بازاریابی‌ صنعتی‌

بازار صنعتی‌ با بیش‌ از 13 میلیون‌ سازمان‌ صنعتی‌ بازاری‌ بسیار بزرگ‌ است‌. سازمانهایی‌ مثل‌ روپانت‌ زیراكس‌، بویینگ‌ و اینترنشنال‌ پسیپر كالاها و خدماتی‌ را به‌ ارزش‌ بیش‌ از 3 تریلیون‌ دلار خریداری‌ می‌كنند. بازار كالا و خدمات‌ سازمانی‌ به‌ لحاظ‌ حجم‌ مبادلات‌ پولی‌ چهار برابر بزرگتر از بازار مصرف‌ كننده‌ است‌ و همچنان‌ به‌ رشد خود ادامه‌ می‌دهد. شركتهایی‌ كه‌ كالاها وخدمات‌ خود را به‌ دیگر سازمانها می‌فروشند، باید تلاش‌ كنند تا رفتار خرید سازمانی‌ و همچنین‌ نیازها، منابع‌، انگیزه‌ها و فرآیندهایی‌ كه‌ این‌ رفتارها را شكل‌ می‌دهند را بشناسند. فرآیند بازاریابی‌ صنعتی‌ باید به‌ گونه‌ای‌ طراحی‌ و برنامه‌ ریزی‌ شود تا نیازهای‌ متنوع‌ هر بخشی‌ از بازار را برآورد سازد. نیازهای‌ هر بخشی‌ از بازار بسیار متفاوت‌ از نیازهای‌ سایر بخشهای‌ بازار است‌. یك‌ بازاریاب‌ علاوه‌ بر شناخت‌ خریدار صنعتی‌ و فرآیند خرید آن‌، باید فهم‌ عمیقی‌ از شركت‌ داشته‌ باشدتا از چگونگی‌ كاربرد بعضی‌ از تكنیكها و ابزارهای‌ سنتی‌ بازاریابی‌ كه‌ سالها مورد استفاده‌ قرار گرفته‌اند و همچنین‌ فرصتها و چالشهای‌ عمده‌ای‌ كه‌ این‌ تكنیك‌ و ابزارها را در محیط‌ كنونی‌ بازاریابی‌ صنعتی‌ ایجاد كرده‌اند، آگاهی‌ یابند. بازاریابی‌ صنعتی‌ عبارتست‌ از تخلیة‌ فعالیتهایی‌ كه‌ مبادلات‌ بین‌ مصرف‌ كنندگان‌ و عرضه‌كنندگان‌ صنعتی‌ را در بازارهای‌ صنعتی‌ تسهیل‌ می‌كند. یك‌ بازار صنعتی‌ كلیه‌ سازمانهایی‌ را شامل‌ می‌شود كه‌ كالاها و خدمات‌ را برای‌ تولید محصولات‌ و خدمات‌ دیگر خریداری‌ نموده‌ و سپس‌ محصولات‌ و خدمات‌ تولی‌ شده‌ را جهت‌ فروش‌ و یا اجاره‌ به‌ دیگران‌ عرضه‌ می‌كنند. مصرف‌ كنندگان‌ صنعتی‌ شامل‌ تولیدكنندگان‌، عمده‌ فروشا، خرده‌ فروشان‌ و انواع‌ دیگر سازمانها مثل‌ بیمارستانها، دانشگاههاوبخشهای‌ دولتی‌ (شامل‌ 88000 اداره‌ دولتی‌ محلی‌ ایالتی‌ و نورال‌) می‌باند. در بازاریابی‌ صنعتی‌، یك‌ مبادله‌ زمانی‌ روی‌ می‌دهد كه‌ یك‌ كالا یا خدمت‌ برای‌ هرگونه‌ مصرفی‌ غیر از مصرف‌ شخصی‌ فروخته‌ می‌شود. این‌ بازار، خریدارانی‌ از صناع‌ مختلف‌ مانند تولید، ساختمان‌، حمل‌ و نقل‌، ارتباطات‌، بانكداری‌، مالی‌، بیمه‌، كشاورزی‌، جنگلداری‌، شیلات‌، معدنكاری‌ وخدمات‌ عمومی‌ را در خود جای‌ می‌دهد. اهمیت‌ رو به‌ افزایش‌ محصوات‌ صنعتی‌ پیشرفته‌، تغییرات‌ معنی‌ دار در الگوی‌ تقاضای‌ مصرف‌كنندگان‌ و مشتریان‌ نهایی‌، آهنگ‌ سریع‌ تغییرات‌ تكنولوژیكی‌، اندازه‌ بزرگ‌ و پیچیدگی‌ فزاینده‌ شركتهای‌ صنعتی‌ و مصرف‌ كنندگان‌ آنها، اثر رو به‌ رشد تجارت‌ الكترونیك‌ وخدمات‌ مدیریتی‌ و افزایش‌ تجارت‌ جهانی‌ (بزرگترین‌ صنایع‌ صادر كننده‌ در ایالات‌ متحده‌ بر مصرف‌ كنندگان‌ صنعتی‌ تمركز كرده‌اند و نه‌ مصرف‌ كنندگان‌ نهایی‌)، نیاز به‌ نوآوری‌ در استراتژیهای‌ بازاریابی‌ صنعتی‌ را تشدید كرده‌اند. همه‌ سازمانهای‌ رسمی‌ اعم‌ از دولتی‌ ویا خصوصی‌، انتفاعی‌ یا غیر انتفاعی‌ در خرید و فروش‌ كالاها و خدمات‌ صنعتی‌ مشاركت‌ دارند. كانون‌ توجه‌ این‌ كتاب‌ تشریح‌ فرآیند خریدو فروش‌ صنعتی‌ می‌باشد.

