برترین پکیج مروری بر روشهای تامین مالی پروژه ها

انواع تقسیم بندیهای روشهای تامین مالی;تامین مالی پروژه ای;انواع روشهای استقراضی ;فاینانس ;اوراق قرضه;وامهای بین المللی;روشهای سرمایه گذاری خارجی;معاملات جبرانی;بیع متقابل

نقش سرمایه به عنوان یكی از اركان اصلی رشد و توصعه‌ی اقتصادی پذیرفته شده است یكی از مسائل مهم مرتبط با تشكیل سرمایه و سرمایه‌گذاری،تامین مالی آن است و نقش دولت در این تامین و تشكیل سرمایه بسیار مهم تلقی می‌شود

راهكارهای ایجاد رشد و توسعه‌ اقتصادی، شناخته شده است و می‌توان گفت فراهم‌سازی و اجرای پروژه‌های بزرگ زیربنایی و توسعه‌ای توسط دولت، سریعترین راه و مناسبترین روش برای دست‌یابی به توسعه اقتصادی می‌باشد؟ اما سوال دیگری نیز باید در این راستا جواب داده شود و آن سوال این است كه دولت، چگونه، از چه “منابعی” و به چه “راه‌هایی” می‌تواند سرمایه مالی مورد نیاز جهت انجام سرمایه‌گذاری جهت توسعه را فراهم نماید؟

فرمت فایل: rar

تعداد صفحات: 22برترین پکیج پاورپوینت کارآفرینی و تجارت الکترونیکی (37 اسلاید)

تجارت کارآفرینی الکترونیکی اقتصاد پولساز

این پاورپوینت شامل 37 اسلاید پیرامون کارآفرینی و تجارت الکترونیکی و ایجاد فروشگاه اینترنتی و مزایای آن برای فروشندگان و خریداران و می باشد و هر اسلاید و محتوای آن انیمیشن مجزا دارد

این پاورپوینت شامل 37 اسلاید پیرامون کارآفرینی و تجارت الکترونیکی و ایجاد فروشگاه اینترنتی و مزایای آن برای فروشندگان و خریداران و می باشد و هر اسلاید و محتوای آن انیمیشن مجزا دارد

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 37برترین پکیج بازاریابی در ایران

بازاریابی

وجود واسطه‌ها در فرایند بازاریابی به علت دوری تولید كننده و مصرف كننده از یكدیگر امری ضروری است واسطه‌های موجود در زنجیره بازاریابی زیره و زرشك شامل عمده فروشان، خریداران‌محلی، نمایندگان عمده فروش، میدان داران، دلالان و خرده فروشان می‌باشند خریداران محلی به خرید، جمع آوری، حمل و نقل و فروش زیره و زرشك می‌پردازند در حالی كه عمده فروشان دارای فعالیت

مقدمه 3

مواد و روشها 5

ضریب هزینه بازاریابی 5

كارایی بازاریابی 6

مدلهای حاشیه بازاریابی 6

شفافیت بازار 7

نتایج و بحث 7

مسیر بازاررسانی زیره 10

قیمت گذاری زیره در مسیرهای مختلف بازاریابی 10

حاشیه بازاریابی در مسیرهای مختلف بازاریابی 11

هزینه بازاریابی زیره در مسیرهای مختلف بازاریابی12

سود بازاریابیزیره در مسیرهای مختلف بازاریابی 14

ضریب هزینه بازاریابیزیره در مسیرهای مختلف بازاریابی14

ضایعات زیره در مراحل مختلف بازاریابی 15

عدم كارایی بازاریابیزیره در مسیرهای مختلف بازاریابی 16

مدلهای حاشیه بازاریابی زیره 17

شفافیت بازار زیره 18

مسیر بازاررسانی زرشك زرشك در مسیرهای مختلف بازاریابی 19

قیمت گذاری زرشك در مسیرهای مختلف بازاریابی 19

حاشیه بازاریابی زرشك در مسیرهای مختلف بازاریابی 20

هزینه های بازاریابی زرشك در مسیرهای مختلف بازاریابی 21

سود بازاریابیزرشك در مسیرهای مختلف بازاریابی 23

ضریب هزینه بازاریابیزرشك در مسیرهای مختلف بازاریابی 23

ضایعات زرشك در مراحل مختلف بازاریابی 24

عدم كارایی بازاریابیزرشك در مسیرهای مختلف بازاریابی 25

مدلهای حاشیه بازاریابی زرشك 26

شفافیت بازار زرشك 27

مشكلات اساسی موجود در بازابابی زیره و زرشك 28

پیشنهادات جهت بهبود بازاریابی زیره و زرشك 29

منابع مورد استفاده 31

جدول شماره (1): قیمت سر مزرعه، عمده فروشی و خرده فروشی یك كیلوگرم زیره در

مسیرهای مختلف بازاریابی در استان خراسان (ریال) 12

جدول شماره (2): حاشیه عمده فروشی، خرده فروشی وكل بازاریابی زیره در

مسیرهای مختلف بازاریابی در استان خراسان (ریال) 14

جدول شماره(3): هزینه خدمات بازاریابی یك كیلوگرم زیره سبز در مسیر (114

جدول شماره(4): هزینه خدمات بازاریابی یك كیلوگرم زیره سبز در مسیر (215

جدول شماره(5): هزینه خدمات بازاریابی یك كیلوگرم زیره سبز در مسیر (315

جدول شماره(6): سود حاصل از فرایند بازاریابی زیره در مسیرهای

مختلف بازاریابی به ازاء هركیلوگرم (ریال) 16

جدول شماره(7): ضریب هزینه بازاریابی زیره در مسیرهای

مختلف بازاریابی دراستان خراسان(ریال 17

جدول شماره(8): متوسط ضایعات زیره در استان خراسان (درصد) 18

جدول شماره(9): عدم كارایی فنی، قیمتی وكل زیره دراستان خراسان (درصد)18

جدول شماره(10): مقایسه قیمت سر مزرعه، هزینه بازاریابی و قیمت خرده فروشی زیره

در هر یك از مسیرهای بازاریابی خراسان (ریال) 21

جدول شماره(11): قیمت سر مزرعه، عمده فروشی و خرده فروشی یك كیلوگرم زرشك پفكی و معمولی

در مسیرهای مختلف بازاریابی در استان خراسان (ریال)…………………………………… 22

جدول شماره(12): حاشیه عمده فروشی، خرده فروشی و حاشیه كل بازاریابی‌زرشك‌معمولی و پفكی در……………………………..

مسیرهای مختلف بازاریابی در استان خراسان (ریال)…………………………. 22

جدول شماره(13): هزینه خدمات بازاریابی یك كیلوگرم زرشك معمولی در مسیر (1)…………………………………………………. 23

جدول شماره(14): هزینه خدمات بازاریابی یك كیلوگرم زرشك معمولی در مسیر (2)…………………………………………………. 23

جدول شماره(15): هزینه خدمات بازاریابی یك كیلوگرم زرشك پفكی در مسیر (1)……………………………………………………… 24

جدول شماره(16): هزینه خدمات بازاریابی یك كیلوگرم زرشك پفكی در مسیر (2)……………………………………………………… 24

جدول شماره(17): سود حاصل از فرایند بازاریابی زرشك معمولی و پفكی در مسیرهای مختلف……………………………………….

بازاریابی به ازاء هر كیلوگرم (ریال)………………………………………………………………………………….. 25

جدول شماره(18): ضریب هزینه بازاریابی زرشك معمولی و پفكی در مسیرهای…………………………………………………………….

