برترین پکیج داروهای مخدر و اثرات مخرب آنها -Pdf

داروهای مخدر و اثرات مخرب آنها;اثرات مخرب داروهای مخدر;داروهای مخدرخطرناک ترند;از مصرف داروی مخدر پرهیز کنید;مصرف داروهای مخدر مرگ آور;داروهای مخدراثرات مخربی دارند;مصرف دارو بدون دستور پزشک ممنوع

داروهای مخدرواثرات مخرب آنها داروهای مخدربه مراتب خطرناک ترازموادمخدر هستند باتوجه به اینکه سازمان ملل متحد و دولت ها تمام واردات و خریدوفروش داروهای مخدر را کنترل می کنند بازهم شاهداین هستیم که افراد سودجو با قاچاق این نوع داروها و تبدیل آنهابه مواد مخدرصنعتی یک خطر بزرگ برای جوانان هرکشوری می باشند پس با آگاهی کامل باید برای پیشگیری ازخطرات

داروهای مخدرواثرات مخرب آنها -Pdf

واژگان متداول مربوط به داروهاى مخدر

Depressant drug/ داروهاى افسرده كننده

داروهاى افسرده كننده
نوعى از داروهاى مخدر كه فعالیت هاى بدن را كه شامل پیغام هاى از مغز و به مغز
میشود، كند میكنند ( افسرده میكند). داروهاى افسرده كننده الكل، حشیشو مواد
بنزودیازپاین (آرام بخشهاى خفیف) را شامل میشوند.
Drug dependence/ وابستگى به دارو
هنگامى كه فرد پساز استفاده طولانى یا استفاده بسیار زیاد به مرور زمان به داروى
مخدرى وابسته میشود. فرد احساس میكند به استفاده از ماده مخدر براى داشتن
حالت طبیعى یا بمنظور جلوگیرى ازبروز علایم نامطلوب ترك نیاز دارد. وابستگى میتواند
جسمى یا روانى، یا هردوآنها باشد.
Drug prevention/ جلوگیرى از مواد مخدر
برنامه ها یا پروژه هایى كه جهت جلوگیرى یا براى به تاخیر انداختن مصرف مواد مخدر،
جهت حفظ در برابر عوامل خطر و جلوگیرى و كاهشمضرات ناشى از مصرف مواد
مخدر طراحى شده اند.
Harm minimisation/ به حداقل رساندن زیان
به حداقل رساندن زیان به برنامه ها و سیاست هایى اشاره میكند كه هدفشان كاهش
زیان مربوط به داروهاى مخدر، و بهبود سلامتى، نتایج اجتماعى و اقتصادى براى جامعه
و فرد میباشد. از سال ١٩٨٣ ، سیاست به حداقل رساندن زیان در استرالیا بر كاهش
عرضه و تقاضا براى مواد مخدر و همچنین زیان هاى ناشى از مصرف مواد مخدرتاكید
داشته است.
Hallucinogenic drug/ داروى توهم زا
نوعى داروى مخدر كه بر درك فرد تاثیر میگذارد. افرادى كه داروهاى توهم زا مصرف

نوعى از داروهاى مخدر كه فعالیت هاى بدن را كه شامل پیغام هاى از مغز و به مغزمیشود، كند میكنند ( افسرده میكند). داروهاى افسرده كننده الكل، حشیشو موادبنزودیازپاین (آرام بخشهاى خفیف) را شامل میشوند.

Drug dependence/ وابستگى به دارو

هنگامى كه فرد پساز استفاده طولانى یا استفاده بسیار زیاد به مرور زمان به داروىمخدرى وابسته میشود. فرد احساس میكند به استفاده از ماده مخدر براى داشتنحالت طبیعى یا بمنظور جلوگیرى ازبروز علایم نامطلوب ترك نیاز دارد. وابستگى میتواندجسمى یا روانى، یا هردوآنها باشد.

Drug prevention/ جلوگیرى از مواد مخدر

برنامه ها یا پروژه هایى كه جهت جلوگیرى یا براى به تاخیر انداختن مصرف مواد مخدر،جهت حفظ در برابر عوامل خطر و جلوگیرى و كاهشمضرات ناشى از مصرف موادمخدر طراحى شده اند.

Harm minimisation/ به حداقل رساندن زیان

به حداقل رساندن زیان به برنامه ها و سیاست هایى اشاره میكند كه هدفشان كاهشزیان مربوط به داروهاى مخدر، و بهبود سلامتى، نتایج اجتماعى و اقتصادى براى جامعهو فرد میباشد. ا

داروى مخدر چیست؟

داروى مخدر هر ماده اى است كه تغییرات جسمى

و روانى را منجر میشود. داروى مخدر میتواند

جامد (كات)، مایع (الكل) یا گاز(مواد استشمامى)

باشد.

