برترین پکیج دانلود پاورپوینت کارسنجی و زمان سنجی

کارسنجی;زمان سنجی;کاربردهای ارزیابی کار و زمان;روشهای زمان سنجی مستقیم

کارسنجی زمان سنجی کاربردهای ارزیابی کار و زمان روشهای زمان سنجی مستقیم

مقدمه
فصل اول- تاریخچه
فصل دوم- مطالعه روش
فصل سوم- تجزیه و تحلیل عملیات و پیشنهاد روشهای بهبود یافته
فصل چهارم- روشهای زمان سنجی مستقیم
فصل پنجم- سیستمهای زمان سنجی پیشرفته

جایگاه درس در رشته مهندسی صنایع

ارزیابیکار و زمان از زیربناییترینواساسی ترین دروس رشته مهندسیصنایعو پیشنیاز از یکشاخه مهم از دروساینرشته میباشد.

دانشی است که در کلیه واحدهای تولیدی و صنعتی و حتی خدماتی جهت بالابردنبهره وریدر فرآیند مورد نیاز مهندسین صنایع می باشد.

کاربردهایارزیابیکار و زمان

افزایشبهره وری
تجزیه وتحلیل کارایی عملیات
تعییناستانداردهایانجام کار جهت برنامه ریزیو کنترل موثرتولید
یکیاز موثرترینابزار تحقق یافته و کنترلیمدیریتبر رویکاراییافراد و سازمان
فایل پاور پوینت ۱۲۵ اسلاید

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 125


مطالب تصادفی