چرا بازاریابی‌ صنعتی‌ را مطالعه‌ می‌كنیم‌؟

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 41برترین پکیج بازاریابی چیست؟

بازاریابی چیست؟;What is marketing

بسیاری از مردم در مورد اصطلاح بازاریابی اشتباه می كنند و آن را معادل فروش می دانند؛ در صورتی كه فروش بخشی از بازاریابی محسوب می شود دلیل اینكه مردم این اشتباه را می كنند این است كه آنها از صبح تا شب با انواع و اقسام تبلیغات تجاری روبرو هستند

بازاریابی چیست؟

بسیاری از مردم در مورد اصطلاح بازاریابی اشتباه می كنند و آن را معادل فروش می دانند؛ در صورتی كه فروش بخشی از بازاریابی محسوب می شود. دلیل اینكه مردم این اشتباه را می كنند این است كه آنها از صبح تا شب با انواع و اقسام تبلیغات تجاری روبرو هستند و به قول یكی از بزرگان علوم مدیریت: امروزه مردم از 3 چیز گریز ندارند، مالیات، مرگ و آگهی های تجاری. اگر كل بازاریابی را به كوه یخ تشبیه كنیم، فروش فقط آن قسمت بیرون آب است كه همه می بینیم در صورتی كه فعالیتهایی قبل از آن صورت گرفته كه باعث این فروش شده است. اگر نیازی مشتری و سلیقه ی آنها به درستی تشخیص داده شود و بر اساس آن كالا طراحی و تولید شده و همراه آن قیمت گذاری و بسته بندی مناسب انجام گیرد همچنین در مورد برنامه های توسعه فروش سیاست های رقابتی اتخاذ شوند، فروش كار بسیار ساده ای خواهد بود و كالا به راحتی فروش می رود.

در تمام كشورها كالاهایی وجود دارند كه اصطلاحاً به آنها كالای داغ گفته می شود، به طوری كه بازار بسیار گرمی دارند و به محض تولید و توزیع، مشتریان فراوانی خواهند داشت و مشتریان در هر كجا و در هر شرایطی آنها را طلب می كنند. مثالی می زنم: اگر شما به فروشگاه شهروند بروید و دنبال كالای خاصی بگردید و از فروشنده جای آن را سؤال كنید و مثلاً او بگوید 4 لاین بالاتر است، با توجه به تراكم و ازدیاد جمعیت شما خودتان را به آن كالای خاص رسانده و بر می دارید. البته عوامل متعددی در موفقیت و یا عدم موفقیت یك كالا مؤثر است كه از آن جمله كیفیت، قیمت، نوع بسته بندی، نحوه برخورد پرسنل با مشتری، نحوه توزیع كالا، خدمات بعد از فروش، ایجاد انگیزه برای خریدار و… را می توان نام برد. به طور كلی بازاریابی را می توان چنین تعریف كرد: فعالیتی انسانی در جهت ارضای نیازها و خواسته ها از طریق فرایند مبادله. حال ببینیم نیاز خواسته و مبادله چیست.