داروهاى مخدر چگونه طبقهبندى میشوند؟

داروهاى مخدر معمولا بر طبق موارد زیر طبقه

بندى میشوند:

> اثرات آنها

> ا ینكه آیا قانونى یا غیر قانونى هستند

( غیر مجاز)

داروهاى مخدر و اثرات آنها

چه داروهاى مخدرى باعث نگرانى هستند؟

بیشترین نگرانى در جامعه ما در مورد داروهاى فعال كننده روان

میباشد زیرا آنها بر مغز اثر میگذارند و میتوانند شیوه تفكر،

احساس و رفتار فرد را تغییر دهند. سه نوع ماده مخدر اصلى وجود

دارد: افسرده كننده ها، محرك ها و مواد توهم زا.

داروهای مخدرواثرات مخرب آنها -Pdf

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 9برترین پکیج دانلود پاورپوینت در مورد ترامادول

ترامادول ;فارماکوکینتیک ;عوارض جانبی ترامادو;تداخلات دارویی;موارد احتیاط و منع مصرف دارو

ترامادول فارماکوکینتیک عوارض جانبی ترامادو تداخلات دارویی موارد احتیاط و منع مصرف دارو

ترامادول یك ضد درد صناعی موثر بر سیستم اعصاب مركزی است كه كپسول 50 میلی گرمی، آمپولهای یك و دو میلی لیتری و قرص ترامادول رتارد(آهسته رهش) 100 میلی گرمی آن توسط شركت صنعتی كیمیدارو تولید شده است.
lآمپول 1و 2 میلی لیتری به ترتیب حاوی 50 و 100 میلی گرم، كپسول آن حاوی 50 میلی گرم و قرص آهسته رهش حاوی 100 میلی گرم ترامادول می باشد.
و در ادامه داریم:
مكانیسم اثر
فارماكوكینتیك
بعضی از موارد مصرف ترامادول
نحوه مصرف
عوارض جانبی
موارد احتیاط و منع مصرف دارو
تداخلات دارویی
فایل پاور پوینت 33 اسلاید
حدود 10 اسلاید به صورت عکس و به زبان لاتین است.

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 33برترین پکیج دانلود کتاب فارماکولوژی انگلستان BNF 76 2018-2019

BNF 76 (British National Formulary) September 2018;کتاب فارماکولوژی BNF 76 20182019;دانلود کتاب فارماکولوژی BNF 76 20182019;دانلود کتاب BNF 76 20182019;دانلود کتاب فارماکولوژی انگلستان BNF 76 20182019;کتاب فارماکولوژی انگلستان BNF 76 20182019;دانلود کتاب فارماکولوژی انگلستان BNF 76;دانلود کتاب فارماکولوژی BNF 76;دانلود کتاب BNF 76

دانلود کتاب فارماکولوژی انگلستان BNF 76 20182019 BNF 76 (British National Formulary) September 2018

کتاب فارماکولوژی انگلستان BNF-76 2018-2019

تمام رنگی تک جلدی با بهترین کیفیت چاپ

مقدمه
BNF یک انتشار مشترک از پزشکی بریتانیا است
انجمن و انجمن داروسازی سلطنتی. این است
تحت اقتدار فرمول مشترک منتشر شده است
کمیته که شامل نمایندگان این دو است
سازمان های حرفه ای، بخش بهداشت انگلستان،
آژانس تنظیم مقررات دارو و بهداشت و درمان
یک تولیدکننده راهنمایی ملی است. گروه مشاوره دندانپزشکی
تهیه مشاوره نظارت دارد
شرایط دندانپزشکی و دهان؛ گروه شامل
نمایندگان انجمن دندانپزشکی انگلستان و
نماینده بخش بهداشت و درمان انگلستان. پرستار
گروه مشاوره تجویز کنندگان در مورد محتوای مربوطه توصیه می کند
به پرستاران و شامل نمایندگان از بخش های مختلف
از جامعه پرستاری و از بهداشت بریتانیا
گروه ها
هدف BNF برای ارائه داروهای تجویزی، داروسازان و
سایر متخصصین بهداشت و درمان با صدا به روز
اطلاعات در مورد استفاده از داروها.
BNF شامل اطلاعات کلیدی در انتخاب،
تجویز، تجویز و تجویز دارو.
داروهایی که معمولا در انگلستان تجویز می شوند تحت پوشش و
کسانی که در معرض تجویز کمتر مناسب هستند، واضح است
شناخته شده است. اطلاعات کم یا بدون اطلاعات در مورد داروها گنجانده شده است
برای مردم خریداری شده است.
اطلاعات مربوط به مواد مخدر،
ادبیات محصول، ادبیات پزشکی و دارویی،
ادارات بهداشتی انگلستان، و مقامات نظارتی
افراد حرفه ای. مشاوره از طریق بالینی ساخته شده است
ادبیات و تا حد ممکن ارزیابی می کند
شواهد از منابع متنوع. BNF نیز حساب می گیرد
از دستورالعمل های معتبر ملی و ایمنی در حال ظهور
نگرانی ها. علاوه بر این، تیم تحریریه مشاوره دریافت می کند
تمام حوزه های درمانی از متخصصان بالینی؛ این را تضمین می کند
توصیه های BNF مربوط به تمرین است.
BNF به عنوان یک هضم برای مرجع سریع و آن طراحی شده است
ممکن است همیشه تمام اطلاعات لازم را شامل نمی شود
تجویز و تجویز. همچنین جزئیات کمتر در مورد مناطق داده شده است
مانند زایمان، بیماری بدخیم و بیهوشی
انتظار می رود که کسانی که درمان را انجام می دهند
دانش تخصصی و دسترسی به متون تخصصی.
به همین ترتیب، اطلاعات کم یا بدون اطلاعات در مورد داروها نیز موجود است
برای شرایط بسیار نادر است. BNF برای کودکان باید باشد
برای اطلاعات دقیق در مورد استفاده از داروها در
فرزندان. BNF باید در نظر گرفته شود
دانش حرفه ای و تکمیل شده در صورت لزوم توسط
نشریات تخصصی و با اشاره به محصول
ادبیات. اطلاعات نیز از داروها موجود است
خدمات اطلاعات، به اطلاعات خدمات دارویی مراجعه کنید
(در داخل پوشش جلو ببینید).
مهم است که از جدیدترین اطلاعات BNF برای
تصمیم گیری بالینی. نسخه چاپی BNF است
هر سال در مارس و سپتامبر به روز می شود. ماهانه
به روز رسانی های آنلاین از طریق داروها کامل و
پورتال شواهد NHS تغییرات مهم تر ذکر شده است

