برترین پکیج تحقیق در مورد معاد و زندگی پس از مرگ

مرگ چیست معادچیست;تحقیق معاد;تحقیق زندگی بعد از مرگ;تحقیق در مورد مرگ;برهان حکمت;برهان عدالت;برهان حقیقت;معاد چیست;ضرورت معاد چیست

در قرآن كریم به صدها آیه برمی‌خوریم كه به نحوی از انحاء دربارة عالم پس از مرگ، روز قیامت، كیفیت حشر اموات، میزان، حساب، ضبط اعمال، بهشت و جهنم، جاودانگی عالم آخرت و سایر مسائلی كه به عالم پس از مرگ مربوط می‌شود بحث كرده است ولی در دوازده آیه رسماً پس از ایمان به خدا از «ایمان به روز آخر» یاد كرده است قرآن كریم در مورد عالم قیامت تعبیرات مختلفی

  عناوین

  • برهان حكمت
  • برهان رحمت
  • برهان حقیقت
  • برهان عدالت
  • تجردروح انسان
  • اشتیاق به زندگی جاوید
  • معاد از اركان جهان بینی اسلامی
  • منبع و منشا ایمان به حیات اخروی
  • ماهیت مرگ
  • پس از مرگ
  • عالم برزخ
  • قیامت كبری
  • رابطه پیوستگی زندگی این جهان وآن جهان
  • تجسم و جاودانگی اعمال و مكتبات انسان
  • وجود مشترك و وجود متفاوت زندگی این جهان و آن جهان
  • استدلالهای قرآنی
  · مقدمه : معاد
  · ادله وجودمعاد

  انسان در قرآن

  قرآن كریم هدف والای رسالت پیامبران را تهذیب نفس و تزكیة جان انسان می‌داند[1] و این مهم جز با شناخت روح میسر نیست زیرا بدون معرفت نفس چگونه می‌توان در تهذیب آن كوشید و در تزكیه آن مجاهدت ورزید. بنابراین نمی‌توان پذیرفت كه این كتاب كه مبین تمام معارف بشری است در باب معرفت روح ساكت بوده و چیزی روشن در این زمینه نیاورده باشد زیرا اگر انسان خود را نشناخت چگونه می‌تواند جهان خارج از خود را بشناسد؛ و اگر قرآن انسان را به خودش معرفی نكرده باشد چگونه می‌تواند جهان هستی را به وی بشناساند؛ به همین جهت پیامبر اكرم(ص) فرمود: من عرف نفسه عرف ربه، هر كس خود را شناخت خداوند خویش را هم شناخته است و فرمود: اعرفكم بنفسه اعرفكم بربه، هر كس خود را بهتر بشناسد پروردگار خویش را بهتر شناخته است؛ چه اینكه هر كس خدا را فراموش كند خود را نیز فراموش خواهد كرد: نسوا الله فانسیهم انفسهم[2]، خدا را فراموش كردند خداوند هم آنها را از یاد خودشان برد.


  معاد از اركان جهان‌بینی اسلامی

  یكی از اصول جهان‌بینی اسلامی كه از اركان ایمانی و اعتقادی دین اسلام است، اصل ایمان به زندگی جاوید و حیات اخروی است. ایمان به عالم آخرت شرط مسلمانی است، یعنی اگر كسی این ایمان را از دست بدهد و انكار كند از زمرة مسلمانان خارج است.

  پیامبران الهی – بدون استثناء- پس از اصل توحید، مهمترین اصلی كه مردم را به آن متذكر كرده‌اند و ایمان به آن را از مردم خواسته‌اند، همین اصل است كه در اصطلاح متكلمان اسلامی به نام «اصل معاد» معروف شده است.

  در قرآن كریم به صدها آیه برمی‌خوریم كه به نحوی از انحاء دربارة عالم پس از مرگ، روز قیامت، كیفیت حشر اموات، میزان، حساب، ضبط اعمال، بهشت و جهنم، جاودانگی عالم آخرت و سایر مسائلی كه به عالم پس از مرگ مربوط می‌شود بحث كرده است. ولی در دوازده آیه رسماً پس از ایمان به خدا از «ایمان به روز آخر» یاد كرده است.

  قرآن كریم در مورد عالم قیامت تعبیرات مختلفی دارد و هر تعبیری بابی از معرفت است، یكی از آنها «الیوم الآخر» است. قرآن كریم با این تعبیر خود دو نكته را برای ما


  البته علاوه بر راه وحی الهی كه وسیلة پیامبران به بشر ابلاغ شده است یك عده راههای دیگر، و لااقل قرائن و علائم دیگر، برای اعتقاد و ایمان به معاد وجود دارد كه نتیجة تلاشهای فكری و عقلی و علمی خود بشر است و حداقل، تأییدی برای صحت سخن پیامبران در امر معاد و عالم آخرت شمرده می‌شود. آن راهها عبارتند از:

  1-راه شناخت خدا

  2-راه شناخت جهان

  3-راه شناخت روح و نفس انسان

  فرمت فایل: doc

  تعداد صفحات: 45


  مطالب تصادفی