برترین پکیج جزوه ریاضی مهندسی

فنی مهندسی;ریاضی مهندسی ;جزوه ریاضی مهندسی ;جزوه کامل ;جزوه دست نویس;جزوه

جزوه کامل درس ریاضی مهندسی به صورت دستنویس

جزوه کامل درس ریاضی مهندسی به صورت دستنویس

مباحث مورد بررسی شامل

  • توابع زوج و فرد
  • پارسوال
  • سری فوریه موهومی
  • · انتگرال فوریه
  • · فوریه سینوسی و کسینوسی
  • · تقارن
  • · اعداد مختلط
  • · قضیه کوشی ریهان

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 39


مطالب تصادفی