BNF 76 (British National Formulary) September 2018

Preface
The BNF is a joint publication of the British Medical
Association and the Royal Pharmaceutical Society. It is
published under the authority of a Joint Formulary
Committee which comprises representatives of the two
professional bodies the UK Health Departments the
Medicines and Healthcare products Regulatory Agency and
a national guideline producer. The Dental Advisory Group
oversees the preparation of advice on the drug management
of dental and oral conditions; the Group includes
representatives of the British Dental Association and a
representative from the UK Health Departments. The Nurse
Prescribers’ Advisory Group advises on the content relevant
to nurses and includes representatives from different parts
of the nursing community and from the UK Health
Departments.
The BNF aims to provide prescribers pharmacists and
other healthcare professionals with sound up-to-date
information about the use of medicines.
The BNF includes key information on the selection
prescribing dispensing and administration of medicines.
Medicines generally prescribed in the UK are covered and
those considered less suitable for prescribing are clearly
identified. Little or no information is included on medicines
promoted for purchase by the public.
Information on drugs is drawn from the manufacturers’
product literature medical and pharmaceutical literature
UK health departments regulatory authorities and
professional bodies. Advice is constructed from clinical
literature and reflects as far as possible an evaluation of the
evidence from diverse sources. The BNF also takes account
of authoritative national guidelines and emerging safety
concerns. In addition the editorial team receives advice on
all therapeutic areas from expert clinicians; this ensures that
the BNF’s recommendations are relevant to practice.
The BNF is designed as a digest for rapid reference and it
may not always include all the information necessary for
prescribing and dispensing. Also less detail is given on areas
such as obstetrics malignant disease and anaesthesia since
it is expected that those undertaking treatment will have
specialist knowledge and access to specialist literature.
Similarly little or no information is included on medicines
for very rare conditions. BNF for Children should be
consulted for detailed information on the use of medicines in
children. The BNF should be interpreted in the light of
professional knowledge and supplemented as necessary by
specialised publications and by reference to the product
literature. Information is also available from medicines
information services see Medicines Information Services
(see inside front cover).
It is important to use the most recent BNF information for
making clinical decisions. The print edition of the BNF is
updated in March and September each year. Monthly
updates are provided online via Medicines Complete and the
NHS Evidence portal. The more important changes are listed

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 1626برترین پکیج کتاب BNF برای کودکان 2019-2018 (فرموله ملی انگلستان برای کودکان)

منبع ضروری برای استفاده بالینی از دارو ها در کودکان;دانلود کتاب BNF برای کودکان;دانلود کتابBNF2019;دانلود کتاب BNF برای کودکان;کتاب BNF برای کودکان هدف از ارائه داروهای تجویزی;دانلود منبع ضروری برای استفاده بالینی از دارو ها در کودکان;BNF for Children 20182019 British National Formulary for Children;منبع ضروری برای استفاده بالینی از دارو ها

بررسی اجمالی BNF برای کودکان (BNFC) حرفه ای مستقل است انتشاراتی که روزانه تجویز می شود نیازهای اطلاعاتی متخصصان مراقبت های بهداشتی درگیر در مراقبت از کودکان استفاده از این منبع در سراسر خدمات بهداشتی کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که داروها با استفاده از ایمن، به طور موثر و مناسب صدها تغییر در میان نسخه های چاپ شده