نیازها

نیاز، عبارت است از حالتی احساسی كه محرومیتی را در فرد پدید می آورد كه آن محرومیت خود موجب رنج و الم او می گردد. اگر عمده نیازهای بشر را نام ببریم می‌توانیم به طبقه بندی مازلو اشاره كنیم. به اعتقاد مازلو اولین و مهمترین نیاز انسان، نیازهای فیزیولوژیكی هستند كه عبارتند از غذا، پوشاك و مسكن. هر انسانی دوست دارد از بلایا ایمن و محفوظ باشد بنابراین نیاز به ایمنی دارد پس دومین نیاز انسان، ایمنی و تأمین است. از آنجا كه انسان موجوئدی اجتماعی و از فردگرایی گریزان است، دوست می دارد در اجتماعات بوده مردم را دوست بدارد و دوست داشته شود و از این رو خود را با دیگران پیوند می‌دهد. پس نیاز سوم انسان اجتماعی بودن اوست. او علاوه بر این ها، نیازهای دیگری چون قدر و منزلت و خودشكوفایی یا خودیابی نیز دارد در واقع می خواهد خود و توان خود را به محك تجربه در بیاورد. می خواهد به جایی صعود كند كه جایگاه اصلی انسان است و می خواهد از این زندگی خاكی فراتر برود.

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 33برترین پکیج بازاریابی بین المللی و راهكارهای ورود به بازار بین المللی

بازاریابی بین المللی ;راهكارهای ورود به بازار بین المللی

امروزه شركتها صرف نظر از زمینه فعالیت خود (اعم از تولیدی و خدماتی)، برای موفقیت و بقای خود در بازارهای رقابتی و به شدت درحال تغییر جهانی ، نیازمند ارائه ارزش بیشتر به مشتریان خود میباشند؛ ارائه ارزش بیشتر از طریق خلق و كسب مزیت رقابتی پایدار امكان پذیر می باشد؛ خلق و كسب مزیت رقابتی پایدار در بازارهای بین المللی مستلزم طراحی و تدوین اثربخش استراتژ

چكیده

امروزه شركتها صرف نظر از زمینه فعالیت خود (اعم از تولیدی و خدماتی)، برای موفقیت و بقای خود در بازارهای رقابتی و به شدت درحال تغییر جهانی ، نیازمند ارائه ارزش بیشتر به مشتریان خود میباشند؛ ارائه ارزش بیشتر از طریق خلق و كسب مزیت رقابتی پایدار امكان پذیر می باشد؛ خلق و كسب مزیت رقابتی پایدار در بازارهای بین المللی مستلزم طراحی و تدوین اثربخش استراتژی بازا ریابی بین الملل می باشد.اما قبل از هر كاری باید اهمیت بازارهای بین المللی،وراهكارهای ورود به این بازارها را بررسی كنیم.زیرا امروزه شركتها مرزها را زیرپاگذاشته وجهانی شده اند.

مقدمه

بازاریابی خارجی )بین اللمل(، عبارت است از: بازاریابی كالا و خدمات از یك كشور به كشوری دیگر. بازاریابی داخلی و خارجی، دارای تفاوت هایی هستند كه از جمله آنها م یتوان تفاو تهای محیطی در زمین ههای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را نام برد. تفاوت های موجود در آب و هوا، محیط طبیعی، فرهنگ، منابع و تكنولوژی، نیازهای تولیدی و خدماتی متفاوتی را ایجاد می كند. از آنجا كه برای یك بنگاه اقتصادی رفع تمام نیازهای مصر فكنندگان امكان پذیر نیست، لذا مدیریت بازاریابی می بایستی فرصت های موجود را از طریق تقسیم بازار تجزیه و تحلیل كند تا بتواند كالا و خدمات مورد نیاز مصرف كنندگان مورد نظر را با توجه به منابع خود تأمین كند. منظور از تقسیم بازار این است كه بازاری وسیع را با روشی به بخ شهای كوچكتر تقسیم كنیم كه در هر كدام از آنها یكنواختی بیشتری از نظر عرضه و تقاضا وجود داشته باشد.

مصرف كنندگان، خصوصیاتی مشترك و مشابه دارند. معیارهایی كه تقسیم بازار براساس آنها انجام م یگیرد، شامل عوامل جغرافیایی، جمعیتی یا دموگرافیك، روانی، رفتاری، بازاریابی و اقتصادی است. پس از بررسی بازار و تقسیم آن به بخش های مشابه، مدیریت بازاریابی باید تصمیم بگیرد كدام یك از این بخش ها را به عنوان بازار هدف، انتخاب كند. البته او م یتواند بیش از یك بخش را براساس تركیب و توانایی كاركنان بازاریابی، توان رقابتی و خط مشی بازرگانان سازمان خود، انتخاب كند.