مختلف بازاریابی دراستان خراسان(ریال……………………………………………………………………….. 26

جدول شماره(19): متوسط ضایعات زرشك پفكی در استان خراسان(درصد)……………………………………………………………….. 27

جدول شماره(20): متوسط ضایعات زرشك معمولی در استان خراسان(درصد)…………………………………………………………… 27

جدول شماره(21): عدم كارایی فنی، قیمتی و عدم كارایی كل مسیرهای مختلف………………………………………………………………..

بازاریابی زرشك معمولی و پفكی در استان خراسان (درصد)……………………………………………………………………………………… 28

جدول شماره(22): مقایسه قیمت سر مزرعه، هزینه بازاریابی و قیمت خرده فروشی………………………………………………………..

زرشك معمولی و پفكی در هر یك از مسیر های بازاریابی خراسان (ریال)……………………………………………………………………. 30

مقدمه

كشور ایران‌ با تنوع‌ وسیع‌ آب‌ و هوایی‌ در پاره‌ای‌ از مناطق‌ آن‌ در زمینه‌ تولید برخی‌ از محصولات‌ كشاورزی نظیر پسته‌، خرما، كشمش‌، بادام‌، گردو، زعفران‌ و زیره‌ و زرشك‌ از مزیت‌ نسبی‌ قابل‌ توجهی‌ برخوردار است ‌، لذا جهت‌ اتخاذ سیاست‌های‌ مطلوب‌ در زمینه‌ بهبود نظام‌ بازاریابی‌ و بازاررسانی‌ و توسعه‌ صادرات‌ آنها نیاز به ‌مطالعات‌ اقتصادی‌ به‌ صورت‌ علمی‌ حائز اهمیت‌ می‌باشد (تركمانی، 1378) .ایران‌ به‌ عنوان‌ بزرگترین‌ تولید كننده‌ زیره‌ و زرشك‌ دنیا هنوز در بازار جهانی‌ جایگاه‌ مشخص‌ و روشنی ندارد و مجبور است‌ به دلایلی‌ از جمله‌ تبلیغات‌ منفی‌ رقبا محصول‌ خود را به‌ كمتر از نصف‌ قیمت‌ جهانی‌ به‌فروش‌ رساند لذا در این‌ مطالعه‌ وضعیت‌ بازاریابی‌ و بازاررسانی‌ این‌ محصولات‌ به‌ صورت‌ مطالعه‌ای‌ موردی‌ در مناطق‌ عمده‌ كشت‌ استان‌ خراسان‌ مورد بررسی‌ قرار گرفته‌ است‌.از جمله اهداف این مطالعه: بررسی‌ و شناخت‌ عملیات‌ بازاررسانی‌ زیره‌ و زرشك‌، تعیین‌ مسیر، حاشیه‌، سود، كارایی‌ و ضریب‌ هزینه‌ بازاریابی‌ زیره‌ و زرشك، برآورد هزینه‌ خدمات‌ بازاریابی‌ و بررسی عوامل موثر بر حاشیه بازاریابی زیره و زرشك و ارائه‌ راهكارهای‌ مناسب‌ جهت‌ بهبود وضعیت‌ بازاریابی‌ زیره‌ و زرشك‌ می باشد. با توجه ‌به‌ فقدان‌ انتشار مطالعات‌ اقتصادی‌ جامع‌ در زمینه‌ های‌ فوق‌، در مورد زیره‌ سبز و زرشك‌ ایران‌ ضرورت‌ و اهمیت‌ این‌ تحقیق‌ را نیز ایجاب‌ می‌نماید. در این تحقیق جامعه آماری مورد مطالعه زیره كاران و زرشك كاران استان خراسان می‌باشد. برای انجام تحقیق شهرستان‌های سبزوار، اسفراین، تربت‌حیدریه قائنات و بیرجند انتخاب و جمعا 100 پرسشنامه تولید كننده زیره و زرشك، 25 پرسشنامه عمده فروش و 50 پرسشنامه خرده فروش تكمیل گردیده است. انتخاب كشاورزان با روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای صورت گرفت. جمع آوری اطلاعات و تكمیل پرسشنامه‌ها به صورت مقطعی در سال زراعی 1380 انجام گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها و برآورد مدل‌های مورد استفاده از بسته نرم افزاری Eviews استفاده شده است. برخی‌ از مطالعات‌ و تحقیقاتی‌ كه‌ در زمینه‌ بازاریابی‌ و بازاررسانی‌ محصولات‌ كشاورزی‌ در داخل ‌و خارج از كشور انجام‌ شده‌، در زیر عنوان‌ گردیده‌ است:

Charles and Gray (1993) برای‌ بررسی‌ عوامل‌ مؤثر بر حاشیه‌ بازاریابی‌، 4 مدل‌ حاشیه‌ بازاریابی‌ استفاده‌ كردند. این‌ دو بر این‌ باورند كه‌ حاشیه ‌بازاریابی‌ به‌ قیمت‌ خرده‌ فروشی‌، قیمت‌ سرمزرعه‌ و هزینه‌ نهاده‌های‌ بازاریابی‌ بستگی‌ دارد. Rajagopal (1992) در تحقیقی‌ در ناحیه‌ باستار هندوستان‌، كارایی‌ اقتصادی‌ بازاریابی‌ ذرت‌ را بررسی‌ كرد. نتیجه‌ این‌ تحقیق‌ نشان‌ ‌داد كه‌ در اغلب‌ بازارها، ضریب‌ همبستگی‌ بین‌ میزان‌ تولید و مازاد قابل‌ فروش‌ معنی‌ دار است،‌ اما رابطه‌ بین‌ حاشیه‌ سود و حجم‌ فروش‌ معكوس‌ می‌باشد به طوریكه‌ افزایش‌ حاشیه‌ سود در مكانهایی وجود دارد كه‌ مازاد قابل‌ فروش‌ كمتری‌ وارد بازار گردد. محقق‌ در پایان‌، جهت‌ بهبود سیستم‌ بازاریابی‌، پیشنهاد می‌كند كه‌ در ناحیه‌ مورد بررسی‌، باید مسیر بازاررسانی‌ این ‌محصول‌ تغییر كند.

