برترین پکیج شناخت و تحلیل شهر همدان

همدان;شهرستان همدان;اطلاعات همدان;شناخت و تحلیل همدان;موقغیت جغرافیایی همدان;عناصر تاریخی همدان ; تاریخچه همدان;اقلیم همدان;زیست بوم همدان;عناصرطبیعی همدان;کالبد همدان;کاربری های همدان;ترافیک همدان;جمعیت همدان;اقتصاد همدان;بافت فرسوده همدان

شناخت و تحلیل شهر همدان

فایل دانلودی حاوی یک فایل به صورت ورد در 131 صفحه به صورت متنی همراه با عکس / جدول / نقشه / نمودار و…. میباشد.
فهرست مطالب فایل دانلودی:

1تدقیق محدوده ها
1.1موقعیت استان همدان
1.2شهرهمدان
2مطالعات تاریخی.
2.1وجه تسمیه.
2.2دوره های تاریخی شکل گیری شهر
2.3عناصر تاریخی_ مذهبی
2.4عناصر تاریخی_طبیعی
2.5مشاهیر
ضرابخانه تاریخی.
3زیست بوم
3.1اقلیم
3.1.1اب وهوا
3.1.2باد
3.1.3دما وبارش
3.2حرارت.
3.3نقشه های اقلیم.
3.4عناصرطبیعی…
3.4.1ناهمواری ها
3.4.2شیب
3.4.3غارهای طبیعی
3.4.4قنات ها.
3.4.5آب سطحی
3.4.6آب زیرزمینی
3.5خطربلایای طبیعی.
3.5.1.1گسل و زلزله خیزی
3.5.1.2سیل
3.5.1.3خشکسالی
3.5.2رانش زمین
3.6پوشش گیاهی
3.7پوشش جانوری.
3.8جنس خاک..
3.8.1ویژگیهای ژئوتكنیكی خاكهای موجود در ساختگاه شهر همدان
3.9الودگی ها..
3.9.1آلودگی آب
3.9.1.1آلودگی قنات ها
3.9.1.2آلودگی آب های زیرزمینی
3.9.1.3آلودگی آب ها با آرسنیک
3.9.2آلودگی هوا
3.9.3آلودگی صوتی
3.9.4آلودگی بصری
3.10بررسی کیفیت فاضلاب شهری همدان
4کالبدی.
4.1مورفولوژی (ریخت شناسی ) شهر
4.2بافت..
4.3کاربری.
4.4نظام ارتفاعی.
4.5گونه معماری..
5دسترسی و حمل و نقل.
5.1سلسله مراتب دسترسی
5.2ترافیک..
5.3حمل و نقل عمومی.
5.3.1مشخصات پایانه های عمومی حمل و نقل كالا
5.3.1.1مشخصات ایستگاه های اتوبوس و تاکسی
5.3.2کانون های های اصلی حمل و نقل
5.3.3فرودگاه همدان
5.3.4ترمینال همدان
6جمعیتی-اجتماعی
6.1جمعیت.
6.2بعد خانوار..
6.3مهاجرت.
6.4جمعیت عشایر..
6.5قومیت
6.6دین و مذهب..
6.6.1مسیحیان همدان
6.6.2یهودیان همدان
6.7زبان و گویش..
6.8سوغات وصنایع دستی
6.9فقر.
6.9.1فقر فرهنگی
6.9.2بافت فرسوده
7مطالعات اقتصادی
7.1اشتغال و بیکاری…
7.2اهرم اقتصادی…
7.2.1صنعت
7.2.2صنایع غذایی
7.2.3صنایع سلولزی
7.2.4صنایع شیمیایی
7.2.5سفال و سرامیک
7.3صادرات واردات…….
7.4توان اقتصادی…….
7.4.1بازارهای قدیمی همدان
7.4.2صنایع دستی
7.4.2.1فرش بافی.
7.4.2.2چرم سازی
7.5تاثیر توریسم تاریخی
7.6ارزش ملک و زمین
7.7حوزه نفوذ.
8جدول تحلیل سوات SWOT
9چشم انداز.
9.1اکنون کجا هستیم ؟
9.2به کجا می رویم ؟
9.3کجا می خواهیم باشیم ؟
9.4چگونه به آنجا برسیم ؟
10اهداف،راهبرد،سیاست.
11منابع

فهرست نقشه ها

نقشه شماره 1:حریم شهر
نقشه شماره 2: جمع بندی عناصر تاریخی_گردشگری
نقشه شماره 3:اب هوایی استان همدان
نقشه شماره 4: پهنه بندی مجموع بارش در سطح کشوردر شهریورماه 1395
نقشه شماره 5: پهنه بندی میانگین دمای متوسط روزانه در شهریور ماه 1395
نقشه شماره 6: ارتفاعی شهر همدان
نقشه شماره 7: حوزه بندی توپوگرافی استان همدان
نقشه شماره 8 : توپوگرافی استان همدان
نقشه شماره 9 : جهت های کلی شیب
نقشه شماره 10 : طبقه بندی شیب زمین
نقشه شماره 11: پهنه بندی خطرآبگونگی(روانگرایی)
نقشه شماره 12:پهنه های خطرنسبی زمین لرزه
نقشه شماره 13 : پهنه های خطرنسبی سیل
نقشه شماره 14:پهنه خشکسالی استان همدان دریک دوره 84ماهه
نقشه شماره 15: پراکنش رانش زمین
نقشه شماره 16 : نقشه بافت پروخالی
نقشه شماره 17:کاربری های مسکونی
نقشه شماره 18: کاربری ها تجاری
نقشه شماره 19: سلسله مراتب دسترسی
نقشه شماره 20:پایانه ها و ایستگاه ها
نقشه شماره 21:دسترسی و حمل ونقل
نقشه شماره 22:منحنی هم پناسیل مراکز مهم مهاجرپذیری
نقشه شماره 23:قومیت های مذهبی
نقشه شماره 24:مراکزصنعتی مهم
نقشه شماره 25: پراکنش واحدهای صنعتی و شهرکت های صنعتی
نقشه شماره 26: پراکنش واحدهای بزرگ دامداری
تصویر شماره 23:ارزش زمین وملک
نقشه شماره 27:تحلیل یکپارچه

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 131


مطالب تصادفی