برترین پکیج سوالات پایانترم تئوری جامع ماشین های الکتریکی

تئوری جامع;تئوری جامع ماشین های الکتریکی;سوالات پایانترم تئوری جامع;نمونه سوال پایانترم تئوری جامع ماشین های الکتریکی;سوالات تئوری جامع دانشگاه علم و صنعت ;سوالات تئوری جامع دانشگاه تهران

این فایل 120 صفحه ای، حاوی سوالات حل شده کتاب های چی مون اونگ ترجمه دکتر واحدی و کتاب کراس و کتاب دکتر سلطانی و همچنین سوالات امتحانات میانترم و پایانترم (بخش عمده ای از این فایل حدود 80 صفحه به این سوالات اختصاص داده شده) دانشگاه هایی همچون تهران، علم و صنعت، یزد و که توسط دانشجویان در ترم های مختلف یادداشت شده است می باشد سوالات جمع اوری شده

این فایل 120 صفحه ای، حاوی سوالات حل شده کتاب های چی مون اونگ ترجمه دکتر واحدی و کتاب کراس و کتاب دکتر سلطانی و همچنین سوالات امتحانات میانترم و پایانترم (بخش عمده ای از این فایل حدود 80 صفحه به این سوالات اختصاص داده شده) دانشگاه هایی همچون تهران، علم و صنعت، یزد و که توسط دانشجویان در ترم های مختلف یادداشت شده است می باشد. سوالات جمع اوری شده برای سال های حدودا 93 تا 99 می باشد.

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 120


مطالب تصادفی