شیروانیان‌ و نجفی‌ (1378)، به‌ بررسی‌ بازاریابی‌ گوجه‌ فرنگی‌ در استان‌ فارس‌ پرداختند همچنین‌ در این ‌مطالعه‌ عرضه‌ و تقاضا، عملكردها، سازمان‌ بازاریابی‌، انواع‌ بازارها و قیمت‌ فروش‌ این‌ محصول‌ در سطوح ‌مختلف‌ بازاریابی‌ مورد بررسی‌ قرار گرفت‌. نتایج‌ نشان‌ داد كه‌ در زمینه‌ عملكرد بازاریابی‌ و قیمت‌ها مشكلات ‌عمده‌ای‌ وجود دارد از طرفی‌ به‌ علت‌ اینكه‌ دولت‌ در ارائه‌ اطلاعات‌ بازاریابی‌ اقدامات‌ لازم‌ را انجام‌ نمی‌دهد گروه‌ بارباركن‌ها وارد بازار شده‌اند. این‌ گروه‌ به‌ علت‌ آگاهی‌ از وضعیت‌ بازارهای‌ موجود و قیمت‌ها به‌ صورت ‌مقطعی‌ وارد نظام‌ بازاریابی‌ شده‌ و بازار را در تسلط‌ خود در آورده‌اند. دولت‌ به جای‌ اینكه‌ به‌ نظارت‌ و مراقبت ‌بازار بپردازد، اقدام‌ به‌ دخالت‌ در امور بازار نموده‌ كه‌ این‌ امر پیامدهای‌ نامطلوبی‌ را به‌ همراه‌ داشته‌ است‌. لذا در پایان‌ پس‌ از بررسی‌ ویژگی‌های‌ تولید، سازمان‌ بازاریابی‌، انواع‌ بازارها و قیمت‌ محصول‌ در سطوح‌ مختلف بازاریابی‌، نتیجه‌ گرفتند كه‌ دخالت‌ مستقیم‌ دولت‌ در فرآیند بازاریابی‌ مطلوب‌ نبوده‌ و نظارت‌ دولت‌ را سفارش‌می‌نمایند. سالم‌ (1379)، در پژوهشی‌ مسائل‌ بازاررسانی‌ انار در استان‌ یزد را مورد بررسی‌ قرار داد. در این‌ پژوهش‌ 8 مسیر مهم‌ بازاریابی‌ شناسایی‌ گشت‌ كه‌ 4 مسیر آن ‌منجر به‌ صادرات‌ و باقی‌ مانده‌ به‌ مصرف‌ كننده‌ داخلی‌ ختم‌ می‌شود. نتایج‌ حاصل‌ از این‌ بررسی‌ نشان‌ داد در مسیری‌ كه‌ تولید كننده‌ به‌ طور مستقیم‌ محصول‌ خود را در اختیار خرده‌ فروش‌ قرار می‌دهد، كمترین‌ حاشیه‌ و در مسیری‌ كه‌ تولید كننده‌ محصول‌ خود را در اختیار عمده‌ فروش‌ قرار داده‌ و عمده‌ فروش‌ محصول‌ را به‌ میدان‌تره‌ بار و دیگر نقاط‌ می‌برد بیشترین‌ حاشیه‌ بازار وجود دارد. همچنین‌ در مسیری‌ كه‌ تولید كننده‌ محصول‌ خود را به‌ خرده‌ فروش‌ داده‌ او نیز صادر می‌نماید، بیشترین‌ سهم‌ تولیدكننده‌ و در مسیری‌ كه‌ محصول‌ از طریق‌ تولیدكننده‌ صادر می‌شود كمترین‌ سهم‌ تولید كننده‌ مشاهده‌ می‌گردد.

دانشور و مظهری‌ (1379)، در تحقیقی‌ تحت‌ عنوان‌ «نگرش‌ اقتصادی‌- اجتماعی‌ بر جایگاه‌ محصولات‌ كشاورزی‌ راهبردی‌ ویژه‌ خراسان‌» نقشی‌ را كه‌ تولید زرشك‌ در ایجاد درآمد، اشتغال زایی‌ و كمك‌ به‌ توسعه ‌اقتصادی‌ – اجتماعی‌ منطقه‌ داشته‌، بررسی‌ نمودند. نتایج‌ نشان‌ داد كه‌ تولید زرشك‌ باعث‌ افزایش‌ بهره‌وری‌ نیروی‌ كار، كاهش‌ نرخ‌ بیكاری ‌پنهان‌ در بخش‌ كشاورزی‌ و… می‌گردد لذا‌ توجه‌ بیش‌ از پیش‌ به‌ تولید كشاورزی ‌زرشك‌ و افزایش‌ سطح‌ زیر كشت‌ آن‌ در استان‌ و سرمایه‌گذاری‌ در راستای‌ صنایع‌ وابسته‌ به‌ آن ‌، روند توسعه اقتصادی‌ – اجتماعی‌ مناطق‌ محروم‌ جنوب‌ استان‌ خراسان‌ را بهبود خواهد بخشید. در ضمن‌ این‌ مطالعه‌ ارزش‌افزوده‌ حاصل‌ از زرشك‌ خشك‌ در كل‌ منطقه‌ بیرجند و قاین‌ را 6/5 میلیارد ریال‌ و ارزش‌ افزوده‌ زرشك‌ تبدیل ‌شده‌ به‌ افشره‌ در كل‌ منطقه‌ بیرجند و قائن‌ را 22 میلیارد ریال‌ ذكر نموده‌ است

مواد و روشها

در تعاریفی‌ كه‌ برای‌ بازاریابی‌ محصولات‌ كشاورزی‌ ارائه‌ شده‌، دو دیدگاه‌ وجود دارد. دیدگاه‌ نخست‌، تعاریفی‌ كه‌ بازاریابی‌ محصولات‌ كشاورزی‌ را كلیه‌ عملیات‌ انجام‌ شده‌ بر روی‌ محصول‌ در فاصله‌ بین‌ تولید تا مصرف‌ می‌داند. دیدگاه‌ دوم‌ در بر گیرنده‌ تعاریفی‌ است‌ كه‌ بازاریابی‌ محصولات‌ كشاورزی‌ را در مفهومی‌ وسیع‌تر از دیدگاه‌ فوق‌ مورد توجه‌ قرار می‌دهد. به طوریكه‌ بازاریابی‌ محصولات‌ كشاورزی‌ از مرحله ‌برنامه‌ریزی‌ برای‌ تولید آغاز می‌گردد. زیرا، در انتخاب‌ میزان‌، نوع‌ و چگونگی‌ تولید محصول‌، توجه‌ به‌ بازار و تقاضای‌ مصرف‌ كننده‌ لازم‌ است نجفی‌ (1377).

مسیر بازاررسانی

نحوه قرارگرفتن و ارتباط واسطه‌ها و عوامل بازاریابی كه به وسیله آن محصول از دست تولیدكنندگان به دست مصرف كنندگان می‌رسد تحت عنوان مسیر بازاررسانی مشخص می‌گردد. ترسیم این مسیرها مربوط به نقل و انتقال محصول بوده و مسیری كه قسمت عمده محصول را به بازار هدایت می‌كند در مركز نمودار ترسیم شده است و سایر مسیر ها به صورت فرعی در طرفین مسیر اصلی قرار دارد.

ضریب هزینه بازاریابی

در فاصله‌ بین‌ تولید تا مصرف‌ محصولات‌ كشاورزی‌، فعالیت‌ها و خدماتی‌ بر روی‌ آنها انجام‌ می‌گیرد. بطور كلی‌، به‌ مجموع‌ هزینه‌ فعالیت‌ها و خدمات‌ انجام‌ شده‌ بر روی‌ محصول‌ در فاصله‌ بین ‌تولید تا مصرف‌، كه‌ به‌ صورت‌ درصدی‌ از قیمت‌ محصول‌ ارائه‌ شده‌ به‌ مصرف‌ كننده‌ است‌، ضریب‌ هزینه ‌بازاریابی‌ گویند. فرم‌ ریاضی‌ این‌ ضریب‌ به‌ صورت‌ زیر است‌:

R = (CM / PR) * 100

كه‌ در آن‌ R: ضریب‌ هزینه‌ بازاریابی‌، PR: قیمت‌ خرده‌ فروشی‌ و CM: هزینه‌ بازاریابی‌ است‌. رابطه‌ فوق ‌بیانگر سهم‌ هزینه‌های‌ بازاریابی‌ از قیمت‌ پرداختی‌ مصرف‌ كننده‌ است (زارع، 1376) (شكری خانقاء، 1376).

