برترین پکیج جزوه اصول مدیریت

مدیریت ;اصول مدیریت ;جزوه اصول مدیریت; جزوه کامل ;جزوه تایپ شده;جزوه

جزوه کامل درس اصول مدیریت به صورت تایپ شده

جزوه کامل درس اصول مدیریت به صورت تایپ شده

برای مدیریت تعاریف متعددی میتوان نوشت ؛

• مدیریت یعنی هنر انجام امور به وسیله دیگران

• مدیریت عبارت است از علم و هنر، هماهنگی اعضای سازمان برای نیل به اهداف سازمان

• مدیریت فرآیند بکارگیری موثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در قالب وظایف برنامه ریزی، سازماندهی بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل می باشد که برای دستیابی به اهداف سازمانی بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت میگیرد.

مباحث مورد بررسی شامل

 • تعریف مدیریت
 • مدیریت و سرپرستی
 • مدیریت موفق و مدیریت موثر
 • · سطوح مدیریت در سازمان ها
 • · مهارت های مدیریت
 • · وظایف مدیریت
 • · نقش های مدیریت
 • · رویکردهای نظریه مدیریت
 • · ساختارهای جدید مدیریتی
 • · اصل هماهنگی
 • · روابط هماهنگی با مفاهیم مدیریتی
 • · اصول ایجاد هماهنگی
 • · انواع هماهنگی
 • · ساز و کارهای ایجاد هماهنگی
 • · هماهنگی، تفکیک و ترکیب
 • · انواع روش های برنامه ریزی

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 40


مطالب تصادفی