برترین پکیج پاورپوینت بازار کار، اشتغال و بیکاری

کالا قیمت بازار کار مشتری کار کسب و کارنیروی کار;سرمایه منابع طبیعی;کارآفرینی اقتصاد کارآفرین

کار هر نوع فعالیت انسان – جسمی یا فکری – است که به ایجاد کالا یا خدمت قابل مبادله در بازار می انجامد

•مرکز آمار ایران در تاریخ 10/4/94 جدیدترین گزارش خود را دربارۀبیکاری در ایران ،
شاخص های آن و پراکندگی بیکاری میان گروه های مختلف سنی و جنسی منتشر کرد . این
مرکز با بکارگیری روش هایی چون قرار دادن نوجوانان و کودکان تا 10 ساله در شمار
جمعیت فعال اقتصادی ( شاغلان وبیکاران) و یا کاهش سطحشیوۀشناسایی افراد شاغل به
حد کسانی که ” درهفتۀمنتهی به آمار گیری حداقل یک ساعت کار کرده باشند”، تلاش در
کوچک تر نشان دادن نرخ بیکاری در جامعه را دارد. البته که هر یک از این روش ها جای
بررسی و بحث مفصل را در جای خود دارند. با این همه این گزارش نکات بسیار مهم و قابل
توجهی دارد :
•الف ) با وجود افزایش نرخ رشد اقتصادی نسبت به سال های 1393 و 1392 ، نرخ
بیکاری 18/10 درصدی در بهار 1394 نسبت به نرخ 6/10 درصد در سال 1393
و 2/10 درصد در پاییز 1392قدری افزایش داشته است . در همین سال نرخ بیکاری
زنان 2/19 درصد و مردان 9 درصد است .
•ب) نرخ بیکاری در میان جمعیت جوان 15تا 24 ساله کشور 2/25 درصد است؛
باز هم کودکان زیر سن اشتغال در آمارگیریِاشتغال لحاظ شده اند . و تاسف بار این
که در این گروه سنی مردان 9/20 درصدبیکارندو نرخ بیکاری زنان 1/43 درصد
است .
•پ) شمار جمعیت شاغل از 21 میلیون و 346 هزار نفر در سال 1393 به
21 میلیون و 304 هزار نفر در سال 1393 رسیده است و یک کاهش 42
هزار نفری را نشان می دهد .نکتۀبسیار قابل توجه این است که دلیل این
کاهش، برآیند کاهش 46 هزار نفری شاغلان زن و افزایش 4 هزار نفری
شاغلان مرد طی این دوره است و این موضوع نشاندهندۀعمیق تر شدن
شکاف جنسیتی در بازار کار ایران طی سال 1393 است. در پایین باز هم به
این موضوع خواهیم پرداخت.

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 47برترین پکیج جزوه درسی دانشگاهی سازه های تقاطعی در مهندسی علوم آب به صورت فایل pdf در 84 صفحه

جزوه درسی دانشگاهی سازه های تقاطعی در مهندسی علوم آب;ساختمان آبرو زیرگذر;اجزای ساختمان آبرو زیرگذر;شکل تیپ مقطع طولی ساختمان آبرو زیرگذر;معیارهای طراحی هیدرولیکی;نیم رخ طولی

در این پروژه جزوه درسی دانشگاهی سازه های تقاطعی در مهندسی علوم آب به صورت فایل pdf در 84 صفحه همراه با شکل و جدول بصورت کاربردی با توجه به موارد زیر ارایه شده است 1 ملاحظات کلی 2 ساختمان آبرو زیرگذر 3 اجزای ساختمان آبرو زیرگذر 4 شکل تیپ مقطع طولی ساختمان آبرو زیرگذر 5 معیارهای طراحی هیدرولیکی 6 نیم رخ طولی 7 ظرفیت طرا

در این پروژهجزوه درسی دانشگاهی سازه های تقاطعی در مهندسی علوم آب به صورت فایل pdf در 84 صفحه همراه با شکل و جدول بصورت کاربردیبا توجه به موارد زیر ارایه شده است:

