برترین پکیج تحقیق اثر فوتوالکتریک از دیدگاه الکترومغناطیس کلاسیک

تحقیق در مورد مقاله اثر فوتوالکتریک از دیدگاه الکترومغناطیس کلاسیک;مقاله در مورد اثر فوتوالکتریک از دیدگاه الکترومغناطیس کلاسیک;تحقیق دانشجویی در مورد اثر فوتوالکتریک از دیدگاه الکترومغناطیس کلاسیک;مقاله دانشجویی در مورد اثر فوتوالکتریک از دیدگاه الکترومغناطیس کلاسیک;تحقیق درباره اثر فوتوالکتریک از دیدگاه الکترومغناطیس کلاسیک

تحقیق در مورد اثر فوتوالكتریك از دیدگاه الكترومغناطیس

توضیحات :

تحقیق در مورد اثر فوتوالكتریك از دیدگاه الكترومغناطیس كلاسیك در 38 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

در این نوشته هدف اصلی توجیه اثر متقابل فوتون و گراویتون با توجه به نظریه سی. پی. اچ است. نخستین برخورد ها با اثر فوتوالكتریك از دیدگاه الكترومغناطیس كلاسیك صورت گرفت كه توانایی توجیه آن را نداشت. سپس انیشتین این پدیده را با توجه به دیدگاه كوانتومی توجیه كرد. بنابراین نخست میدانها و امواج الكترومغناطیسی كلاسیك را بطور فشرده بیان كرده، آنگاه با ذكر نارسایی آن به تشریح پدیده فوتوالكتریك از دیدگاه انیشتین می پردازم و سرانجام هر سه اثر فوتوالكتریك، اثر كامپتون و تولید و واپاشی زوج ماده – پاد ماده را با توجه به نظریه سی. پی. اچ. بررسی خواهم كرد. و سرانجام تلاش خواهد شد تا وحدت نیروهای الكترومغناطیس و گرانش را نتیجه گیری كنیم.

نیروهای الكتریكی و مغناطیسی

نیروهای بین بارهای الكتریكی را می توان به دو نوع تقسیم كرد. دو بار نقطه ای ساكن یا متحرك به یكدیگر نیروی الكتریكی وارد می كنند كه از رابطه ی زیر به دست می آید:

و…

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 38


مطالب تصادفی