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 18برترین پکیج بازاریابی

بازاریابی;marketing

بعضی از سایتهای‌اینترنتی محصولات را با جایزه‌های بزرگی به قیمت واقعی می‌فروشند با قول تخفیف 100% از قیمت فروش 90 تا 60 روز دیرتر و بعد از زمانیكه درخواست شود متأسفانه برای خریداران «بعداً» ممكن است كه به هیچ وقت تبدیل شود از آنجا كه یكی از سایتهای مهم كه چنین كاری را می‌كرد تقریباً ورشكسته شده است بعضی از نمونه‌های جذاب بازاریابی خیلی دور از وا

سایت‌اینترنتی … یكی از پیشگامان در‌این شكل از حراج معكوس است . هیچ تضمینی وجود ندارد كه قیمتی كه شما پیشنهاد دادید كه بپردازید پایین تر از هر جای دیگر باشد كه ممكن است شما آن كالا را پیدا كنید . اما اگر آن قیمت مناسب باشد پس استقبال كنید . چند درصد از بلیط‌های خط هوایی پرایس لاین به عنوان جایزه به كمترین قیمت حاكم فروخته شد . به‌این دلیل كه مصرف‌كنندگان نمی‌توانستند پیشنهاد قیمتی پایین تر از آن بدهند .‌این مورد منبع اصلی سود برای‌این نوع از بازاریابی است . بعضی از سایتهای‌اینترنتی محصولات را با جایزه‌های بزرگی به قیمت واقعی می‌فروشند با قول تخفیف 100% از قیمت فروش 90 تا 60 روز دیرتر و بعد از زمانیكه درخواست شود . متأسفانه برای خریداران «بعداً» ممكن است كه به هیچ وقت تبدیل شود . از آنجا كه یكی از سایتهای مهم كه چنین كاری را می‌كرد تقریباً ورشكسته شده است . بعضی از نمونه‌های جذاب بازاریابی خیلی دور از واقعیت هستند .

<< خرید روباتها : سایت بزرگ جهانی به عنوان یك مكان بزرگ خرید است كه در حال جستجوی اقلامی‌است كه تجارتی را درون خود‌ایجاد كند . خرید روباتها نمونه‌ای برای سایتهایی چون … ، دیدار از سایتها‌اینترنتی و جستجوی اقلامی‌كه مصرف كننده‌ها آنها را برای جستجو فرستاده اند می‌باشد . زمانی كه كالا پیدا شد ، سایت و قیمت به فردی كه آن را درخواست كرده فرستاده می‌شود . چیزی مشابه‌این مورد در سایتهایی كه بر اساس حراج صنعتی است اتفاق می‌افتد . داد و ستدها پیدا می‌شوند ، اما اندازه درستی و پیچیدگی موانع شبكه حتی بهترین روباتهای فروشی را با یافتن هر مكانی می‌فروشد . مشابه آن نیز در مورد تماس فروشندگان و خریداران صنعتی می‌باشد .

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 30برترین پکیج بازارها

بازارها;بازار قیصریه;بازار و نقاره خانه

در اصفهان بازار از قدیم الایام وجود داشته است و یك یك از بازارهاى ویران شده نیز در جاى خود بیان گردید بازارهائى كه بیشتر آن از ساختمان سلاطین و بخصوص صفویه است و وجود دارد بقرارى است كه در پائین مینگارد سر در قیصریه در مقابل مسجد شاه در شمال میدان شاه اصفهان سردرى هلالى شكل با كاشیكارى مجلل و با شكوهى پدیدار است كه از آنجا داخل بازار قیصریه م

بازارها

در اصفهان بازار از قدیم الایام وجود داشته است و یك یك از بازارهاى ویران شده نیز در جاى خود بیان گردید.

بازارهائى كه بیشتر آن از ساختمان سلاطین و بخصوص صفویه است و وجود دارد بقرارى است كه در پائین مینگارد:

سر در قیصریه

در مقابل مسجد شاه در شمال میدان شاه اصفهان سردرى هلالى شكل با كاشیكارى مجلل و با شكوهى پدیدار است كه از آنجا داخل بازار قیصریه می شوند.

این سردر به امر شاه عباس بزرگ در سال1011ه.ق از روى سردر قیصریه آسیاى صغیر ساخته شده و چون در قدیم الایام عموم مردم بخصوص سلاطین و پادشاهان به اوضاع كواكب توجه داشتند ساختمان ها را نیز در ساعات میمون و اقترانات سعد بنا می كردند و گویا هنگام شروع به ساختمان ها این بنا طالع در برج قوس بوده است و از این رو در بالاى سر در برج قوس را كه از ستاره هائى تشكیل می شود كه پیكره كمان را نشان می دهد ترسیم و انسان نیم تنه دیگر آن به صورت حیوان درنده ‏اى است با درست داشتن تیر و كمان نقاشى كرده ‏اند و در وسط این سر در نقش خورشید با طرزى جالب و عالى مشاهده می شود.