1- ملاحظات کلی

2- ساختمان آبرو زیرگذر

3- اجزای ساختمان آبرو زیرگذر

4- شکل تیپ مقطع طولی ساختمان آبرو زیرگذر

5- معیارهای طراحی هیدرولیکی

6- نیم رخ طولی

7- ظرفیت طراحی

8- سرعت جریان

9- افت انرژی

10- عمق جریان

11- ساختمان آبرو روگذر

12- حوضچه آرامش

13-زهکش

14- شیروانی

15- ساختمان های تبدیل

16- تجهیزات ایمنی در تاسیسات آبیاری

17- پوشش حفاظتی با سنگچین

18-حفاظت با تورسنگ (پوشش گابیونی)

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 84برترین پکیج دانلود پاورپوینت لجتسیک معکوس

لجستیک ;لجتسیک معکوس;زنجیره تامین;اهمیت و ضرورت لجستیک معکوس ;دلایل توجه به لجستیک معکوس

لجستیک لجتسیک معکوس زنجیره تامین اهمیت و ضرورت لجستیک معکوس دلایل توجه به لجستیک معکوس

فهرست مطالب

مقدمه
زنجیره تامین مستقیم
تاریخچه زنجیره تامین معکوس
تعریف زنجیره تامین
مدل مفهومی
اهمیت و ضرورت لجستیک معکوس
شناسایی عوامل موثر در زنجیره تامین معکوس
دلایل توجه به لجستیک معکوس

مقدمه

مدیریت لجستیك معكوس حوزه كوچك ولی مهمی از زنجیره تامین كنندگان امروزی است و این اجازه را به مدیریت شركتها می دهد كه كالاها و مواد اولیه برگشتی را به عرضه كنندگان باز گردانند و برای حفظ تداوم و هماهنگ كردن فعالیت های تولید ، توزیع و جلوگیری از توقف عملیات به سبب كمبود موجودی و نیز قابل استفاده نمودن اقلام و كالاهای برگشتی؛خط مشی ها،‌نظام ها و روش هایی را اتخاذ نمایند تا مجموع هزینه های مرتبط با زنجیره تامین را كاهش دهند.
بدیهی است مطالعه حاضر بدنبال بهینه سازی(نزدیك به بهینه)چندین فرآیند متفاوت ، با اهداف متفاوت از یكدیگر در زنجیره تامین كنندگان معكوس درحوزه های مختلف برای افزایش سودآوری ، كاهش هزینه و زمان انجام فرآیندهای گوناگون ، تحویل بموقع و در نهایت افزایش رضایت مشتریان و بهره وری سیستم است.
فایل پاورپوینت 21 اسلاید

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 21برترین پکیج دانلود پاورپوینت مکانیابی محور (هاب)

مکان یابی ;مکانیابی محور هاب ;انواع مسائل مکان یابی هاب ;مزایا و معایب استفاده از هاب

مکان یابی مکانیابی محور هاب انواع مسائل مکان یابی هاب مزایا و معایب استفاده از هاب

فهرست

مقدمه

تعریف هاب و مکانیابی هاب

تفاوت مسئله ی مکانیابی هاب با مسائل مکانیکی کلاسیک

ضرورت مسائل مکان یابی هاب

اهداف

انواع مسائل مکان یابی هاب

مزایا و معایب استفاده از هاب

مقدمه

مسائل مکانیابی محور زیر مجموعه ای از مسائل بهینه سازی شبکه ای می باشد
این مسائل قدمت طولانی ندارد و اولین مقاله در سال 1969 مطرح گردید
این مسائل با هدف طراحی بهینه انواع شبکه های حمل و نقل مطرح می شود.
دارای کاربرد بسیار گسترده ای می باشد:
مکانیابی فرودگاه ها
خدمات پستی
انبارهای زنجیره تامین
خطوط برق و نیرو
و …
فایل پاورپوینت20اسلاید

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 20برترین پکیج دانلود پاورپوینت سیستم مدیریت تولید بهنگام

مدیریت تولید;تولید بهنگام ;تولید ناب ;مدیریت به موقع موجودیها ;وظایف مدیریت در اجرای اصول ناب

مدیریت تولید تولید بهنگام تولید ناب مدیریت به موقع موجودیها وظایف مدیریت در اجرای اصول ناب

چکیده

لازمه رقابت در دنیای تولید کنونی بهره گیری از تمام فنون،ابزارها و ایده های جدید ناباست.در نیمه دوم قرن بیستم،تولیدکنندگان جهان با رقبایی جدید مواجه شدند که با نیمیاز سرمایه وامکانات لازم،محصولات را با کیفیتی بهتر،تنوعی بیشتر و با قیمیت پایین تر بهبازار جهانی عرضه می کردند.