حاشیه بازاریابی

دیگبی‌ (Digby 1989) حاشیه‌ بازاریابی‌ را به‌ صورت‌ اختلاف ‌قیمت‌ بین‌ حلقه‌های‌ زنجیره‌ بازاریابی‌ تعریف‌ نموده است‌. بر این‌ اساس‌ سه‌ نوع‌ حاشیه‌ عمده‌ فروشی‌، خرده‌فروشی‌ و حاشیه‌ كل‌ بازاریابی‌ قابل‌ تمیز است‌. روابط‌ مربوط‌ به‌ هر یك‌ از این‌ سه‌ نوع‌ حاشیه‌ به‌ صورت‌ زیر است‌:

MM = PR – PP

MW = PW – PP

MR = PR – PW

كه‌ در آن‌ MM: حاشیه‌ كل‌ بازاریابی‌، MW: حاشیه‌ عمده‌ فروشی‌، MR: حاشیه‌ خرده‌ فروشی‌، PR: قیمت‌ خرده‌ فروشی‌، PP: قیمت‌ تولید كننده‌ و PW: قیمت‌ عمده‌ فروشی‌ می‌باشد.

كارایی بازاریابی

براساس‌ برخی‌ از تئوری‌های‌ اقتصادی‌، كارایی‌ بازاریابی‌ صرفاً وابسته‌ به‌ طبیعت‌ رقابت ‌در بازار می‌باشد. هرچه‌ رقابت‌ بیشتر بر بازار حكمفرما باشد كارایی‌ بیشتر خواهد بود. این‌ امر از یك‌ طرف‌، رضایت‌ خاطر مصرف‌ كنندگان‌ و از طرف‌ دیگر، كاهش‌ هزینه‌ها و ضایعات‌ بازاریابی‌ را در پی‌ خواهد داشت‌. با توجه‌ به‌این مطالب‌ شریواستاوا و رانادهیر(Shrivastavaand Ranadhir 1995) سه‌ نوع‌ عدم‌ كارایی‌ بازاریابی‌ شامل‌ عدم‌ كارایی‌ فنی‌ (Technical Inefficiency)، عدم‌ كارایی‌ قیمتی‌ (Price Inefficiency) و عدم‌ كارایی‌ كل‌ (Overall Inefficiency) را معرفی‌ نمودند. روابط‌ مربوط‌ به‌ هر یك‌ از انواع‌ عدم‌ كارایی‌ بصورت‌ زیر است‌:

عدم‌ كارایی‌ فنی ‌: T inef =CW / M

عدم‌ كاریی‌ قیمتی‌: Pinef =CM / MM

عدم‌ كارایی‌ كل‌ : Oinef=CW+CM)/MM

كه در توابع فوق :CW میزان ضایعات CM : هزینه بازاریابی، MM: حاشیه كل بازاریابی، :Tinef عدم‌ كارایی‌ فنی، Pinef: عدم‌ كارایی‌ قیمتی و Oinef: عدم‌ كارایی‌ كل می باشد.

مدلهای حاشیه بازاریابی

به منظور تعیین عوامل مؤثر و تعیین كننده حاشیه بازاریابی از الگوهای متعددی استفاده می‌گردد كه ذیلاً به چهار مدل مشهور شامل مدل‌های Mark UP، Relative Margin، Marketing Cost، و Rational Expectation اشاره می‌گردد:

الف) الگوی مارك- آپ (Mark up Model) MM=f(RP Z)

ب) الگوی حاشیه نسبی (Relative Model)MM=f(RP TR Z)

ج) الگوی هزینه بازاریابی (Marketing Cost Model) M=f(Q Z)

د) الگوی انتظارات عقلایی (Rational Expectation Model) MM=f(PFt Et(PFt+1) Z r g)

كه در كلیه توابع فوق::MM حاشیه بازاریابی، :PR قیمت خرده‌فروش،PR : قیمت خرده‌فروشی، TR ارزش كالای فروخته شده، Q: میزان محصول عرضه شده، :PFt قیمت سر مزرعه در دوره جاری، (PFt+1):E ارزش مورد انتظار قیمت سر مزرعه در دوره آینده، r: نرخ بهره،g : نسبت موجودی به فروش و Z بردار هزینه‌های بازاریابی می‌باشند.

شفافیت بازار

از جمله معیارهایی كه جهت بررسی ساختار بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد، معیار تعیین شفافیت بازار است. شایان ذكر است كه در حالت استاتیك، یا در یك زمان مشخص چنانچه قیمت در خرده فروشی با مجموع قیمت سرمزرعه و هزینه‌های بازاریابی برابر باشد، نتیجه گیری میشود كه بازار شفاف و رقابتی است

نتایج و بحث

در فرآیند بازاریابی زیره و زرشك، بازارهای موجود به سه نوع بازار سر مزرعه، بازار عمده‌فروشی و بازار خرده فروشی تقسیم می‌شود. بازار سر مزرعه بازاری است كه مزارع و باغات زیره و زرشك را تحت پوشش خود قرار می‌دهد. اغلب معاملات این بازار در رابطه با زیره، مربوط به سر مزرعه و در رابطه با زرشك در محل روستا می‌باشد و بندرت در سر مزرعه انجام می‌شود. اكثر این معاملات به صورت نقدی و در زمان برداشت صورت پذیرفته است، در مواردی نیز معاملات مدت دار و سلف‌فروشی نیز مشاهده شده است. عرضه كنندگان زیره و زرشك در این بازار صرفاً تولید كنندگان و خریداران زیره و زرشك، اغلب عمده فروشان و نمایندگان عمده فروش می‌باشند. بازار عمده فروشی محدودتر از بازار سر مزرعه است. تمركز این بازار در شهرستانها می‌باشد. در استان مورد مطالعه بازار عمده‌فروشی نسبت به بازار سر مزرعه از اهمیت بیشتری برخوردار است. عرضه كنندگان به این بازار، شامل كشاورزان، خریداران محلی، عمده فروشان و نمایندگان عمده فروشان، دلالان و میدان داران می‌باشند و خریداران بازار عمده فروشی زیره به ترتیب اولویت شامل صادركنندگان، عمده فروشان دیگر شهرستان‌ها، خرده فروشان، دلالان و و مصرف كنندگان می‌باشند. عمده معاملات زیره در این بازار به صورت مدت دار و علی الحساب و عمده معاملات زرشك نیز به صورت نقدی می‌باشد. تمامی معاملات زیره و زرشك در بازار خرده فروشی در فصول بعد از برداشت و به صورت نقدی انجام می‌پذیرد.

عملیات بازاریابی زیره و زرشك در استان شامل انباری داری، حمل و نقل، بسته بندی ، درجه‌بندی و سرمایه است. زرشك معمولی و پفكی بدلیل خاصیت فساد پذیری آنها، انبارداری چندانی ندارند. بدین ترتیب هیچگونه فرصت و موقعیتی برای سوء استفاده عوامل بازاریابی و واسطه‌ها باقی نمی‌ماند. در مناطق مورد مطالعه اغلب كشاورزان فاقد انبار مناسب بوده به عبارت دیگر در بازار سر مزرعه و یا در محل روستا انبار مناسبی كه بتواند محصول زیره و زرشك را از تابش نور خورشید و دیگر عوامل محیطی محفوظ نگه دارد كمتر یافت می‌شود. در بازاریابی زیره و زرشك حمل و نقل از سر مزرعه و محل روستا آغاز می‌گردد و در صورت فروش زیره و زرشك در بازار سر مزرعه، حمل و نقل آن به بازار عمده فروشی توسط خریدار صورت می‌گیرد، اما در صورت ارائه زیره و زرشك در بازار عمده فروشی، حمل و نقل به عهده كشاورز می‌باشد و هزینه آن بسته به توافق طرفین قسمتی یا تماماً توسط خریدار یا كشاورز پرداخت می‌شود. معمولاً وسیله حمل و نقل در فاصله بازار سر مزرعه و محل روستا تا بازار عمده فروشی نیسان، وانت و به ندرت خاور می‌باشد. بسته به نوع بازار، موقعیت و اهیمت درجه بندی متفاوت است به طوریكه زیره و زرشك در بازار سرمزرعه بدون درجه بندی و در بازار عمده‌فروشی اغلب براساس درجه مبادله می‌شوند.

