برترین پکیج دانلود ترجمه مقاله 2013 الزویر با عنوان (Viable System Model for Manufacturing Execution Systems)

Viable System Model;Cognition;MES;Automation;مدل سیستم مانا;اتوماسیون;افزایش نرخ تولید با حفظ کیفیت

Viable System Model Cognition MES Automation مدل سیستم مانا اتوماسیون افزایش نرخ تولید با حفظ کیفیت

نویسندگان:

Christian Brechera Simon Müllera* Thomas Breitbacha Wolfram Lohsea

کلمات کلیدی:Viable System Model; MES; Cognition; Ramp-up; Automation

Abstract
The complexity of automated production systems results in a variety of different objectives that have to be considered in the rampup phase. In regard to planning and control of production processes the underlying optimization problem is multi-dimensional. In order to reduce efforts especially in production ramp-up methods to automatically adjust to new environments and new objectives are required. This paper focuses on the modeling and integration of a production control unit for automated production systems that are structured according to the Viable System Model.

1. Introduction
In order to adapt to fast changing market requirements and shorter product lifecycles the ramp-up phase is one of the crucial points in the lifecycle of a production system. Since various stakeholders and multiple departments such as design purchasing production engineering and other functional sections of a company interconnect and interact difficulties and complications are generally inevitable. The intercommunication in this phase leads to instabilities in planning procedures and often results in many interdependent decisions in a dynamic and interdisciplinary environment [1]. Thus the transfer of planned socio-technical production systems into a stabilized serial state is characterized by turbulence. Reliable predictions concerning the production output of the system usually cannot be made due to changing requirements and specifications. Gaps between actual and planned ramp-up curves appear leading to unsatisfactory product quality and quantities that do not meet customer requirements.

چکیده

پیچیدگی سیستم های تولید مکانیزه به اهداف مختلفی منتهی می شود که باید در فاز ramp-up (افزایش نرخ تولید با حفظ کیفیت) در نظر گرفته شود. با توجه به برنامه ریزی و کنترل فرایندهای تولید، مسئله اساسی بهینه سازی ، مسئله ای چند بعدی است. برای کاهش اقدامات ویژه برای افزایش نرخ تولید(ramp-up) ،لازم است روش ها به طور خودکار مطابق با محیط های جدید و اهداف جدید تنظیم شوند. محور این مقاله، مدل سازی و یکپارچه سازی واحد کنترل تولید برای سیستمهای تولید اتوماتیک است که مطابق با مدل سیستم مانا ساختاردهی شده اند.

مقدمه

برای انطباق با شرایطِ به سرعت در حال تغییر بازار و کوتاه تر شدن چرخه عمر محصول، فاز افزایش تولید (ramp-up) ، یکی از نقاط مهم و بحرانی در چرخه عمر سیستم تولید محسوب می شود. به طور کلی از آنجا که ذینفعان مختلف و بخش های مختلف از قبیل طراحی، خرید، تولید، مهندسی و سایر بخش های کارکردی شرکت با یکدیگر ارتباط متقابل و تعامل دارند ، بروز مشکلات و پیامدها اجتناب ناپذیر می باشد. ارتباطات داخلی در این مرحله منجر به بی ثباتی روش های برنامه ریزی می شود و اغلب موجب تداخل تصمیم بسیاری در محیط پویا و میان رشته ای می گردد.

فایل ترجمه شده ورد 18 صفحه

فایل اصلی لاتین و فایل ترجمه شده به شما عزیزان ارائه میگردد…

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 18


مطالب تصادفی