یکی از این تکنیک های جدید تولید ناب است که برخواسته از صنعت خودروسازی است.

با توجه به این که صنعت خودروسازی یک صنعت مادر و به تعبیری((صنعت صنعتها))محسوبمی شود و از طرف دیگر با لحاظ کردن پتانسیل های عظیم و اهمیت صنعت خودروسازی درزمینه توسعه و اشتغال زایی،اجرای موفق اصول ناب در این صنعت منجر به افزایش چشمگیرتوان رقابتی تولید کنندگان داخلی با بهرهگیری از ویژگیهای تولید ناب در کاهش مداوم هزینه هاوقیمتها می شود که طبعأبه دیگر صنایع نیز سرایت خواهد کرد.تولید ناب در واقع شیوه تولیدی است ضمن به کارگیری فواید تولید انبوه و تولید دستی، باهدف کاهش ضایعات وحذف هر فعالیت بدون ارزش افزوده شکل گرفته است.بر این مبناتکنیک ناب با کمک مجموعه ابزارهای خود می تواند نقش بنیادینی در اصلاح و بهبود فرایندهاداشته باشد.

مقدمه

قرن بیستم شاهد دو انقلاب در صحنه تولید بود. انقلاب اول را پس از جنگ جهانی اولهنری فورد و آلفرد اسلون پی ریزی کردند که منجر به ظهور تولید انبوه و پایان عصر تولیدصنعتی (تولید دستی) شد و انقلاب دوم توسط ((تاایچی اهنو)) در شرکت خودروسازی تویوتاصورت گرفت که با محوریت حذف اتلاف،اتمام عصر تولید انبوه و زایش تولید ناب را در پیداشت.پس می توان سه مرحله را در شیوه های تولید در نظر گرفت:

1- تولید دستی(مبتنی بر حرفه و هنر):

در این شیوه تولید،کارگران ماهر با به کار گیری ابزار

آلات ماشینی جند کاره،محصولاتی غیر استانداردرا در

حجم کم وتنوع بالا به صورت سفارشی برای خریدارانی

خاص تولیدمی کردند،طبیعی است که این ویژگی منجر

به قیمت محصول می شد. امروزه در ساخت ماهواره ها،

سفینه های فضایی و مشتریان با سلیقه های خاص این

شیوه کاربرد ندارد.

و در ادامه داریم:

2- تولید انبوه

3- تولید ناب

سیستم ناب در سازمانهای خدماتی

وظایف مدیریت در اجرای اصول ناب

وظایف عمده مدیریت در سیستم ناب

دلایل شركتهایی كه از روش سنتی استفاده می كنند

اتلاف و تولید ناب

ارزیابی تغییرات در جهت تولید ناب (عناصر تولید ناب)

مولفه هایی در جهت تولید ناب

نقاط ضعف تكنیك ناب

مدیریت به موقع موجودیها

ویژگیهای عمده سیستم مدیریت به موقع موجودیها در فرآیند تولید

سیستم مدیریت به موقع خرید

ویژگیهای عمده سیستم مدیریت به موقع خرید

نتیجه گیری

فایل پاورپوینت 41 اسلاید

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 41برترین پکیج دانلود پاورپوینت آشنایی مختصر و مفید با نرم افزار spss

آمار;آمارهای توصیفی;آمارهای استنباطی;آمارهای توصیفی در SPSS;آزمون تی تست

آمار آمارهای توصیفی آمارهای استنباطی آمارهای توصیفی در SPSS آزمون تی تست

نرم افزارSPSSیکی از قدیمی ترین ، برنامه های کاربردی در زمینه تجزیه وتخلیلهای آماری است . کلمه SPSS مخفف Statistical package for social science (نرم افزار آماری برای علوم اجتماعی ) می باشد. نسخه های متعددی از این نرم افزار در بازار موجود است(از 8 تا 16)

آمارهای توصیفی

اولین مرحله تحلیل داده‌ها،‌توصیف یا تلخیص داده‌ها با استفاده از آمارهای توصیفی است. در تحلیل توصیفی، داده‌ها، صرفاً برای بررسی وضع یك گروه یا یك موقعیت بكار می‌روند.