مقدمه
BNF برای کودکان هدف از ارائه داروهای تجویزی، داروسازان،
و دیگر متخصصین بهداشت و درمان با صدا به روز
اطلاعات در مورد استفاده از داروها برای درمان کودکان.
یک انتشار مشترک از انجمن پزشکی بریتانیا
انجمن داروسازی سلطنتی، کالج سلطنتی
کودکان و نوزادان و نوزادان و نوزادان
گروه داروسازان کودکان، BNF برای کودکان (BNFC) است
منتشر شده تحت اقتدار یک فرمولاسیون اطفال
کمیته ای که نمایندگان این نهاد ها را تشکیل می دهد،
وزارت بهداشت برای انگلستان و داروها
و سازمان تنظیم مقررات بهداشت و درمان.
بسیاری از حوزه های عملیات اطفال از آن رنج می برند
اطلاعات ناکافی در مورد داروهای موثر. BNFC
این شکاف قابل توجه دانش را با ارائه ارائه می دهد
اطلاعات عملی در مورد استفاده از داروها در کودکان
همه سنین از زمان تولد تا نوجوانی. اطلاعات در BNFC دارای است
در برابر شواهد جدید، بهترین عمل، اعتبار داده شده است
دستورالعمل ها و مهمتر از مشاوره از یک شبکه بالینی
کارشناسان
اطلاعات نقشه برداری از ادبیات تولید کنندگان که در آن
مناسب، BNFC همچنین شامل مشاوره زیادی است
بیش از مجوزهای بازاریابی (مجوزهای محصول).
این ضروری است زیرا نشانهای مجوز اغلب انجام می شود
نیازهای بالینی کودکان را پوشش نمی دهد؛ در بعضی موارد،
محصولات برای استفاده در کودکان باید به طور خاص
تولید یا وارد شده است. توجه دقیق شده است
با توجه به ایجاد نیاز بالینی برای بدون مجوز
مداخلات با توجه به شواهد و تجربیات
ایمنی و کارآیی آنها؛ فرم کلیه کودکان محلی، بالینی
ادبیات و منابع اطلاعاتی ملی بوده است
ارزشمند در این فرآیند.
BNFC برای مرجع سریع طراحی شده است
اطلاعات ارائه شده به دقت انتخاب شده اند
تصمیم گیری در مورد تجویز، تجویز و مدیریت
داروها جزئیات بیشتر در زمینه هایی مانند بدخیم داده می شود
بیماری و استفاده بسیار متخصص از داروها به طور کلی
انجام شده در مراکز تربیتی. BNFC باید تفسیر شود
با توجه به دانش حرفه ای و باید باشد
به صورت لازم توسط نشریات تخصصی تکمیل شده است.
اطلاعات همچنین از اطلاعات داروها موجود است
خدمات (در داخل پوشش جلو ببینید).

Preface
BNF for Children aims to provide prescribers pharmacists
and other healthcare professionals with sound up-to-date
information on the use of medicines for treating children.
A joint publication of the British Medical Association the
Royal Pharmaceutical Society the Royal College of
Paediatrics and Child Health and the Neonatal and
Paediatric Pharmacists Group BNF for Children (‘BNFC’) is
published under the authority of a Paediatric Formulary
Committee which comprises representatives of these bodies
the Department of Health for England and the Medicines
and Healthcare products Regulatory Agency.
Many areas of paediatric practice have suffered from
inadequate information on effective medicines. BNFC
addresses this significant knowledge gap by providing
practical information on the use of medicines in children of
all ages from birth to adolescence. Information in BNFC has
been validated against emerging evidence best-practice
guidelines and crucially advice from a network of clinical
experts.
Drawing information from manufacturers’ literature where
appropriate BNFC also includes a great deal of advice that
goes beyond marketing authorisations (product licences).
This is necessary because licensed indications frequently do
not cover the clinical needs of children; in some cases
products for use in children need to be specially
manufactured or imported. Careful consideration has been
given to establishing the clinical need for unlicensed
interventions with respect to the evidence and experience of
their safety and efficacy; local paediatric formularies clinical
literature and national information resources have been
invaluable in this process.
BNFC has been designed for rapid reference and the
information presented has been carefully selected to aid
decisions on prescribing dispensing and administration of
medicines. Less detail is given on areas such as malignant
disease and the very specialist use of medicines generally
undertaken in tertiary centres. BNFC should be interpreted
in the light of professional knowledge and it should be
supplemented as necessary by specialised publications.
Information is also available from Medicines Information
Services (see inside front cover).

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 1141برترین پکیج فارماکوپه آمریکا USP38-NF33 2015

فارماکوپه USP;دانلود فارماکوپه امریکا USP38 NF33 2015;فارماکوپه USP 38 NF 33 2015;دانلود فارماکوپه آمریکا USP;فارماکوپه آمریکا;دانلود فارماکوپه USP;دانلود رایگان فارماکوپه امریکا;کتاب فارماکوپه امریکا;دانلود کتاب فارماکوپه امریکا;فارماکوپه دارویی امریکا;فارماکوپه گیاهی امریکا;دانلود نرم افزار فارماکوپه آمریکا بصورت کامل

فارماکوپه امریکا (USP) یکی از معتبرترین مراجع دارویی در خصوص دارو و مواد اولیه دارویی می باشد نسخه حال حاضر از یکم دسامبر 2015 الی 30 آوریل 2016 می باشد (USP38 NF33)