در داخل این سردر نقاشی هاى بسیار زیبا وجود دارد كه در اثر مرور و زمان خراب و از بین رفته و آن تصویر یكى از جنگ هاى شاه عباس بزرگ با ازبكها می باشد. در بالا و پائین سمت راست تصاویرى از مردان و زنان اروپائى در حال عشرت نمودار و طرف چپ شكارگاه است. در قسمت بالا روبرو دریچه‏ اى است كه در قدیم جاى ساعت بزرگى بوده و در اوقات روز زنگ هائى میزده و پاندولش موجب حركات و بازی هاى گوناگون به اشكال منقش مانند پرندگان و حیوانات كه از چوب نقاشى شده بود می گردید. و گفته ‏اند كه در بالاى آن ساعت ناقوسى وجود داشته كه از دیر هرمز شاه آورده بود.

طرفین سر در قیصریه سكوهاى وسیعى از سنگ یشم و سماق نصب شده است در قدیم جواهر فروشان و زرگران بساط خود را روى آنها گسترده و متاع هاى خود را به فروش می رسانیدند. در جبهه چپ سر در منظره شكار دسته جمعى شاه عباس و نیز تصویر جوانى را نشان مى ‏دهد.

در طرفین سر در نقاره خانه ‏اى وجود داشته كه تا این اواخر در ایوان هاى آن هنگام ‏غروب و طلوع آفتاب چنانچه مرسوم بود نقاره می نواختند، نگارنده بیاد دارم كه در سال هاى تا 1307 این عمل انجام می شد. در حجرات و ایوان هاى نقاره خانه نقاشی ها و گچبری هاى عالى مانند تزیینات طبقه ششم عالى قاپو وجود داشت كه در 1307 شمسى از میان رفت و تزیینات جدید انجام دادند.

هنگامى كه عابران وارد سر در می شوند داخل بازار قیصریه می گردند این از بناهاى شاه عباس بزرگ است كه در زمان قدیم گران بهاترین پارچه ‏هاى زربفت را در آنجا می فروخته ‏اند. نمایندگان تجار خارجى نیز در این بازار حجره هائى داشتند بازار مزبور كه به بازار شاهى نیز شهرت دارد از سر در قیصریه شروع و ببازار چیت سازها و از آنجا ببازار دارالشفا منتهى می شود و امروز محل فروش بهترین قلمكارها و كارهاى دستى اصفهان است. در این بازار محلى بنام ضربخانه معروف شاهى وجود دارد و سراى معروف شاه نیز در این بازار واقع است.

چهارسوى ضرابخانه كه مانند آن نه در اصفهان و نه در ایران وجود دارد چهارسوى بازار چیت سازها در جنب دارالشفا در این بازار واقع است. تیمچه ‏هاى جهانگیز و شله نیز در همین بازار است. بازار سماور سازهاى كنونى كه در قدیم بازار مثقالى فروش ها موسوم بوده داراى چهارسوى بى نظیرى است مسمى به چهاركرباس فروش ها كه حوضى بسبك صفوى در وسط آن می باشد و بوسیله بازار كوچكى به چهارسوى چیت سازها متصل می شود.

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 16برترین پکیج بازار خودرو

بازار خودرو

شمار خودرو در بازار كلیه كشورهای عضو گروه ASEAN با نیل به رشد 12 درصدی در سال 2003 از مرز یك‌و‌نیم میلیون فراتر رفته، به‌طوری كه میزان رشد در این مناطق جز كشور مالزی به حد نسبتا خوبی رسیده است مناطق مزبور، سال گذشته دچار مشكلات عمده‌ای همچون شیوع بیماری سارس و تشدید فعالیت‌های تروریستی بوده‌اند كه این مسائل به طبع روی رشد بازارهای صادراتی این مناط

بهبود تداوم به رغم موانع موجود

نویسنده: تونی پالگیز

شمار خودرو در بازار كلیه كشورهای عضو گروه ASEAN با نیل به رشد 12 درصدی در سال 2003 از مرز یك‌و‌نیم میلیون فراتر رفته، به‌طوری كه میزان رشد در این مناطق جز كشور مالزی به حد نسبتا خوبی رسیده است. مناطق مزبور، سال گذشته دچار مشكلات عمده‌ای همچون شیوع بیماری سارس و تشدید فعالیت‌های تروریستی بوده‌اند كه این مسائل به طبع روی رشد بازارهای صادراتی این مناطق تاثیر بسیار منفی داشته است.