اما تحلیل روابط و تغییرات بین متغیرها و تحلیل مجموعه متغیرها برای تبیین علت از عهده آمارهای توصیفی خارج است.

آمارهای توصیفی عمده عبارتند از:

اندازه‌های گرایش به مركز (میانگین، میانه، نما)
اندازه‌های پراكندگی (دامنه تغییرات، واریانس، انحراف استاندارد)
اندازه‌های وضعیت نسبی (رتبه درصدی، نمره انحراف متوسط )
اندازه‌های رابطه‌ای (ضریب همبستگی پیرسون، اسپیرمن)

آمارهای استنباطی

آمارهای استنباطی با تبیین روابط سرو كار دارند. بر اساس رفتار و وضعیت گروه نمونه، رفتار جامعه آماری پیش‌بینی می‌شود.

آمارهای استنباطی به دو گروه تقسیم می‌شوند:

آماری پارامتریك

آمارهای غیرپارامتریك

و در ادامه داریم:

پنجره های برنامه

روش ورود داده‌های جدید و ایجاد فایل

نام‌گذاری متغیرها (Variable Name)

قواعد نام‌گذاری متغیرها

انتخاب مورد

(آمارهای توصیفی عمده) عبارتند از

آمارهای توصیفی در SPSS

آزمون فرضیه و آمارهای استنباطی

آزمونt-test

آزمونt-testبرای یك گروه آماری

استفاده از آزمون t-test

آزمونtدو نمونه

فرض‌های زیربنایی آزمونtدو نمونه

اجرای آزمونtدو نمونه

آزمونTبا نمونه‌های مستقل

فرض‌های زیربنایی آزمونtبا نمونه‌های مستقل

اجرای آزمونtبا نمونه‌های مستقل

فایل پاورپوینت 32 اسلاید

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 32برترین پکیج دانلود پاورپوینت کنترل موجودی

موجودی;مدیریت موجودی;دسته بندی کالاها بر اساس ABC;انواع هزینه ها در مدیریت موجودی

موجودی مدیریت موجودی دسته بندی کالاها بر اساس ABC انواع هزینه ها در مدیریت موجودی

مدیریت موجودی

سازمان ها برای تولید كالا و ارائه خدمت ، به مواد اولیه و قطعات نیاز دارند و از عرضه كنندگان آن تأمین می نمایند. هدف اصلی از مدیریت مواد اولیه و قطعات مورد نیاز ، این است كه : اولاً در هنگام نیاز كالا و قطعات به میزان مورد نظر موجود باشد و ثانیاً مقدار كالا و قطعات به اندازه ”مناسب“‌ باشد ، یعنی نه به میزان زیاد كه هزینه انبارداری فوق العاده ای را بر سازمان تحمیل نماید و فضای دیگر كالاها را اشغال نماید و نه آنقدر كم باشد كه خط تولید متوقف شود. به عبارت دیگر ، منافع ناشی از دارا بودن موجودی بیش از هزینه های كمبود آن باشد.

منظور از موجودی تنها مواد اولیه و قطعات نیست. بلكه موجودی به :‌مواد اولیه و قطعات ، كالاهای نیمه ساخته ، ماشین آلات ، ابزار آلات تولیدی ، لوازم تعمیرات آنها و كالای ساخته شده اطلاق می شود.

در سیستم های نوین تولید، سازمان ها به دنبال كاهش میزان موجودی و نگهداری آن در حداقل ممكن هستند. به گونه ای كه مواد اولیه هنگام نیاز ،‌وارد سیستم شده و كالای تكمیل شده باری مشتریان ارسال گردد. البته حذف كامل انبار و دارا بودن مواد اولیه در موقع نیاز و به طور مطلق امكان ندارد.

