برترین پکیج تحقیق پیرامون یک شاخصه شرایط صحت و ایمنی پلها

دانلود رایگان معماری;دانلود رایگان پروژه معماری;دانلود معماری;تحقیق معماری;دانلود مقالات معماری;مقاله معماری; معماری ; تحقیق پیرامون یک شاخصه شرایط صحت و ایمنی پلها

دانلود رایگان معماری دانلود رایگان پروژه معماری دانلود معماری تحقیق معماری دانلود مقالات معماری مقاله معماری معماری تحقیق پیرامون یك شاخصه شرایط صحت و ایمنی پلها

توضیحات :

تحقیق پیرامون یك شاخصه شرایط صحت و ایمنی پلها در 43 سفحه در قالب Word قابل ویرایش.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

1- مقدمه………………………………………………………………………………………………

2- هدف و گستره نظر سنجی………………………………………………………………….

3- سیستم های بازرسی و مجموعه قوانین………………………………………………….

1-3- موارد عمومی………………………………………………………………………………..

2-3- استانداردهای بازرسی یا دستنامه ها…………………………………………………..

3-3- منظور و گستره بازرسی………………………………………………………………….

4-3- تناوب و دفعات بازرسی………………………………………………………………….

5-3- شیوه بازرسی………………………………………………………………………………..

6-3- بازرس…………………………………………………………………………………………

7-3- مدیریت اطلاعات بازرسی……………………………………………………………….

8-3- امكانات بازرسی…………………………………………………………………………….

4- تكنیك های بازرسی…………………………………………………………………………..

1-4- شرایط حاضر و گرایش ها………………………………………………………………

1-1-4- تكنیك های بازرسی برای اجزای فولادی………………………………………

2-1-4- تكنیك های بازرسی برای اجزای بتونی…………………………………………

3-1-4-تكنیك های بازرسی برای پایه های پل، نیم پایه ها یا پایه های جناحی و

فونداسیون ها…………………………………………………………………………………………

4-1-4- تكنیك های بازرسی برای تجهیزات فرعی…………………………………….

2-4- مثالهایی از تكنولوژی بازرسی در حال توسعه…………………………………….

1-2-4- كاربردهای GPR برای ارزیابیهای سطح پل (فنلاند)……………………….

2-2-4-آزمایش غیرمخرب پلهای بتونی از طریق سیستمScorpion (فرانسه)…

3-2-4- سیستم بازرسی خودكار برش RC (ژاپن)……………………………………..

4-2-4- اندازه گیریهای سطح پل با استفاده از رادار محرك (سوئد)……………….

5-2-4- اندازه گیری بالقوه (سوئیس)……………………………………………………….

3-4- موضوعاتی در آینده……………………………………………………………………….

5- مثالی از تكنیك های تشخیص در مدیریت پل……………………………………….

1-5- تصویر و نقش كیفی ساختارها (فرانسه)……………………………………………

2-5- معیاری برای مدیریت پلهای راه (ایتالیا)…………………………………………….

3-5- تخمین زوائد پلهای راه (ژاپن)…………………………………………………………

4-5- تنگناها و موانع موقتی پلهای PC، Pst-Tensioned………………………….

5-5- دستورالعمل هایی به منظور ایجاد حالت فنی پل (رومانی)……………………

6- خلاصه و توصیه ها……………………………………………………………………………

7- فهرست نگاری………………………………………………………………………………….

8- ضمیمه…………………………………………………………………………………………….

بخشی از متن :

1- مقدمه

در بیستمین جلسه كمیته پیرامون پلهای راه كه در فوریه 1992 برگزار شد، یك نظرسنجی در رابطه با، مدیریت پل- پیرامون شافعه ای از شرایط صحت و ایمنی پلهای در حال انجام وظیفه پیشنهاد شد.

سرانجام تصمیم گرفته شد كه این نظرسنجی، در جلسه كمیته اجرایی كه در 27 ماه مه همان سال در بروكسل برگزار شد، انجام بگیرد.

این نظرنسجی، به منظور روشن نمودن وضعیت و گرایش های فعلی مدیریت پلهای در حال انجام وظیفه از طریق جمع آوری دانش و اطلاعات در رابطه با مدیریت پل در كشورهای مختلف، انجام گرفت. نتایج این نظرسنجی، بعدها می تواند در ارتقای تكنیكهای بازرسی و تشخیص، مورد استفادهق رار بگیرند.

پرسشنامه های نظرسنجیدر میان كشورهای مختلفی توزیع شد و بطور كلی هلند، كشور به این پرسشنامه‌ها، پاسخ دادند (به جدول1-1 نگاه كنید) این نظرسنجی براساس اطلاعات جمع آوری شده تكمیل شد. این گزارش، نتایج نظرسنجی و اطلاعات كسب شده را ارائه می نماید و پیشنهادی در راستا و موضوعات مدیریت پل در آینده، مطرح می نماید.

جدول 1-1: كشورها و سازمانها

و…

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 43


مطالب تصادفی