فارماکوپه امریکا – USP 38-NF33 2015

United States Pharmacopeia 38 – USP38-NF33 – 2015

فارماکوپه امریکا (USP) یکی از معتبرترین مراجع دارویی در خصوص دارو و مواد اولیه دارویی می باشد. نسخه حال حاضر از یکم دسامبر 2015 الی 30 آوریل 2016 می باشد. (USP38-NF33)

نسخه های موجود فعلی همگی دارای فرمت PDF هستند که بعضا ممکن است بدلیل اسکن از کتاب کیفیت بالایی نداشته باشند. محصول حال حاضر که بحضورتان معرفی می شود نسخه کمیاب نرم افزار نصبی آن است که در ویندوز XP و ویندوز Seven و … براحتی نصب و قابل اجرا می‌باشد.

بعد از نصب، برنامه تحت مرورگری مانند فایرفاکس، گوگل کروم، IE و …. اجرا می شود.

محتویات و فهرست مطالب فارماکوپه براحتی در سمت چپ در دسترس و قابل مشاهده است و توسط این منو ها سریعا به مطلب مورد نظر دسترسی پیدا خواهید کرد.

(نسخه های PDF این فارماکوپه در چهار جلد مجزا ارائه می شود اما در این نرم افزار تمام فارماکوپه یکجا در دید و دسترس شما خواهد بود). همچنین در کادر جستجو می‌توانید کلمات مد نظرتان را بصورت ساده یا پیشرفته جستجو نمایید. همچنین با کلیک روی آیکون پرینتر، از سند مورد نظر پرینت تهیه فرمایید.

در این برنامه می توانید براحتی متن را کپی و در یک فایلی مانند وُرد (word) Paste نمایید.
یعنی شما به راحتی می توانید متن آن را کپی کنید و به نرم افزار هایی مثل Word انتقال دهید. این مزیت بزرگی است چرا که گاهی در تهیه دستورالعمل های کاری SOP و CTD و … نیاز است متن اصلی فارماکوپه را ضمیمه کنید. با این قابلیت کپی از متن، شما به راحتی و بدون صرف وقت برای تایپ کردن می توانید مطالب را کپی و به فایل مربوطه منتقل کنید.

مزیت دیگر آن قیمت بسیار ناچیز آن است. با هزینه بسیار کم، صاحب کتاب چند میلیونی خواهید شد و همیشه هم در دسترس شما خواهد بود.

تصویری از نرم افزار فارماکوپه را در زیر مشاهده می کنید که بسیار سریع می توان در آن جستجو کرده و متن آنرا مشاهده کرد:

فارماکوپه USP

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 999برترین پکیج تحقیق داروسازی

دارو;دانلود دارو;داروسازی;دانلود داروسازی;دارو درمانی

دانلود فایل درمورد داروسازی و دارو درمانی بصورت ورد و قابل ویرایش

در علم پزشکی برای مداوای یک بیمار، روش‌های متعددی از جمله دارو درمانی، جراحی و روان درمانی وجود دارد. که در این میان دارو درمانی به عنوان متداول‌ترین شیوه در تمام دنیا شایع است و رشته داروسازی، رشته‌ای است که در همین زمینه با بیماران و مردم مرتبط می‌گردد. همچنین یک داروساز در صورت ناموفق بودن رژیم دارو درمانی باید علل عدم موفقیت را بررسی کند. از همین رو می‌توان گفت رشته داروسازی بخشی از علوم پزشکی است که در رابطه با تولید و ساخت دارو، بررسی وضعیت دارو در بدن انسان و موجودات زنده و میزان تأثیر دارو در سلامت جامعه و کم کردن بحران‌های بیماری‌زا نقش ایفا می‌کند

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 11برترین پکیج پاورپوینت هیستامین و آنتی هیستامین

دانلود پاورپوینت هیستامین و آنتی هیستامین;بررسی هیستامین و آنتی هیستامین;پاورپوینت جامع و کامل هیستامین و آنتی هیستامین;کاملترین پاورپوینت هیستامین و آنتی هیستامین;پکیج پاورپوینت هیستامین و آنتی هیستامین;مقاله هیستامین و آنتی هیستامین;تحقیق هیستامین و آنتی هیستامین

دانلود پاورپوینت هیستامین و آنتی هیستامین بررسی هیستامین و آنتی هیستامین پاورپوینت جامع و کامل هیستامین و آنتی هیستامین کاملترین پاورپوینت هیستامین و آنتی هیستامین پکیج پاورپوینت هیستامین و آنتی هیستامین مقاله هیستامین و آنتی هیستامین تحقیق هیستامین و آنتی هیستامین

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : 12 صفحه

هیستامین وآنتی هیستامین توزیع
– یک واسط شیمیایی است
– بیشترین مقدار در پوست و ریه و دستگاه گوارش و سیستم اعصاب مرکزی
– محل اصلی ذخیره: مست سل ها عوامل موثر در آزاد شدن هیستامین