درجه بندی زیره در بازار عمده فروشی در محل كارخانجات زیره پاك كنی انجام می‌شود. عدم كنترل و بازرسی شیوه درجه بندی و درجات تهیه شده برای زیره و زرشك موجب سوء استفاده برخی از كارخانه داران و تصفیه كنندگان شده است. برخی از كشاورزان برای مقابله با این موضوع، محصول خود را به چندین كارخانه عرضه می‌نمایند. زرشك را می‌توان متناسب با وزن آن در ظروف با پوشش‌های مناسب از قبیل سلوفان، نایلون و یا كارتن با لفاف داخلی مناسب بسته بندی نمود. بسته‌های زیره باید به صورت كیسه‌های دو لفاف، كه لفاف بیرونی از جنس گونی یا الیاف صنعتی و لفاف داخلی از كرباس یا متقال تشكیل شده است، باشد. بسته‌ها باید از موادی ساخته شوند كه بر محتویات درونی خود بی اثر باشند. لوازمی كه جهت بسته بندی زیره و زرشك استفاده می‌شود، باید سالم، تمیز، خشك و بدون بو باشد و روش بسته بندی باید طوری باشد كه حفاظت كامل علیه هر گونه فساد، نفوذ رطوبت و آفات تأمین گردد. بسته‌ها، گونی‌ها و یا كارتن‌های زیره و زرشك باید در انبارهای سر پوشیده نگهداری شوند كه از تابش آفتاب و بارش باران و حرارت زیاد محفوظ بمانند. اطاق انبار باید خشك و عاری از بوهای ناپسند بوده و در برابر ورود حشرات و كرمها مصون باشد. تجهیزات تهویه باید نوعی تحت بازبینی قرار گیرد كه در شرایط خشك تهویه خوبی انجام گیرد و در شرایط كاملاً بسته باشد. در اطاق انبار باید تجهیزات لازم جهت تبخیر و سوزاندن و دود كردن مواد ضد عفونی كننده موجود باشد.

وجود واسطه‌ها در فرایند بازاریابی به علت دوری تولید كننده و مصرف كننده از یكدیگر امری ضروری است. واسطه‌های موجود در زنجیره بازاریابی زیره و زرشك شامل عمده فروشان، خریداران‌محلی، نمایندگان عمده فروش، میدان داران، دلالان و خرده فروشان می‌باشند. خریداران محلی به خرید، جمع آوری، حمل و نقل و فروش زیره و زرشك می‌پردازند در حالی كه عمده فروشان دارای فعالیت‌های گسترده تر و قابل ملاحظه تری در فرایند بازاریابی زیره و زرشك می‌باشند، به طوریكه بر اساس سطح فعالیت می‌توان عمده فروشان را به دو گروه تقسیم نمود: گروه نخست عمده فروشان زیره و زرشك بوده وصرفاً فعالیت‌های مشابه خریداران محلی انجام می‌دهند. گروه دوم عمده فروشان تصفیه‌كننده بوده، این گروه فعالیت خود را توسعه داده و به تصفیه، پاك كردن و درجه بندی زیره و زرشك می‌پردازند. نمایندگان عمده فروش، گروه دیگری از واسطه‌های بازاریابی محصول زیره و زرشك می‌باشند. دوره فعالیت این گروه به هنگام برداشت محصول است این گروه افرادی را در بر می‌گیرد كه اطلاع كامل از بازار و قیمت در مكان‌های مختلف را دارا می‌باشند .كشاورزانی كه محصولاتشان افزون بر میزان خرید خریداران محلی است با بستن قرارداد‌های ویژه محصول خود را به نمایندگان عمده فروش می‌فروشند. انگیزه فروش محصول به نمایندگان عمده فروش، ارائه قیمت بیشتر از سوی این گروه نسبت به دیگر گروه‌هاست. از طرفی خرید كلی و بدون صرف وقت است. این افراد با توجه به اطلاعاتی كه در زمینه بازار دارند، بیشترین سود بازاریابی را به خود اختصاص می‌دهند. میدان داران عاملین دیگری نیز در مراكز تولید محصول زیره و زرشك دارند كه واسطه‌ ها می‌باشند. این واسطه‌ها با سرمایه ای كه میدان دار در اختیار آنان قرار می‌دهد محصولات زیره و زرشك تولید كننده را پیش خرید و یا در موقع برداشت، محصول را از تولید كننده خریداری می‌كنند، این گونه واسطه‌ها در ازای خدمات از میدان داركارمزد دریافت می‌كنند. یكی از مهمترین عاملان بازاررسانی زیره و زرشك، دلالان می‌باشند. این افراد در حقیقت نقش اصلی را در ساختار بازار به عهده داشته و به عنوان رابطین تولید كنندگان و خریداران هستند و بدلیل داشتن اطلاعات وسیع در مورد قیمت انواع محصولات و همچنین به جهت دارا بودن مهارت در شناسایی ارقام مختلف محصول ( كه به لحاظ قیمتی تفاوت دارند ) نقش مشاوره را برای فروشندگان و خریداران ایفا می‌نمایند و در قبال آن حق الزحمه دریافت می‌كنند. خرده فروشان زیره و زرشك به دو صورت سیار و ثابت به فعالیت مشغولند. خرده فروشان ثابت، همان مغازه داران پراكنده در سطح شهرستانها هستند. خرده فروشان سیار نیز اغلب با استفاده از وسایل نقلیه مانند نیسان اقدام به خرده فروشی می‌نمایند. این گروه محصول خود را از سطح مزارع و مركز عمده فروشی شهرستان‌ها تهیه می‌كنند. تهیه محصول از سطح مزرعه شیوه ایست كه بیشتر خرده فروشان در فصل برداشت به آن روی می‌آورند، در دیگر فصول این گروه محصول خود را از مراكز عمده فروشی فراهم می‌سازند.

مسیر بازاررسانی زیره

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 32برترین پکیج پاورپوینت بررسی رفتار خرید مصرف کننده آن لاین و عوامل موثر بر آن

پاورپوینت بررسی رفتار خرید مصرف کننده آن لاین ;پاورپوینت عوامل موثر بر رفتار خرید مصرف کننده آن لاین;رفتار خرید مصرف کننده آن لاین و عوامل موثر بر آن;رفتار مصرف کننده در محیط آن لاین;رفتار خرید آن لاین;نیروهای تاثیرگذار بر رفتار مصرف کننده آن لاین;کیفیت در محیط آن لاین

دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی رفتار خرید مصرف کننده آن لاین و عوامل مؤثر بر آن، در قالب ppt و در 48 اسلاید، قابل ویرایش، شامل مقدمه، رفتار مصرف کننده در محیط آن لاین، فرآیند یادگیری و دریافت اطلاعات و تصمیم گیری، رفتار خرید آن لاین، نیروهای تاثیرگذار بر رفتار مصرف کننده آن لاین، رضایت و وفاداری، عواملی که می توانند رضایت و وفاداری مشتری را در مح

دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی رفتار خرید مصرف کننده آن لاین و عوامل مؤثر بر آن، در قالب ppt و در 48 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه

رفتار مصرف کننده در محیط آن لاین

فرآیند یادگیری و دریافت اطلاعات و تصمیم گیری

رفتار خرید آن لاین

نیروهای تاثیرگذار بر رفتار مصرف کننده آن لاین

رضایت و وفاداری

عواملی که می توانند رضایت و وفاداری مشتری را در محیط آن لاین افزایش دهند

کیفیت در محیط آن لاین

خشنودی و مطلوبیت مشتری در محیط مجازی

نتیجه گیری

فهرست منابع

قسمتی از متن:

در بحث رفتار مصرف کننده در محیط آن لاین با استفاده از ادبیات موجود در حوزه بازاریابی می توان به مباحث زیر اشاره کرد.

