برترین پکیج تحقیق فیزیولوژی عضله ی اسکلتی در 26 ص فایل ورد

تحقیق در مورد فیزیولوژی عضله اسکلتی 26 ص ;فیزیولوژی عضله اسکلتی 26 ص;دانلود تحقیق در مورد فیزیولوژی عضله اسکلتی 26 ص;فیزیولوژی عضله‌

تحقیق فیزیولوژی عضله‌ی اسكلتی مقاله فیزیولوژی عضله ای اسکلتی فایل ورد فیزیولوژی اسکلتی تحقیق فیزیولوژی اسکلتی فایل وورد فیزیولوژی اسکلتی

توضیحات :

تحقیق فیزیولوژی عضله‌ی اسكلتی در 26 صفحه در قالب Word.

بخشی از متن :

فیزیولوژی عضله‌ی اسكلتی

سلولهای عضلانی سلولهایی هستند كه تا حد زیادی برای تبدیل انرژی شیمیایی به انرژی مكانیكی تخصص یافته‌اند .به طور اختصاصی ، سلول‌های عضلانی انرژی را به شكل آدنوزین‌ تری فسفات (ATP) برای تولید نیرو یا انجام كار مورد استفاده قرار می‌دهند . براساس اینكه كار می‌تواند به صورت مختلف ومتعدد ( مانند جابجایی، پمپ كردن خون ، یا حركت موجی و دودی ) انجام گیرد ، چندین نوع عضله در رابطه با این عملكردها تعامل یافته است .سه نوع اساسی عضله عبارتند از : عضله‌ی قلبی ، عضله‌ی اسكلتی ، وعضله‌ی صاف .

عضله‌ی اسكلتی عضله‌ی مخطط است كه تحت كنترل ارادی می‌باشد ( یعنی ، توسط دستگاه عصبی مركزی كنترل میشود ) و نقش كلیدی در فعالیتهای متعدد مانند حفظ وضعیت بدن ، جا به جایی ، سخن گفتن ، و تنفس ایفا می‌كند حالت مخطط سلول‌های عضله‌ی اسكلتی حاصل آرایش فوق العاده سازمان یافته‌ی مولكول‌های اكتین و میوزین است . قلب از عضله‌ی قلبی تشكیل می‌شود .اگر چه این عضله مخطط است ، اما یك عضله‌ی غیر ارادی محسوب می شود ( یعنی ، توسط پیشاهنگ داخلی كنترل می‌شود و توسط دستگاه عصبی اتونوم تعدیل می‌شود عضله‌ی صاف ، كه فاقد حالت مخططی كه در عضله‌ی اسكلتی و قلبی ملاحظه می‌شود ، می‌باشد ، یك عضله‌ی غیر ارادی است كه به طور تیپیك اندام‌های تو خالی ( مثل كیسه‌ی مثانه ، لوله گوارش، عروق خونی ) را می‌پوشاند . در هر سه نوع عضله ، نیرو توسط میان كنش اكتین و میوزین عضله ایجاد می‌شود ، فرایندی كه به افزایش زودگذر Ca2+ داخل سلولی نیاز دارد .

سازمان دهی عضله‌ی اسكلتی

فیبرهای عضلانی

هر عضله از سلول‌های متنابهی موسوم به فیبرهای عضلانی تشكیل می‌شود .لایه‌ای بافت همبند موسوم به اندومیزیوم[1] هر یك از فیبرهای مزبور را محاط می‌كند . آنگاه ، تك تك فیبرهای عضلانی توأماً در فاسی كل‌هایی[2] گروه‌بندی می‌شوند ، كه توسط بافت همبند دیگری موسوم به پری میزیوم احاطه می شوند . در پری میزیوم[3] عروق خونی و اعصابند كه تك تك فیبرهای عضلانی را پشتیبانی می‌كنند . در نهایت ، فاسیكل‌ها برای تشكیل عضله به همدیگرمی‌پیوندند . غلاف بافت همبندی كه عضله را می پوشاند ، اپی میزیوم[4] نامیده می‌شود و عضله را به اسكلت بدن متصل می‌كند . سه لایه بافت همبند عضله به طور عمده از فیبرهای الاستین و كلاژن تشكیل می‌شوند ، وبرای انتقال حركت مولكول‌های اكتین و میوزین به اسكلت بدن برای حركت عمل می‌كنند .

سلولهای منفرد عضله‌ی اسكلتی باریكند ( با قطر تقریبی 10 تا 80 میكرون ) اما می‌توانند به مقدار زیادی استطاله یابند وطویل شوند ( بالای 25 سانتی‌متر طول پیدا می‌كند ) هر فیبر عضله‌ی اسكلتی حاوی دسته‌های فیلامنت ، موسوم به میوفیبریل، می‌باشد كه در طول محور سلول حركت می‌كند الگوی مخطط درشت سلول حاصل الگوی تكراری در میوفیبریل می‌باشد . به طور اختصاصی ، آرایش منظم فیلامنت‌های نازك و ضخیم در میوفیبریل‌های جفت شده‌ی مزبور با‌ آ‌رایش بسیار سازمان یافته‌ی میوفیبریل‌های مجاور است كه ظاهر مخطط به عضله‌ی اسكلتی می‌دهد .