پایین بودن نرخ بهره بانكی، سطح تقاضای مصرف كنندگان را در سال 2003 افزایش داد. بازتاب رشد بالای اقتصاد منطقه در سال گذشته با افزایش اعتماد به نفس مصرف‌كننده، بالا رفتن بازار بورس و افت كردن نرخ بهره جان بیشتری گرفت. بدین ترتیب، مصرف كنندگان روز به روز به منابع مالی جهت انجام خریدهای خود دستیابی آسانتری پیدا می‌كردند. اما از آنجایی كه بدهی‌های داخلی دستخوش افزایش روزافزون بوده است، روی هم رفته این دستاورد جهت رشد بیشتر چندان مهم تلقی نمی‌شود. كمپانی‌های تویوتا و هوندا كه به ترتیب مدل «ویوس» و «سیتی» را از اواخر سال 2002 در سراسر منطقه عرضه كردند بیشترین سود را از سطح بالای تقاضای منطقه‌ای بردند.

سال گذشته تایلند به عنوان بزرگترین بازار در میان بازارهای ASEAN شناخته شد كه از رشد بالا و غیرمنتظره 30 درصدی برخوردار بود. رشد اقتصادی 4/6 درصدی تایلند، بیشتر یادآور سال‌های شكوفایی اواسط دهه 1990 این كشور محسوب می‌شد، از طرفی كشور سنگاپور درست در زمانی كه در حال خروج از خسارت جهانی مربوط به بازارهای جهانی تكنولوژی اطلاعات بود به بدترین وجه ممكن آسیب دید كه این آسیب به واسطه گرفتاری در دام بیماری سارس حادث شد. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سنگاپور 8/0 اعلام شد؛ اگر چه بازار خودرو به ندرت نقاط ضعف و قوت حاصله را در اقتصاد واقعی كشور منعكس می‌كند، اندونزی كه یكی دیگر از كشورهای عضو ASEAN به حساب می‌آید آهنگ رشد و توسعه اقتصادی چندان سریع نیست. ولی مصرف‌كنندگان داخل این كشور با برنامه‌های جذابی همچون «صندوق اندوخته نقدی خودرو» خریدهای چشمگیری كردند.

تداوم رشد و توسعه در سال 2004

همگام با اشباع تقاضاهای كوتاه‌مدت در برخی بازارهای كلیدی ASEAN در سال 2004، انتظار می‌رود رشد و توسعه منطقه‌ای در مقایسه با سال 2003 حدود 5 درصد افزایش داشته باشد.

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 20برترین پکیج بازار بورس

بازار بورس;بازده بلندمدت سهام جدید;عملكرد بلندمدت سهام جدید در بازار بورس تهران

در این تحقیق شركتهایی كه سهام آنها از ابتدای سال 1369 تا انتهای سال 1374 برای اولین بار در بازار بورس تهران مورد معامله قرار گرفته‌اند جامعه آماری ما را تشكیل می‌دهند در ضمن با توجه به اینكه بازده بلندمدت سهام جدید تا سه سال پس از معامله در بورس بررسی می‌شود برای همین داده‌های آماری موردنیاز ما، محدوده زمانی سالهای 1377 تا 1369 را دربر می‌گیرد

فصل اولمقـدمـه تحقیـقتعــریف مــوضــوع

در زمینه عرضه اولیه اوراق بهادار، مطالعات و تحقیقات متعددی در سطح جهان صورت گرفته است. یكی از محورهای اصلی تحقیقات در این زمینه، بررسی روند تغییرات بازده سهام جدید در مقایسه با یازده شاخص قیمت بورس در طی زمان و همچنین شناسایی عوامل موثر بر عملكرد بلند مدت سهام جدید است. علاوه بر آن مطالعات انجام گرفته در كشورهای مختلف حاكی از این است كه بازده بلند مدت
«سهام جدید» كمتر از بازده بازار است كه از آن تحت عنوان «معمای عملكرد كمتر سهام جدید» نام برده شده است.

مساله اصلی در تحقیق حاضر، بررسی موضوع مزبور در ایران، تعیین عوامل موثر بر عملكرد بلند مدت سهام جدید و همچنین شناسایی روابط بین این عوامل در بورس اوراق بهادار تهران است.