هدف ارتباطات بازاریابی، ساخت و نگهداری، وفاداری و تعهد رابطه بین مصرف کننده و سازمان می باشد. مطالعات نشان داده اند که انواع روابط با تعهد به مشتری باعث افزایش وفاداری در او می شود. چینگ و دیگران درمطالعات خود نشان دادند که تعهدات مالی، اجتماعی و ساختاری بر تعهدات و الزامات مشتری اثر مثبتی دارد.

تعهدات مالی بیشتر باعث تقویت الزامات و تعهدات مشتری کالاهای تحقیقی می شود تا کالا و خدمات تجربه ای یا مطمئن، اما تعهدات ساختاری بیشتر برای کالاهای مطمئن و تجربه ای مناسب می باشند. و تعهدات اجتماعی برای هر سه نوع کالا اعم از تحقیقی، مورد اطمینان و تجربه ای مناسب می باشند.

توضیحات:

این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع ” بررسی رفتار خرید مصرف کننده آن لاین و عوامل مؤثر بر آن” می باشد که در حجم 48 اسلاید، همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند توسط دانشجویان رشته های مجموعه مدیریت به عنوان ارائه کلاسی مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 48برترین پکیج پاورپوینت استراتژی های ورود به بازار بین الملل

پاورپوینت استراتژی های ورود به بازار بین الملل ;استراتژی های ورود به بازار بین الملل ;بازاریابی خارجی;تفاوت بازاریابی داخلی و خارجی ;اهمیت بازاریابی بین الملل ;مهمترین سوالات هنگام ورود به بازار ;استراتژی های ورود به بازار ;تجزیه وتحلیل بازار های خارجی ;مزایای ورود به بازارجهانی ;موانع فراروی بنگاه ها درانجام تجارت خارجی

دانلود پاورپوینت با موضوع استراتژی های ورود به بازار بین الملل، در قالب ppt و در 28 اسلاید، قابل ویرایش، شامل بازاریابی خارجی، تفاوت بازاریابی داخلی و خارجی، اهمیت بازاریابی بین الملل، مهمترین سوالات هنگام ورود به بازار، استراتژی های ورود به بازار، تجزیه وتحلیل بازار های خارجی، فرهنگ

دانلود پاورپوینت با موضوع استراتژی های ورود به بازار بین الملل، در قالب ppt و در 28 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

بازاریابی خارجی

تفاوت بازاریابی داخلی و خارجی

اهمیت بازاریابی بین الملل

مهمترین سوالات هنگام ورود به بازار

استراتژی های ورود به بازار

تجزیه وتحلیل بازار های خارجی

فرهنگ

محیط سیاسی وحقوقی

شرایط اقتصادی

مزایای ورود به بازارجهانی

موانع فراروی بنگاه ها درانجام تجارت خارجی

نتیجه گیری

منابع

قسمتی از متن:

استراتژی های ورود به بازار:

1) صادرات

الف) صادرات مستقیم

ب) صادرات غیر مستقیم

2) مشارکت

الف) اعطای امتیاز

ب) روش قرارداد تولیدی

پ) قرارداد مدیریت

3) سرمایه گذاری مستقیم

توضیحات:

این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع ” استراتژی های ورود به بازار بین الملل” می باشد که در حجم 28 اسلاید، همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند توسط دانشجویان رشته های مجموعه مدیریت به عنوان ارائه کلاسی ( سمینار و کنفرانس کلاسی) مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 28برترین پکیج پاورپوینت استراتژی محصول و ارائه محصول جدید در بازاریابی صنعتی

پاورپوینت استراتژی محصول و ارائه محصول جدید در بازاریابی صنعتی;تحقیق استراتژی محصول و ارائه محصول جدید در بازاریابی صنعتی;تعریف یک کالای صنعتی;تغییرات در استراتژی محصولات;منحنی عمر کالای صنعتی و استراتژی ها;منحنی عمر کالای بین المللی;کاربرد نظریه منحنی عمر کالا در استراتژی های بازاریابی;قرار دادن کالاهای صنعتی در منحنی عمر خود

دانلود پاورپوینت با موضوع استراتژی محصول و ارائه محصول جدید در بازاریابی صنعتی، در قالب ppt و در 24 اسلاید، قابل ویرایش، شامل تعریف یک کالای صنعتی، تغییرات در استراتژی محصولات، منحنی عمر کالای صنعتی و استراتژی ها، منحنی عمر کالای بین المللی، کاربرد نظریه منحنی عمر کالا در استراتژی های بازاریابی، قرار دادن کالاهای صنعتی در منحنی عمر خود، توسعه استر

دانلود پاورپوینت با موضوع استراتژی محصول و ارائه محصول جدید در بازاریابی صنعتی، در قالب ppt و در 24 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

تعریف یک کالای صنعتی

تغییرات در استراتژی محصولات

منحنی عمر کالای صنعتی و استراتژی ها

منحنی عمر کالای بین المللی

کاربرد نظریه منحنی عمر کالا در استراتژی های بازاریابی

قرار دادن کالاهای صنعتی در منحنی عمر خود

توسعه استراتژی محصول برای کالاهای فعلی

تکنیک نقشه ادراکی

تصمیم گیری در مورد استراتژی های محصول

فرایندارائه کالای جدید

بازاریابی خدمات صنعتی

ویژگی های منحصر به فرد خدمات و پیامدهای بازاریابی آن

استراتژی های بازاریابی برای مؤسسات خدمات صنعتی

تقسیم بندی و هدف گیری خدمات صنعتی

متمایز ساختن خدمات

مجموعه های خدماتی

قیمت گذاری خدمات

ارتقاء خدمات

توزیع خدمات

قسمتی از متن:

قرار دادن کالاهای صنعتی در منحنی عمر خود:

منحنی عمر کالا حاصل گذر زمان نیست. این که یک کالای صنعتی در چه مرحله ای از منحنی عمر خود قرار دارد به عوامل متعددی از قبیل سود صنعت، نرخ تغییر در رشد فروش در صنعت و اطلاعات مربوط به رقبا بستگی دارد. گام های دخیل در قراردادن یک کالا در منحنی عمر خود به شرح زیر است:

  1. با توجه به اطلاعاتی که باید برای یک مؤسسه صنعتی در مورد یک کالا، کیفیت و ارزش فروش، سود بر حسب درصدی از فروش، سهم بازار، تعداد رقبا و قیمت ها گردآوری شود، روند سه تا پنج سال گذشته را تجزیه و تحلیل کنید
  2. سهم بازار، عملکرد کالا، معرفی کالای جدید و طرح های توسعه یا تنوع بخشی مربوط به رقبا را تجزیه و تحلیل کنید
  3. فروش و سود کالا طی سه تا پنج سال آینده را پیش بینی و تعیین کنید
  4. با توجه به تجزیه و تحلیل فوق جایگاه کالا و منحنی عمر آن را مشخص کنید.