**واکنشهای آنتی ژن-آنتی بادی
**آنزیمها(تریپسین)
** ضایعات شیمیایی ومکانیکی
**داروهای با خاصیت باز آلی(مرفین و توبوکورارین)
** دگرانوله شدن ماست سل ها آثار پاتوتوژیک
در بسیاری از اختلالات پاتولوژیک دخالت دارد
واکنشهای ازدیاد حساسیت یا آلرژیک
حساسیت از طریق خوراکی استنشاقی یا تزریقی ایجاد میگردد(از کهیر تا شوک آنافیلاکسی)
آلرژنها: گرده های گل- سبزه – دانه ها – گرد وخاک – پروبال پرندگان-
مواد غذایی(صدف دریایی- توت فرنگی)
نیش حشرات و داروها( پنی سیلین) علائم آلرژیک:
کهیر- رینیت آلرژیک – تب یونجه- آلرژی های غذائی -آسم برونشی-
و آنافیلاکسی سیستمیک آثار فارماکولوژیک:
**قلب و عروق:

— مویرگها و شریانچه ها اتساع H1 H2

– قلب : آفزایش انقباض پذیری و ضربان 2H و 1H

**ماهیچه های صاف:
— برونش وبرونشیولها انقباض 1H
–دستگاه گوارش انقباض 1 H

**غدد اگزوکرین:
— معده ترشح اسید 2H
— پوست قرمزی با تورم موضعی 1H

**سیستم اعصاب مرکزی:
تنظیم نوشیدن – دما – آزاد شدن HAD 1H 2H 3H
فشار خون و درک درد
عوارض جانبی و مسمومیت:
سردرد شدید- کاهش فشارخون-برافروختگی-شوک
– کلاپس-تنگی نفس-استفراغ و اسهال آنتی هیستامینها:

1- آنتاگونیست فیزیولوژیک: (اپی نفرین)
2- مهارکننده های آزادسازی هیستامین (کرومولین)
3- آنتاگویستهای فارماکولوژیک آنتاگونیستهای 1H
1- مکانیزم اثر
** مهار رقابتی گیرنده های 1H (عضلات صاف عروق-برونشها-گوارش-غدداشکی وبزاقی و مخاط تنفسی)


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 12برترین پکیج پاورپوینت داروهای خواب آور – آرام بخش

دانلود پاورپوینت داروهای خواب آور آرام بخش;بررسی داروهای خواب آور آرام بخش;پاورپوینت جامع و کامل داروهای خواب آور آرام بخش;کاملترین پاورپوینت داروهای خواب آور آرام بخش;پکیج پاورپوینت داروهای خواب آور آرام بخش;مقاله داروهای خواب آور آرام بخش;تحقیق داروهای خواب آور آرام بخش

دانلود پاورپوینت داروهای خواب آورآرام بخش بررسی داروهای خواب آورآرام بخش پاورپوینت جامع و کامل داروهای خواب آورآرام بخش کاملترین پاورپوینت داروهای خواب آورآرام بخش پکیج پاورپوینت داروهای خواب آورآرام بخش مقاله داروهای خواب آورآرام بخش تحقیق داروهای خواب آورآرام بخش