در این تحقیق به منظور بررسی عوامل موثر بر عمكرد بلندمدت سهام جدید از متغیرهای عملكرد
بلندمدت بازار، حجم انتشار سهام جدید در سال اول، اندازه شركت، عملكرد كوتاه مدت تعدیل شده سهام جدید و نوع صنعت مورد استفاده است. همچنین در این تحقیق شواهد مبنی بر وجود دوره‌های به اصطلاح به اوراق بهادار داغ، عكس‌العمل بیش از اندازه سرمایه‌گذاران، گرایشات و علائق زودگذر و یا خوش‌بینی زیاد سرمایه‌گذاران بررسی می شود.

هـــدف تحقیــــق

هدف از انجام این تحقیق، شناسایی عوامل موثر بر عملكرد بلندمدت سهام جدید در بازار بورس تهران است تا از این طریق متناسب با شرایط بازار و سایر عوامل موثر، بازار بورس را در جهت تعیین قیمت اولیه، برنامه زمان‌بندی و حجم انتشار سهام جدید راهنمایی كنیم.

لازم به توضیح است كه اگر قیمت سهام جدید عادلانه تعیین شود، یعنی قیمت متأثر از واقعیات حاكم بر بازار بوده و متناسب با سودآوری سالن‌های آتی همراه با درنظر گرفتن میزان اطمینان نسبت به سودهای فوق باشد، موجب آن خواهد شد كه سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری سرمایه‌های خود را به بازار بورس هدایت كنند. درغیر این صورت قمیت‌گذاری نامناسب سهام جدید می‌تواند به صورت تجربه تلخی برای سرمایه گذارانی گردد كه در ابتدای راه می‌باشند و موجب دلسردی آنها نسبت به حضور فعال در بازار سهام خواهد شد و احتمالاً برنامه خصوصی‌سازی دولت را با شكست مواجه می‌سازد.

فـرضیــات تحقیــق

– فرضیه اول: عملكرد كوتاه‌مدت كل (تعدیل نشده) سهام جدید بیشتر از عملكرد
كوتاه‌مدت بازار است.

– فرضیه دوم: عملكرد بلندمدت كل (تعدیل نشده) سهام جدید كمتر از عملكرد
بلندمدت بازار است.

– فرضیه سوم: رابطه میان عملكرد بلندمدت سهام جدید با حجم مبادله سالانه
آن منفی است.

منظور از عملكرد بلند مدت سهام جدید در این فرضیه، بازده بلندمدت كل (تعدیل نشده) و بازده
بلندمدت تعدیل شده سهام جدید است، لذا فرضیه مزبور به صورت دو فرضیه سالانه آن منفی است.

فرضیه 1-3: رابطه میان عملكرد بلندمدت كل (تعدیل نشده) سهام جدید با حجم معادله سالانه
آن منفی است.

فرضیه 2-3: رابطه میان عملكرد بلندمدت تعدیل شده سهام جدید با حجم معادله آن منفی است.

– ‌فرضیه چهارم: رابطه میان عملكرد بلندمدت سهام جدید با اندازه شركت مثبت است.

فرضیه 1-4: رابطه میان عملكرد بلندمدت كل(تعدیل نشده) سهام جدید با اندازه شركت مثبت است.

فرضیه 2-4: رابطه میان عملكرد بلندمدت تعدیل شده سهام جدید با اندازه شركت مثبت است.

– فرضیه پنجم: رابطه میان عملكرد بلندمدت سهام جدید با عملكرد كوتاه‌مدت تعدیل شده سهام جدید منفی است. فرضیه فوق نیز به صورت دو فرضیه زیر بررسی شده است.

فرضیه 1-5: رابطه میان عملكرد بلندمدت كل (تعدیل نشده) سهام جدید با عملكرد كوتاه‌مدت تعدیل شده سهام جدید منفی است.

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 17برترین پکیج اینترنت ابزاری كارآمد در خدمت تبلیغات

اینترنت ابزاری كارآمد در خدمت تبلیغات;اینترنت و تبلیغات;تبلیغات اینترنتی

اینترنت همراه با رشد روزافزون خود، كاربردهای فراوانی در صنایع مختلف یافته است امروزه اینترنت بعنوان رسانه‌ای قدرتمند در اختیار صنعت تبلیغات قرار گرفته است بدلیل ویژگی‌ها و مزیتهای فراوانی كه اینترنت در مقایسه با رسانه‌های سنتی دارد، تبلیغات اینترنتی شاهد رشد فراوانی در طی سالیان اخیر بوده است این مقاله به ادبیات موضوع می‌پردازد كه شامل تعریف تبلیغ