توضیحات:

این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع ” استراتژی محصول و ارائه محصول جدید در بازاریابی صنعتی ” می باشد که در حجم 24 اسلاید، همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 24برترین پکیج پاورپوینت قیمت گذای در بازارهای بین المللی

پاورپوینت قیمت گذای در بازارهای بین المللی;تحقیق قیمت گذای در بازارهای بین المللی;قیمت گذای در بازارهای بین المللی;اصول قیمت گذاری;تعریف قیمت‌گذاری;اهداف قیمت گذاری;قیمت گذاری در بازار بین الملل;استراتژی های قیمت گذاری در بازار بین المللی;مشکلات قیمت گذاری در بازراهای بین المللی;عوامل تاثیرگذار بر قیمت گذاری بین المللی

دانلود پاورپوینت با موضوع قیمت گذای در بازارهای بین المللی، در قالب ppt و در 15 اسلاید، قابل ویرایش، شامل اصول قیمت گذاری، تعریف قیمت‌گذاری، اهداف قیمت گذاری، قیمت گذاری در بازار بین الملل، استراتژی های قیمت گذاری در بازار بین المللی، مشکلات قیمت گذاری در بازراهای بین المللی، عوامل تاثیرگذار بر قیمت‌گذاری بین‌المللی، منابع

دانلود پاورپوینت با موضوع قیمت گذای در بازارهای بین المللی، در قالب ppt و در 15 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

اصول قیمت گذاری

تعریف قیمت‌گذاری

اهداف قیمت گذاری

قیمت گذاری در بازار بین الملل

استراتژی های قیمت گذاری در بازار بین المللی

مشکلات قیمت گذاری در بازراهای بین المللی

عوامل تاثیرگذار بر قیمت‌گذاری بین‌المللی

منابع

قسمتی از متن:

تمامی سازمانها و شرکتها، برای کالاها و خدماتی که عرضه می‌دارند قیمتی تعیین می‌کنند. این قیمت ممکن است در قالب مفاهیم گوناگون مانند شهریه، آبونمان، حق عمل، اجاره بها و … عنوان ‌شود. در بین اجزای آمیزه بازاریابی، قیمت تنها عاملی است که موجب ایجاد درآمد می‌شود. همچنین قیمت انعطاف‌‌پذیرترین عامل آمیزه بازاریابی شناخته می‌شود، چراکه می‌توان بسرعت آن‌را تغییر داد. اگرچه رقابت بر سر قیمت یکی از مسئله‌های عمده‌ای است که شرکتها با آن روبه‌رو می‌شوند، اما بسیاری ار شرکتها نمی‌توانند این مسئله را به شیوه‌ای عالی حل کنند. با همتراز شدن‌ کیفیت‌ کالاهای‌ شرکتهای‌ متفاوت‌ و تشدید رقابت، عنصر قیمت‌ به‌ یکی‌ از مهمترین‌ عوامل‌ موثر بر حفظ‌ و جذب‌ مشتریان‌ و وفاداری‌ و رضایت‌ آنها تبدیل‌ شده‌ است. این‌ امر امروزه‌ به ‌دلیل‌ گسترش‌ روزافزون‌ اینترنت‌ بیشتر مصداق‌ پیدا می‌کند.

توضیحات:

این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع ” قیمت گذای در بازارهای بین المللی” می باشد که در حجم 15 اسلاید، همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 15برترین پکیج پاورپوینت استراتژی های بازاریابی

پاورپوینت استراتژی بازاریابی;تحقیق استراتژی بازاریابی;استراتژی بازاریابی;تعریف استراتژی بازاریابی;مکاتب مدیریت استراتژیک و استراتژی بازاریابی;سطوح استراتژی;انواع طبقه بندی های استراتژی بازاریابی;چهار تیپ استراتژیک مایلز و اسنو ;استراتژی های عمومی مایکل پورتر;استراتژی های چهارگانه انسوف;فرآیند تدوین استراتژی بازاریابی;تحقیقات بازار

دانلود پاورپوینت با موضوع استراتژی های بازاریابی، در قالب ppt و در 69 اسلاید، قابل ویرایش، شامل تعریف استراتژی بازاریابی، تعریف مدیریت استراتژیک، مدل مدیریت استراتژیک، مکاتب مدیریت استراتژیک و استراتژی بازاریابی، سطوح استراتژی، انواع طبقه بندی های استراتژی بازاریابی، چهار تیپ استراتژیک مایلز و اسنو، استراتژی های عمومی مایکل پورتر

دانلود پاورپوینت با موضوع استراتژی های بازاریابی، در قالب ppt و در 69 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

تعریف استراتژی بازاریابی

تعریف مدیریت استراتژیک

مدل مدیریت استراتژیک

مکاتب مدیریت استراتژیک و استراتژی بازاریابی

سطوح استراتژی

انواع طبقه بندی های استراتژی بازاریابی

چهار تیپ استراتژیک مایلز و اسنو

استراتژی های عمومی مایکل پورتر

استراتژی های چهارگانه انسوف

تعیین چشم انداز و رسالت بنگاه (هولدینگ)

عناصر بیانیه رسالت سازمان

انواع بیانیه رسالت و ماموریت

تعیین اهداف کمی و کیفی سطح بنگاه

تدوین استراتژی های سطح بنگاه

ابزار استراتژی پورتفولیو
ماتریس بی سی جی

ماتریس جنرال الکتریک

انتقادات وارده به مدل های ترکیب فعالیت اقتصادی

استراتژی هدایتی

استراتژی سرپرستی

برنامه ریزی استراتژیک و تدوین اهداف و استراتژی سطح شرکت

انواع اهداف کیفی و کمی شرکت

ویژگی‌های اهداف بلند مدت

معیار‌های سنجش عملكرد در سطوح سازمانی

انواع استراتژی سطح شرکت

استراتژی های رشد

استراتژی های ثبات

استراتژی های کاهش

فرآیند تدوین استراتژی بازاریابی
تحقیقات بازار در مورد شدت رقابت و رقبا
ویژگی های تقسیم بازار موثر

معیارهای قسمت بندی بازار

تعیین بازار هدف

بررسی تقاضا و تعیین اهداف فروش

اهداف مالی و بازاریابی

شناسایی رفتار مصرف کنندگان بازار هدف

عوامل موثر در رفتار مصرف کننده

تفاوتهای میان فرهنگی در رفتار مصرف کننده

نگاشت ادراکی تازگی محصول- قیمت مناسب

استراتژی عناصر آمیخته بازاریابی

استراتژی های ترفیع

استراتژی تبلیغات

استراتژی توزیع

استراتژی قیمت گذاری

استراتژی محصول

استراتژی دوره عمر محصول

ویژگی های دوره عمر محصول

استراتژی های دوره عمر محصول

اجرای استراتژی بازاریابی

کنترل استراتژی بازاریابی

توضیحات:

این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع ” استراتژی های بازاریابی” می باشد که در حجم 69 اسلاید، همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 69برترین پکیج دانلود تحقیق استراتژیهای بازاریابی

استراتژیهای بازاریابی ;بازاریابی ;استراتژی های رقابتی ;استراتژی بازاریابی یکپارچه ;مدیریت تعاملی ;استراتژی بازاریابی گذار