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : 22 صفحه

داروهای خواب آور-آرام بخش طبقه بندی و فارماکوکینتیک زیر گروه ها:
بنزودیازپین ها
باربیتورات ها
داروهای متفرقه: کاربامات ها، الکل ها و اتر های حلقوی
داروهای جدیدتر: بوسپیرون – زولپیدم – زالاپلون ساختمان شیمیایی بنزودیازپین ها ساختمان شیمیایی بنزودیازپین ها ساختمان شیمیایی بنزودیازپین ها ساختمان شیمیایی باربیتورات ها و برخی ترکیبات متفرقه ساختمان شیمیایی ترکیبات خواب آور جدید جذب و توزیع اکثر داروها محلول در لیپید هستند، جذب خوب از دستگاه گوارش و توزیع خوب به مغز دارند
توزیع سریع به مغز: تیوپنتال
توزیع مجدد به خون: مکانیسم خاتمه اثر
ویژگی های فارماکوکینتیکی برخی از ترکیبات خواب آور – آرام بخش متابولیسم و دفع اکثر داروهای آرام بخش- خواب آور قبل حذف از بدن توسط آنزیم های کبدی متابولیزه می شوند.
غالباً دارای متابولیت فعال می باشند: دیازپام و فلورازپام
ترکیباتی مانند لورازپام و اکسازپام فاقد متابولیت فعال هستند.
طول اثر از تنها چند ساعت تا بیش از 30 ساعت متغیر است.
فقط چند ساعت: زالاپلون، زولپیدم، تریازولام، کلرال هیدارت بیش از 30 ساعت: کلردیازپوکساید،کلرازپات،دیازپام، فنوباربیتال متابولیسم داورهای بنزودیازپینی مکانیسم عمل تنها یک مکانیسم عمل برای داروهای آرام بخش-خواب آور مشخص نشده است.
بنزودیازپین:گیرنده BZ بخشی از ماکرومولکول کانال یونی-گیرنده کابا (GABA) می باشد.
باعث افزایش هدایت یون کلر از طریق افزایش فرکانس فعالیت کانال می شود.
آنتاگونیست: فلومازنیل
آگونیست معکوس: بتا کاربولین مکانیسم عمل باربیتورات ها: از طریق تسهیل و طولانی کردن عمل کابا و گلایسین باعش کاهش فعالیت نورونی در مغز میانی و تشکیلات مشبک می شوند
در جایگاهی متفاوت از بنزودیازپین و کابا باعث افزایش مدت باز بودن کانال یون کلر می شود.
در غلظت هاِ بالا: گیرنده گلوتامات و کانال سدیم نیز ممکن است مهار شود گیرنده گابا –کانال یونی کلر مکانیسم عمل بوسپیرون: 5HT1A
زالاپلون و زولپیدم : BZ1
فارماکودینامی باربیتورات بنزودیازپین اثر آرام بخش- ضد اضطراب- ضد تشنج- شل کننده عضلانی – رفع مهار اثر خواب آوری بیهوشی تضعیف بصل النخاع کوما دوز دارو اثر سیستم عصبی مرکزی فارماکودینامی اثر آرام بخشی(sedation)
اثر خواب آوری(Hypnosis)
بیهوشی (anesthesia) همراه با فراموشی و تضعیف رفلکسی
اثر ضد تشنج: اثر انتخابی با فنوباربیتال و کلونازپام
اثر شل کننده عضلانی: دیازپام
تضعیف بصل النخاع: توقف تنفس، هیپوتانسیون، کلاپس قلبی و عروقی فارماکودینامی تحمل(Tolerance): کاهش پاسخ دهی
وابستگی:
روانی
فیزیکی – سندرم قطع مصرف کاربرد بالینی حالات مختلف اضطراب:
بنزودیازپین های با طول اثر متوسط و طولانی
آلپرازولام و کلونازپام در درمان اختلالات پانیک و فوبیک
بوسپیرون: فاقد اثرات سوء مغزی همچون نقصان هوشیاری و خواب آلودگی ولی با شروع اثر آهسته و تاخیری
اختلالات خواب:
استازولام، فلورازپام و تریازولام
زولپیدم و زالاپلون اثرات سوء کمتر بر هوشیاری روزانه و الگوی خواب کاربرد بالینی کاربرد های دیگر
القا بیهوشی: تیوپنتال
پروتوکول بیهوشی: دیازپام و میدازولام
کنترل حالات تشنجی: کلونازپام و فنوباربیتال
اسپاسم عضلانی: دیازپام
برنامه ترک اعتیاد الکل و دیگر خواب آور-آرام بخش ها: کلردیازپوکساید و دیازپام سمیت سوء عملکرد حرکتی روانی (سایکوموتور)
تضعیف افزونی CNS: الکل ، آنتی هیستامین ها، روانگردان ها، ضد دردهای اپیوئید، ضد افسردگی های سه حلقه ای
مصرف بیش ازحد(Overdosage)


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 22برترین پکیج شیمی دارویی

شیمی ‌دارویی;کاربرد داروها ;داروهای بیماریهای گوارشی ;داروهای بیماریهای پوستی

شیمی ‌دارویی کاربرد داروها داروهای بیماریهای گوارشی داروهای بیماریهای پوستی

شیمی ‌دارویی :

گستره‌ای از علوم دارویی است که‌ اصول شیمی ‌و محیط زیست شناسی را برای ایجاد واکنشی که می‌تواند منجر به مواد دارویی جدید شود، بکار می‌برد.

ودر ادامه …..

شکل داروها

کاربرد داروها

نامگذاری داروها

اطلاعیه اولیه

داروهای بیماریهای گوارشی

داروهای بیماریهای پوستی

نحوه استفاده از داروهای ضد سرطان

فایل پاورپوینت 12 اسلاید

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 12برترین پکیج پاورپوینت محاسبات دارویی

دانلود پاورپوینت محاسبات دارویی;بررسی محاسبات دارویی;پاورپوینت جامع و کامل محاسبات دارویی;کاملترین پاورپوینت محاسبات دارویی;پکیج پاورپوینت محاسبات دارویی;مقاله محاسبات دارویی;تحقیق محاسبات دارویی

دانلود پاورپوینت محاسبات دارویی بررسی محاسبات دارویی پاورپوینت جامع و کامل محاسبات دارویی کاملترین پاورپوینت محاسبات دارویی پکیج پاورپوینت محاسبات دارویی مقاله محاسبات دارویی تحقیق محاسبات دارویی

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : 35 صفحه

به نام خدای که در این نزدیکی ا ست محاسبات دارویی خود آزمایی/داروهای خوراکی فنو باریتال خوراکی 60 میلی گرمی دستور داده شده،قرص موجود 30 میلی گرم است . پرستار چه میزان قرص باید تجویز کند؟
مثال:بیماری مبتلا به ترمبوز وریدهای عمقی ( Dvt)است،هپارین به مقدار 6000 واحد هر 6ساعت به صورت داخل وریدی تجویز شده است. در صورتی که آمپول هپارین به مقدار ده هزارواحد در هر میلی لیتر وجود داشته باشد، ( ml10000/1)،چند میلی لیتر هپارین باید در هر 6 ساعت تزریق شود؟ محاسبه ی دوزاژ داروهای درصدی روش اول
وقتی دارویی بصورت درصدی مطرح می شود یعنی
در 100 میلی لیتر محلول،x گرم از آن دارو موجود است
مثلاً 2% یعنی 2گرم دارو در 100 میلی لیتر محلول .