چكیده

اینترنت همراه با رشد روزافزون خود، كاربردهای فراوانی در صنایع مختلف یافته است. امروزه اینترنت بعنوان رسانه‌ای قدرتمند در اختیار صنعت تبلیغات قرار گرفته است. بدلیل ویژگی‌ها و مزیتهای فراوانی كه اینترنت در مقایسه با رسانه‌های سنتی دارد، تبلیغات اینترنتی شاهد رشد فراوانی در طی سالیان اخیر بوده است. این مقاله به ادبیات موضوع می‌پردازد كه شامل تعریف تبلیغات اینترنتی، تاریخچه و روند آن از ابتدای پیدایش تا كنون، انواع و اشكال مختلف تبلیغات اینترنتی، و نیز مزیتها و محدودیتهای آن می‌باشد.

توضیح : این مقاله تلفیقی از دو مقاله (1)اینترنت؛ ابزاری كارآمد در خدمت تبلیغات (منتشر شده در شماره 10 ماهنامه دانش تبلیغات) و (2)تبلیغات اینترنتی در ایران: تنگناها و راهكارها (سومین كنفرانس بین‌المللی مدیریت – 29 آذر لغایت 1 دی‌ماه 1384) است كه توسط نویسندگان منتشر شده‌اند. به منظور جلوگیری از تكرار و هدایت سریعتر خوانندگان به سمت مطلب مورد نظر این تلفیق توسط سایت راهكار مدیریت انجام شده است.

كلیدواژه : تبلیغات؛ تبلیغات اینترنتی؛ بازاریابی؛ اینترنت


1- مقدمه

در كتب و متون مختلف تعاریف متعددی از تبلیغات آمده است بطور مثال می‌توان به تعاریف ذیل اشاره كرد. تبلیغات ‌فرآیند روشمند ارایه‌ اطلاعات‌ مناسب‌ در مورد كالاها و خدمات‌ به‌ مشتریان‌ و ترغیب‌ و متقاعد كردن‌ مؤ‌ثر مصرف‌‌كنندگان‌ به‌ خرید كالاها و خدمات می‌باشد (متولی 1372) و یا در تعریفی دیگر تبلیغات را، ارائه غیر شخصی اطلاعات كه معمولاً برای آن پول پرداخت می‌شود و اغلب با هدف ترغیب برای خرید كالاها، خدمات و یا ایده از سوی افرادی مشخص و توسط رسانه‌های مختلف انجام می‌پذیرد، تعریف نموده‌اند (تافلینگر 1996).

همان طور كه در تعریف بالا اشاره شد، تبلیغات از طریق رسانه‌های مختلفی انجام می‌پذیرد كه از آن جمله می‌توان به روزنامه‌ها، مجلات، رادیو، تلویزیون و … اشاره نمود. چندی است كه رسانه‌ای جدید،یعنی اینترنت،به جمع رسانه‌های مورد استفاده تبلیغات اضافه شده است. رشد تبلیغ در اینترنت نسبت به تبلیغ در رسانه‌های سنتی، از سرعت بسیار بیشتری برخوردار بوده است. چرا كه پس از گذشت 38 سال از پیدایش رادیو، تعداد استفاده‌كنندگان آن به 50 میلیون نفر رسید، تلویزیون 13 سال پس از پیدایش این حد نصاب را كسب كرد و اما اینترنت تنها با گذشت 4 سال توانسته به این حد نصاب دست پیدا كند (فاكس 1999). این مقاله به معرفی این نوع از تبلیغات و ویژگی‌های آن می‌پردازد.

2- تعریف تبلیغات اینترنتی

تبلیغات اینترنتی به استفاده از اینترنت به عنوان یك كانال و وسیله ارتباطی برای ارسال تبلیغات در محیط وب اشاره دارد (گائو و دیگران 2002). در تعریفی دیگر، تبلیغات اینترنتی را اینگونه تعریف نموده‌اند: نمایش دادن نامها وعلائم تجاری، شعارها و تصاویر تبلیغاتی در سایتهای (پایگاههای) پربیننده اینترنت، به نحوی كه به تحقق اهداف تبلیغات كمك نماید (سایت صدا و سیما 2002). در فرایند تهیه و اجرای تبلیغات اینترنتی، شركتهای تبلیغاتی، ناشران اینترنتی1 ، تبلیغ‌دهندگان2 (سازمانها و شركتهای تولیدی و خدماتی) درگیرند.

3- تاریخچه تبلیغات اینترنتی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 40