برترین پکیج جزوه احتمال

فنی و مهندسی; آمار احتمال ;جزوه کامل ;جزوه دستنویس ;جزوه

جزوه کامل درس احتمال به صورت دستنویس

جزوه کامل درس احتمال به صورت دستنویس

مباحث شامل موارد زیر می باشد ؛

  • فصل اول : اصول شمارش و احتمال
  • فصل دوم : متغیرهای تصادفی و توابع احتمال
  • فصل سوم : امید ریاضی
  • فصل چهارم : توابع احتمال خاص
  • فصل پنجم : آزمون فرض های آماری
  • فصل ششم : رگرسیون خطی و ضریب همبستگی

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 84


مطالب تصادفی