برترین پکیج تحقیق كلیات جی ام پی در تولید فرآورده های گیاهی روشهای مطلوب تولید (GMP)

كلیات جی ام پی در تولید فرآورده های گیاهی روشهای مطلوب تولید (GMP);تحقیق كلیات جی ام پی در تولید فرآورده های گیاهی روشهای مطلوب تولید (GMP);مقاله كلیات جی ام پی در تولید فرآورده های گیاهی روشهای مطلوب تولید (GMP)

كلیات جی ام پی در تولید فرآورده های گیاهی روشهای مطلوب تولید(GMP)تحقیق كلیات جی ام پی در تولید فرآورده های گیاهی روشهای مطلوب تولید(GMP)مقاله كلیات جی ام پی در تولید فرآورده های گیاهی روشهای مطلوب تولید(GMP)

تحقیق كلیات جی ام پی در تولید فرآورده های گیاهی روشهای مطلوب تولید(GMP) در 16 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

الف) تعاریف:

ـ دارو یا فرآورده گیاهی: عبارتست از محصولی كه در ساختمان آن از اجزا گیاه، عصاره، اسانس یا تنطور گیاهی استفاده شده است.

ـ جی ام پی: عبارت از روش های بهینه یا مطلوب تولید كه به منظور بالا بردن كیفیت و اطمینان از كارآیی فرآورده بكار می رود. كاهش ضایعات و جلوگیری از خطرهای احتمالی در تولید نیز از فواید اجرای جی ام پی محسوب می گردد.

ـ الزام جی ام پی: اجرای اصول جی ام پی برای تولیدكننده موضوع قانونی بوده و در موارد تخلف كلیه مسئولین اجرایی شركت مورد سئوال و پیگرد قانونی قرار می گیرند.

ب ) اصول جی ام پی:

اصول جی ام پی بطور عمومی عبارتند از:

2و1ـ ساختمان ها و تاسیسات ( انبارها، تولید، بسته بندی، آزمایشگاهها، خدمات )

3ـ دستگاهها و تجهیزات ( ماشین آلات، وسایل )

4ـ نیروی انسانی

5ـ كنترل كیفی Q.C.

6ـ مستند سازی ( سیستم تهیه و بایگانی اسناد و مدارك تولید، كنترل های حین تولید، بسته بندی، انبار، آزمایشگاهها )

7ـ دستورالعمل ها و روش ها ( بخشی از Q.A.)

8ـ بهداشت و نظافت

9ـ كالیبره كردن و تنظیم دستگاهها

10ـ ارزیابی وسایل و شرایط كار

11ـ آموزش پرسنل

12ـ بازرسی داخلی SELF – INSPECTION

13ـ كنترل های پایداری و بررسی كیفیت در بازار

14ـ رسیدگی به شكایت مصرف كنندگان محصول

و…

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 16


مطالب تصادفی