برترین پکیج دانلود ترجمه مقاله 2015 الزویر با عنوان Design and simulation of a logistics distribution network applying the Viable System Model (VSM)

سایبرناتیک;سیستم پویا;شبکه توزیع;مدل سیستم پویا;Cybernetics;System dynamics;Viable system model;Distribution network

سایبرناتیک سیستم پویا شبکه توزیع مدل سیستم پویا Cybernetics System dynamics Viable system model Distribution network

نویسندگان:Volker Stich Marcel Groten

کلمات کلیدی:Cybernetics; System dynamics; Viable system model; Distribution network

Abstract
Designing viable and integrative distribution networks is challenging for big companies. Researchers often fail to holistically design distribution networks. Thus the aim of this study is to propose a holistic approach how distribution networks can be designed. Hereby the Viable System Model was applied. Standardized communication channels were able to be defined. In conclusion this proposed approach enables companies to reduce necessary stocks lead times manpower allocation and leads to an increase of the service level

1. Introduction
Developing organizations capable of coping with the present competitiveness needs is not easy. Nowadays technological development cause lags in systems of implementation which are not able to manage efficiently the new technological impacts. Achieving sustainable long-term advantages will no longer ensure the competitiveness of companies. Clearly it is essential to focus on successive temporary competitive advantages. This fact also increases the complexity of manufacturing and assembly processes so that the planning and control of both production and logistics becomes more difficult. This situation results in a significant increase of information which the company has to face.

چکیده

طراحی شبکه های توزیع مناسب و یکپارچه برای شرکت های بزرگ، چالش برانگیز است. محققان اغلب در طراحی کلی نگر شبکه های توزیع ناموفق بوده اند. بنابراین، هدف از این مطالعه، ارائه رویکردی کل نگر در مورد نحوه طراحی شبکه های توزیع است. بدین وسیله می توان از مدل سیستم مانا استفاده کرد و کانال های ارتباطیِ استاندارد شده را تعریف نمود. در نتیجه رویکرد پیشنهادی، شرکت ها را قادر می سازد موجودی های لازم ، زمان فرآوری و تخصیص نیروی انسانی را کاهش دهند که این امر به افزایش سطح خدمات منجر می شود.

1 . مقدمه

توسعه سازمان هایی که بتوانند با شرایط رقابت پذیریِ حال حاضر مقابله کنند آسان نیست. امروزه، توسعه فن آوری باعث تاخیر در سیستم های پیاده سازی می شود، و در نتیجه مدیریت کارا اثرات فن آوری جدید امکان پذیر نمی باشد. دستیابی به مزایای بلند مدت پایدار ، دیگر تضمینی برای رقابت پذیر ماندن شرکت محسوب نمی شود. بدیهی است توجه متمرکز بر مزیت های رقابتی موقت و پی در پی، ضروری است. این واقعیت نیز موجب افزایش پیچیدگی فرآیندهای تولید و مونتاژ می گردد، به طوری که برنامه ریزی و کنترل تولید و تدارکات را دشوارتر می سازد. این وضعیت منجر به افزایش قابل توجه اطلاعاتی می شود که شرکت با آن مواجه است.

فایل ترجمه شده ورد 19 صفحه

فایل اصلی لاتین و فایل ترجمه شده به شما عزیزان ارائه میگردد…

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 19


مطالب تصادفی