مثال:برای یک بیمار مبتلا به تاکیکاردی بطنی با وضعیت همو دینامیک پایدار 60 میلی گرم لیدوکائین به صورت داخل وریدی تجویز شده است. در صورتی که لیدوکائین 2% در دسترس باشد،چند میلی لیتر لیدو کائین باید تزریق شود. مثال: برای بیمار مبتلا به هیپر کالمی،آمپول گلوکونات کلسیم به مقدار 1 گرم تجویز شده است.در صورتی که آمپول مورد نظر به صورت 10% (ml 10) در دسترس باشد ،چند میلی لیتر گلوکونات کلسیم باید به بیمار تزریق شود؟ روش دوم محاسبه دارو های در صدی هرگاه محلول بصورت در صد بیان شده باشد( 1% یا 2% )
می توان با اضافه کردن یک صفر به عدد در صد ،مقدار آن را در یک میلی لیتر بر حسب میلی گرم به دست آورد

مثلاً : هر میلی لیتر از محلول 1% حاوی 10 میلی گرم یا هر میلی لیتر از محلول 20% حاوی 200میلی گرم می باشد. مثال
برای بیمار مبتلا به هیپر کالمی ،یک گرم آمپول گلوکونات کلسیم تجویز شده است . آمپول به صورت 10% در دسترس است،چند میلی لیتر گلوکونات کلسیم باید به بیمار تزریق شود.
10% یعنی 100 میلی گرم در ml1
1 گرم = 1000 میلی گرم

یک لیتر سرم قندی 10% حاوی چند گرم گلوکز می باشد؟

گلوکز هیپر تونیک 50% حاوی چند گرم قند است؟

برای تبدیل یک لیتر سرم قندی 10% به یک لیتر سرم قندی 20%،چند ویال گلوکز 50% لازم است؟ تنظیم قطرات سرم
فاکتور قطره:هر 15 قطره ست سرم برابر با 1 میلی لیتر می باشد که به آن فاکتور ست سرم گویند،ممکن است در ست های مختلف این عدد متفاوت باشد ،باید به عدد نوشته شده بر روی پوشش پلاستیکی ست سرم مراجعه شود.
فاکتور میکروسیت :60 می باشد.

برای محاسبه مقدار محلول باید برحسب میلی لیتر و زمان برحسب دقیقه باشد.
اهداف رقیق کردن دارو از بین بردن یا کاهش اثرات تحریکی ناشی از تزریق دارو(مانند سایمتدین-پنی سیلین کریستال و …..) که غلظت معمولی دارو می تواند باعث تحریک موضعی ورید و ایجاد فلبیت گردد.
تنظیم سرعت تزریق:برای انفوزیون بعضی از دارو ها(هپارین-لیدوکائین –دوپامین و …..) باید دارو با حجم مشخصی از سرم رقیق شود و با توجه به مقدار داروی مورد نیاز سرعت انفوزیون را تنظیم نمائیم.
پیشگیری از بروز شوک سریع (Speed Shock). شوک سریع واکنش حساسیتی وعمومی است که به دنبال تزریق سریع بعضی ازدارو ها(مانند فنی توئین-آمینوفیلین-سفتریاکسون- وانکو مایسین و ….) ایجاد می شود نحوه رقیق کردن دارو ها دارو های که بصورت میلی لیتر در ساعت یا لیتر در ساعت تجویز می شوند
در این روش ابتدا باید بدانیم در 1 دقیقه چند میلی لیتر از محلول انفوزیون شود،سپس با دانست این مطلب که هر 1 میلی لیتر 60 قطره میکروسیت است،می توانید تعداد قطرات در دقیقه را محاسبه نمائید.
لذا برای محاسبه مقدار حجم محلول در دقیقه کافی است حجم سرم حاوی دارو را تقسیم بر زمان برحسب دقیقه نمائیم.

یا برای محاسبه تعداد قطرات در دقیقه = مقدار محلول بر حسب میکروسیت تقسیم بر زمان بر حسب دقیقه مثال برای بیمار مبتلا به پنومونی 2 گرم سفتازدیم در 100 میلی لیتر سرم قندی در مدت 30 دقیقه( با استفاده از میکروسیت) تجویز شده است، چند قطره در دقیقه باید به بیمار انفوزیون شود ؟


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 35