استراتژی های بازاریابی به معنای کنکاش وپویش در راستای یافتن بازارهای مناسب از ابعاد گوناگون، چه از نظر اقتصادی و اجتماعی و چه از نظر فرهنگی و حقوقی و بستر سازی مداوم به منظور اعلام موجودیت وحفظ موقعیت حاصله می باشد

مقدمه

رقابت شدید كشورهایی كه قادر به تولید با هزینه های پایین هستند، مشكلات زیادی برای بسیاری از صنایع فراهم آورده است. تولیدكنندگان صنایع برای ماندن در صحنه رقابت، باید راهكارهایی برای تطبیق خود با تغییرات بیابند. سازمانها امروز از حالت وظیفه ای خارج شده‌اند و به صورت مشارکتی درآمده‌اند. امروز در بازاریابی با مفهوم زیر صفر روبرو هستیم. یعنی زمان خرید‌، زمان ستاد برای تولید کالای سفارش داده شده، بازخورد مشتری به عرضه کننده کالا و همه موارد دیگر از این دست، باید به سمت صفر میل کنند. ترکیب این عوامل است که مزیت نسبی کشور را تشکیل می دهد.

استراتژی های بازاریابی به معنای کنکاش وپویش در راستای یافتن بازارهای مناسب از ابعاد گوناگون، چه از نظر اقتصادی و اجتماعی و چه از نظر فرهنگی و حقوقی و بستر سازی مداوم به منظور اعلام موجودیت وحفظ موقعیت حاصله می باشد.

استراتژی های رقابتی

اولین تهدیدهای رقابت خودمان هستیم. زمانی که در اوج هستیم، از خود غافلیم و در نتیجه خودمان را نمی‌بینیم.

با بیان این نکته که جامعه ما در حال گذار از جامعه غیر رقابتی به جامعه نیمه رقابتی و سرانجام رقابتی است به تشریح 8 نوع استراتژی رقابتی پرداخت. این 8 استراتژی عبارتند از:

1. استراتژی بازاریابی یکپارچه (Integration Marketing)

بازاریابی یکپارچه عبارت است از ادغام، هم افزایی، همیاری مجموعه عوامل ابزاری و رفتاری پراکنده در بازاریابی برای دستیابی به نتایج بیشتر و بهتر.

عوامل موثر در بازاریابی یکپارچه عبارتند از:

_ مدیریت تعاملی

_ سیستم ارتباطات و اطلاعات

_ همبستگی در درون سازمان

2. استراتژی بازاریابی شبکه‌ای (network Marketing)

بازاریابی شبکه‌ای عبارت است از شناخت، ایجاد، عضویت و تقویت انواع شبکه‌ها برای استفاده از انواع مزیتهای خود به منظور گسترش فرصتها، پاسخگویی به انتظارات و بهبود دستاوردها.

عوامل موثر این استراتژی عبارتند از:

_ مدیریت شبکه

_ همکاری و سازگاری

_ هماهنگی گروهی

_ فرهنگ شبکه

3-استراتژی بازاریابی گذار (Transition Marketing)

بازاریابی گذار، مدیریت تغییر و تحول برای گذار از بازاریابی جاری و موجود به بازاریابی آینده و مطلوب جهت ماندگاری در صحنه رقابت تعریف می شود.

عوامل زیر بر استراتژی بازاریابی گذار موثر هستند:

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 20برترین پکیج دانلود پاورپوینت تاکتیک و تکنیک های تبلیغاتی

تاکتیک تبلیغاتی ;تکنیک های تبلیغاتی ;برجسته سازی;تکرار تاکید و تایید;تازگی و تفاوت

ساختار و ابزار تاثیر گذاری تبلیغات بیش از هر چیز وابسته به انتخاب تاکتیک ها و تکنیک های است وعناصرتبلیغاتی است

مقدمه:

ساختار و ابزار تاثیر گذاری تبلیغات بیش از هر چیز وابسته به انتخاب تاکتیک ها و تکنیک های است وعناصرتبلیغاتی است.

اکثر شرکت ها از آژانس های تبلیغاتی برای ایجاد آگاهی در رابطه با برندشان استفاده می کنند، یا به تیم تبلیغاتی درون شرکت متکی هستند.
رسانه هایی که برای انتشار اطلاعات استفاده می شوند شامل تلویزیون، رادیو، سینما، بازی های ویدئویی، اینترنت، ارتباط های تلفنی، بنر، بیلبورد، و رسانه های چاپی مانندروزنامه و مجله می باشد

تبلیغ:

در لغت در واژه عربی به نام بَلَغَ به معنی رسیدن، وصل کردن، دعوت و اعلام و… و تبلیغ از باب تفعیل به معنی رساندن چیزی است.
در زبان فارسی نخستین بار توسط ملک الشعرای بهار از واژه آوازه گری به جای تبلیغ استفاده شد که اقبتال از آن صورت نگرفت

تاکتیک ها و تکنیک های تبلیغاتی

در این قسمت با مهتمرین تاکتیک های تبلیغاتی آشنا می شویم به طور مکرر مورد استفاده مبلغان صاحبان کالا قرار می گیرد ابته برخی از این تاکتیک ها در تبلیغات سیاسی و برخی در تبلیغات اقتصادی و بازرگانی کاربرد بیشتری دارند.

1)برجسته سازی(بزرگنمایی):
برجسته سازی در تبلیغات سیاسی، مباحثات، مناظرات، تبلیغاتو اخبار تجاری، نظام حقوقی و محاکمات،نقش وتاثیر گروه ها در کنترل مخاطبان و افکار عمومی و روابط عمومی کاربرد دارد

2)تکرار، تاکید و تایید:
با این روش مبلغ تلاش می کند با شیو ه های گوناگون و به تکرار در مراکز واماکن و رسانه های متنوع مشتری را با تبلیغ کالا آشنا کند. البته مبلغ باید هوشیار باشد تبلیغ بیش از حد مخاطب را خسته نکند این نوع تبلیغ از تئوری کشت استفاده می کند یعنی با چند سری تکرار در شرایط مساعد آن چه کشت شده است می روید.

3)تازگی وتفاوت:
دیدن شدن در میان انبوه تبلیغات نیاز به متمایز بودن و جذابیت دارد باید متفاوت باشیم تا دیده شویم . باید بتو انیم این تفاوت را نشان دهیم و مخاطب این تفاوت را احساس کند
4)فراوانی و کثرت:
در این تاکتیک با استفاده از آمار و ارقام مثلا پر فروش و افزایش در تولید؛ قویترین و عموما از ترین ها کمک می گیرد
5)احتمال و شانس و انگیزه:
در این تاکتیک از روش قرعه کشی بین مشتریان یا متقاضیان استفاده می شود

6)تضاد:
} خوش تیب ها از این ادکلن استفاده می کنند{ شعاری است که به افراد می گوید اگر استفاده نکنید خوش تیب نیستید.
7)تاکتیک تظاهر به بی طرفی:
این روش سعی دارد از زبان شخص سوم تبلیغ کند«ما نمی گوییم دیگران می گویند» به همین طریق از افراد مشهور و معروف استفاده می کنند.
8)تاکتیک کلی بافی:
استفاده از الفاظی همچون بهترین قدیمی ترین و… تاکتیکی که به آن کلی بافی می گوییم از این روش بیشتر شرکت های نوپا استفاده می کنند وفرق آن با تاکتیک بزرگنمایی از الفاظ به جای آمار استفاده میکند

فایل پاورپوینت 19 اسلاید

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 19