دسته بندی كالاها بر اساس ABC

برای برنامه ریزی موجودی ها لازم است كالاها بر اساس میزان ارزش و حجم آنها دسته بندی گردد . بطور كلی كالاها را می توان به سه دسته A B C ‌ تقسیم نمود. بررسی ها نشان داده است كه معمولاً 20 درصد اقلام موجودی ،‌80-70 درصد ارزش كل موجودی ها را تشكیل می دهند. این دسته كالاها را ”دسته A“ نامیده اند. دسته دوم كالاهایی هستند كه در حدود 30 درصد اقلام موجودی انبار را در برگرفته و از نظر ارزش فقط 15 درصد ارزش كل مجودی ها را به خود اختصاص می دهند.

این دسته كالاها ”دسته B“ گویند و دسته سوم 60-50 درصد اقلام انبار را تشكیل داده و 10-5 دصد ارزش كل ، موجودی ها را به خود اختصاص داده است. و ”دسته C“ نام دارد . بیشترین توجه مدیریت مواد باید ابتدا ، به دسته A معطوف باشد و طبقات بعدی از اولویت كمتری برخوردار هستند ، به دلیل آنكه عدم كنترل دقیق و صحیح اقلام دسته A، هزینه گزافی به دنبال خواهد داشت.

و در ادامه داریم:

تجزیه و تحلیل هزینه – منفعت

انواع هزینه ها در مدیریت موجودی

هزینه های سفارش Co‌

هزینه نگهداری Ch‌

هزینه كمبود CS‌

شرایط تصمیم گیری در كنترل موجودی‌

1)مدل های كنترل موجودی تحت شرایط اطمینان كامل

4-1)مدل دریافت تدریجی كالا

كنترل موجودی تحت شرایط ریسك

مدل های كنترل موجودی احتمالی (تحت شرایط ریسك)

الف-تعیین نقطه سفارش و ذخیره احتیاطی وقتی كه هزینه كمبود مشخص نباشد.

مدل 1- تقاضا ثابت و دوره تأخیر تا دریافت سفارش ثابت

مدل 2- تقاضا متغیر و دوره تأخیر تا دریافت سفارش ثابت

مدل 3- نرخ تقاضا ثابت و دوره تأخیر تا دریافت سفارش متغیر

مدل 4- نرخ تقاضا متغیر و دوره تأخیر تا دریافت سفارش متغیر

ب-تعیین نقطه سفارش مجدد و ذخیره احتیاطی درصورتی كه هزینه كمبود مشخص باشد.

محاسبه EOQ در صورتی كه كمبود كالا مجاز باشد.

فایل پاورپوینت 56 اسلاید

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 56برترین پکیج دانلود پاورپوینت تحلیل پوششی داده ها

تحلیل پوششی داده ها ;اطلاعات حاصل از تحلیل پوششی داده ها ;مدل های کارایی;رتبه بندی

تحلیل پوششی داده ها اطلاعات حاصل ازتحلیل پوششی داده ها مدل های کارایی رتبه بندی

فهرست

تحلیل پوششی داده ها چیست؟
معرفی مدل های کارایی
کاربرد مدل های کارایی
رتبه بندی
تخصیص منابع با استفاده از تحلیل پوششی داده ها
کارایی هزینه، درآمد
کاربرد کارایی هزینه، درآمد
تحلیل پوششی داده ها

تحلیل پوششی داده ها یک روش برنامه ریزی خطی برای ارزیابی کارایی واحد تصمیم گیرنده(DMU) است.

برای ارزیابی عملکرد یک واحد تصمیم گیرنده نیاز به تابع تولید داریم.

تابع تولید تابعی است که برای هر ترکیب از ورودی ها ماکزیمم خروجی را بدهد.

در واقع تحلیل پوششی داده ها یک روش ناپارامتری است و تقریبی از مرز تابع تولید را برآورد می کند.

