برترین پکیج دانلود ترجمه مقاله 2015 از پایگاه الزویر با عنوان (Sustainability in Manufacturing Strategy Deployment)

استراتژی;استراتژی تولید;پایداری در استراتژی تولید;Sustainability;Manufacturing strategy;Viable System Model

استراتژی استراتژی تولید پایداری در استراتژی تولید Sustainability Manufacturing strategy Viable System Model

نویسندگان :Marco Taischa Bojan Stahla* Gokan Maya

کلمات کلیدی :Manufacturing strategy- Viable System Model- Sustainability

Abstract
The focus of the paper is the development of a reference model for manufacturing strategy implementation. While many empirical research endeavors report the lack of vigor in implementing sustainability as a manufacturing strategy also current popular theory-driven approaches are not sufficient to understand the dynamics and organizational barriers in implementing sustainability as a manufacturing strategy. This paper develops a reference model based on systems theory principles and the Viable System Model (VSM). The complexity-based approach helps decision-makers to manage firm-tailored sustainable manufacturing improvement programs

1. Introduction
Sustainability as a competitive priority has entered the agenda of manufacturing companies with an emphasis on increasing competitiveness by improving economic environmental and social performance. However although sustainability has been an important topic for the manufacturing industry literatures as well as practical endeavors do not provide much guidance on how the pillars of sustainability i.e. economic environment and society as a business goal can be translated seamless into manufacturing ].strategy and into measures to improve operational performance along the triple bottom line

چکیده

محور این مقاله ، توسعه مدلی مرجع برای پیاده سازی استراتژی تولید است. هر چند بسیاری از تحقیقات تجربی نشان دهنده ی ناتوانی پیاده سازی پایداری به عنوان استراتژی تولید بوده است، رویکردهای نظریه محور محبوب فعلی نیز برای درک پویایی و موانع سازمانی موجود در مسیر پیاده سازی پایداری به عنوان استراتژی تولید کافی نبوده است. در این مقاله، مدلی مرجع بر اساس اصول تئوری سیستم ها و مدل سیستم مانا (VSM) پیشنهاد می شود. رویکرد مبتنی بر پیچیدگی به تصمیم گیرندگان کمک می کند برنامه های بهبود تولید پایدار مناسب برای شرکت را مدیریت کنند.

مقدمه

پایداری به عنوان اولویت رقابتی با تاکید بر افزایش رقابت پذیری از طریق بهبود عملکرد اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی وارد دستور کار شرکت های تولیدی شده است. با این حال، اگر چه پایداری از موضوعات مهم صنعتِ ساخت محسوب می شود، ادبیات و همچنین اجرای عملی آن، راهنمایی های بسیاری در مورد نحوه تبدیل ارکان پایداری یعنی اقتصادی، محیط زیست و جامعه به عنوان هدف کسب و کار برای استراتژی تولید و معیارهای لازم برای بهبود عملکرد عملیاتی در راستای نتیجه نهایی سه گانه ارائه نمی دهد.

فایل ترجمه شده ورد 21 صفحه

بعد از خرید فایل اصلی لاتین و فایل ترجمه شده به شما عزیزان تقدیم میگردد..

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 21


مطالب تصادفی