میوفیبریل‌ را می‌توان به طور طولی به ساركومرهایی تقسیم كرد . ساركومر توسط دوخط تیره‌ی موسوم به خطوط Z مشخص می‌شود ، و واحد انقباضی مكرری در عضله‌ی اسكلتی به نمایش می‌ گذارد . طول متوسط ساركومر 2 میكرون می‌باشد . در هر طرف خط Z نوار روشن ( نوار – I) میباشد ، كه اصولاً حاوی فیلامنت‌های نازك متشكل از پروتئین اكتین می‌باشد . ناحیه‌ی بین دو نوار I در ساكرومرنوار A می‌باشد كه اصولاً حاوی فیلامنت‌های ضخیم و نازك را نشان می‌دهد . ناحیه‌ی روشن در مركز ساركومر وجود دارد كه به نوار H معروف است .این بخشی قسمتی از نوار A را نمشان می‌دهد كه حاوی فیلامنت‌ های ضخیم میوزین است ، اما هیچ گونه فیلامنت اكتین ندارد . لذا فیلامنت‌های اكتین از خط Z تا لبه‌ی نوار H گسترش می‌یابند ، و یا قسمتی از فیلامنت ضخیم در نوار A همپوشانی دارند .

خط تیره ، موسوم به خط M، در مركز ساركومر حیاتی هستند . هر میوفیبریل در فیبر عضلانی توسط شبكه‌ی ساركوپلاسمی (SR) احاطه می‌شود . SR یك شبكه‌ی غشایی داخل سلولی است كه نقش حیاتی در تنظیم غلظت‌های Ca2+ داخل سلولی ایفا می‌ كند . پنجه در پنجه شدن‌های ساركولما ، موسوم به توبول‌های T ، به داخل فیبرهای عضلانی نزدیك انتهاهای نوار A حركت می‌ كنند ( یعنی نزدیك به SR) البته ، SR و توبول‌های T، دستگاه غشایی متمایزی دارند .SR یك شبكه‌ی داخل سلولی است ، در حالیكه توبول‌های T در تماس با فضای خارج سلولی هستند . شكافی ( تقریباً به عرض 15 نانومتر ) توبول‌های T را از SR جدا می‌كند . قسمتی از SR كه نزدیك‌ترین فاصله را به توبول‌های T دارد سیسترن پایانی [5] نامیده می شود ، و جایگاه آزاد سازی Ca2+ است ، كه برای انقباض عضله‌ی اسكلتی حیاتی است قسمت‌های طولی SR با سیسترن پایانی پیوسته هستند ، ودر طول و همراه با ساركومر گسترش می‌یایند . این قسمت از SR حاوی دانسیته‌ی بالایی از پروتئین پمپ Ca2+ است ( یعنی Ca2+– ATPase) كه برای بازگرداندن مجدد و تغلیظ Ca2+ در SR ، و بدین ترتیب در شل شدن عضله ،‌حیاتی است .

فیلامنت‌های ضخیم و نازك در ساركومر میوفیبریل به مقدار زیادی سازمان دهی شده‌اند . همانطوری كه ذكر شد ، فیلامنت‌های نازك اكتین از خط Z به طرف مركز ساركومر امتداد می یابند ، در حالی كه فیلامنت‌های میوزین ضخیم در مركز قرار می‌گیرند ، و با قسمتی از فیلامنت‌های نازك اكتین ناهمسو همپوشانی می‌كنند . فیلامنت‌های ضخیم میوزین توسط پروتئین اسكلت سلولی موسوم به تایتین[6] به خطوط Z متصل می‌شوند . تایتین یك پروتئین الاستیك ، بسیار بزرگ ( وزن مولكولی متجاوز از KD 3000 ) می‌باشد كه از خط z به مركز ساركومر امتداد می‌یابد و به ظاهر برای سازمان دهی و آرایش فیلامنت‌های ضخیم در ساركومر اهمیت دارد . فیلامنت‌ های ضخیم و نازك طوری جهت‌گیری می‌كنند كه در منطقه‌ی همپوشانی در ساركومر ، هر فیلامنت ضخیم میوزین توسط آرایش شش وجهی فیلامنت‌های نازك اكتین احاطه می‌شود . میان كنش وابسته به Ca2+ فیلامنت‌های ضخیم میوزین و نازك اكتین است كه نیروی انقباض را بعد از تحریك عضله تولید می‌ كند


[1] .Endomysium

[2] .Fascicles

[3] .Perimysium

[4] .Epimysium

[5] .Terminal Cisternae

[6] .Titin

و…

فهرست مطالب :

فیزیولوژی عضله‌ی اسكلتی

سازمان دهی عضله‌ی اسكلتی

فیبرهای عضلانی

كنترل فعالیت عضله‌ی اسكلتی

اعصاب حركتی و واحدهای حركتی

جفت شدن تحریك – انقباض

میان كنش اكتین میوزین : تشكیل پل عرضی

چرخه‌ی پل عرضی – كوتاه شدن ساركومر

انواع عضله‌ی اسكلتی

كزاز

منابع انرژی حین انقباض

كراتین فسفات

كربوهیدرات‌ها

اسیدهای چرب وتری گلیسیریدها

وام اكسیژن

خستگی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 26


مطالب تصادفی