کارایی: در مسائل تصمیم گیری کارایی یعنی خوب کار کردن حاصل مقایسه شاخص های درون سازمانی است.
کارایی هر واحد حاصل مقایسه شاخص های آن واحد با استاندارد ها می باشد.
اطلاعات حاصل ازتحلیل پوششی داده ها
محاسبه نمره کارایی برای هر واحد تصمیم گیرنده
مجموعه مرجع برای واحد های ناکارا را معرفی می کند
معرفی واحد تصمیم گیرنده بهبود یافته برای واحد های نا کارا
تعیین میزان ورودی هدر رفته
تعیین میزان کمبود تولید
فایل پاورپوینت 78 اسلاید

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 78برترین پکیج دانلود پاورپوینت كایزن (بهبود مستمر)

کایزن;اهداف کایزن;هدف از تغییر بهبود مستمر ;انواع مختلف موداها ;مدل مدیریت کایزنی;ویژگیهای کایزن و نوآوری

کایزن اهداف کایزن هدف از تغییر بهبود مستمر انواع مختلف موداها مدل مدیریت کایزنی ویژگیهای کایزن و نوآوری

كایزن چیست ؟

•كایزن تركیبی دو كلمه ای از یك مفهوم ژاپنی است كه تعریف آن تغییر به سمت بهتر شدن یا بهبود مستمر و تدریجی است. در واقع كایزن بر این فلسفه استوار است كه برای ایجاد بهبود در سازمان ها لازم نیست به دنبال تغییرات انفجاری یا ناگهانی باشیم، بلكه هر نوع بهبود یا اصلاح به شرط آنكه پیوسته و مداوم باشد، ارتقای بهره وری را در سازمان ها به ارمغان خواهد آورد.
•معنی كایزن : کایزن یعنی بهبود مستمر، بهبود مستمری که تمامی افراد یعنی مدیران کارکنان و کارگران را در بر می گیرد.
• فلسفه کایزن : براین اصل استوار است که شیوه زندگی انسان شامل زندگی شغلی، زندگی اجتماعی و زندگی خانوادگی باید پیوسته و مداوم بهبود یابد. فرهنگ کایزن و تعامل آن در بین لایه ها و سازمانهای مختلف اجتماعی در ژاپن باعث شده است تا کارخانه به دانشگاه تبدیل شود و دانشگاه به کارخانه، کارگر از مدیر بیاموزد و مدیر از ایده های کارگر بهره مند گردد.
اهداف کایزن

1-بالا بردن کیفیت محصولات و خدمات

2-به صفررساندن ضایعات

3- تامین رضایت مشتری

در فلسفه کایزن به رضایت مشتری توجه خاصی شده است که برای دستیابی به این هدف از روشهای سه گانه : بهبود،تضمین،کنترل کیفیت استفاده میشود.

هدف از تغییربهبود مستمر

•ارتقای كارآئی efficiency
Doing things right
–كارها را درست انجام دادن
•ارتقای اثر بخشی effectiveness
Doing right things
–كارهای درست را انجام دادن
•بهبود بهره وری productivity
Doing right things right
–كارهای درست را درست انجام دادن
و در ادامه داریم:
اقدامات اساسی برای تحقق كایزن
انواع مختلف موداها
عوامل موثر براجرای موفقیت آمیز کایزن
‌اجرای نظام آراستگی(5S)
مدل مدیریت كایزنی
اصول بیست گانه مدیریت در كایزن
مراحل اجرایی کایزن
چرخه دمینگ
مبانی پایهاجرای كایزن

ویژگیهای كایزن و نوآوری

ده فلسفه اصلی بهبود از طریق کایزن

هزینه یابی کایزن

انواع کایزن

گمبا

کایزن سریع و آسان ، مینی کایزن

مراحل حمله کایزنی

مقایسه هزینه یابی کایزن وسیستم هزینه یابی استاندارد

فایل پاورپوینت 52 اسلاید

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 52برترین پکیج دانلود پاورپوینت استراتژی های قیمت گذاری

استراتژی قیمت;استراتژی های قیمت گذاری;مراحل تعیین قیمت ;روش های قیمت گذاری ;قیمت گذاری در بازار صنعتی

قیمت استراتژی استراتژی های قیمت گذاری مراحل تعیین قیمت روش های قیمت گذاری قیمت گذاری در بازار صنعتی

فهرست مطالب

اهمیت و نقش قیمت وقیمت گذاری
مراحل تعیین قیمت
روش های قیمت گذاری
اقدامات پس از قیمت گذاری
قیمت گذاری در بازار صنعتی
اثر فناوری اطلاعات بر طرح‌های قیمت گذاری
فایل پاورپوینت 45 اسلاید

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 45