برترین پکیج طراحی مجموعه گردشگری با استفاده از الگوی معماری گرگان

طراحی گردشگری توریس; گرگان معماری گرگان بافت گرگان

این فایل یک پروژه جامع و کامل درباره طراحی مجموعه گردشگری با استفاده از الگوی معماری گرگان به همراه معرفی کامل بافت تاریخی گرگان، معرفی بناهای باارزش بافت گرگان،تصاویر بنا و نقشه های بناهای باارزش،گونه شناسی بافت، مقایسه بافت گرگان با بافت های خارجی و داخلی، طراحی مجموعه گردشگری با نقشه های دوبعدی و سه بعدی و می باشد

طراحی مجموعه گردشگری با استفاده از الگوی معماری بومی گرگان در قالب pdf در 151 صفحه

در نگاه کلی می توان گفت که بناهای بومی برجای مانده در گرگان بیشتر متعلق به افراد مرفه و یا متوسط شهر بوده و خانه های اقشار کم درآمد به دلیل کاربرد مصالح نامرغوب با سرعت بیشتری تخریب گشته اند ویژگی های معماری بومی گرگان به صورت خلاصه شده عبارتند از جهت گیری مناسب بنا با توجه به بادهای غالب محلى و نور طبیعی، وجود بالکن و تراس، سایه اندازی مناسب و تهویه دور بنا و ارتباط با طبیعت، اهمیت فضایی نیمه باز با قابلیت تبدیل به فضای بسته به کمک انعطاف پذیری جداره ها به منظور کاربرد در تمامی فصول، انعطاف پذیری قضاء حداکثر بهره گیری از نور و تهویه طبیعی، بام شیبدار و دو پوسته به منظور تهویه، کف دو پوسته به منظور استفاده از تهویه طبیعی و قرارگیری سیستم های تهویه مصنوع و ارتفاع بتا بالاتر از سطح زمین، توجه به ابعاد بازشو و زاویه ساختمان و محل بازشو و نسبت به جهت باد به منظور تهویه مطلوب جمع آوری و ذخیره سازی آب باران توجه به فضای باز ( طبیعی)و تلفیق بنا با آن وجود درخت در کنار بنا جهت سایه النازی در تابستان و جلوگیری سرما در زمستان، توجه به تناسبات و الگوهای قدیمی، استفاده از مصالح سنتی همراه با تکنولوژی ساخت روز ( عایق بندی) و کاربرد مصالح جدید مناسب با الهام از مفاهیم گذشته، پاسخی مناسب منطبق با فرهنگ و سنت و اقتصاد منطقه می باشد. معماری خانه های بومی گرگان در پاسخگویی به شرایط اقلیمی، فرهنگی الگوهای ویژه ای را ارائه نموده است: این الگوها نه از نظر تعدد با وسعت فضاهای بسته و باز، بلکه از نظر توالی و استقرار این فضاها نسبت به یکدیگر متفاوتند، چنانکه بیان شد فضاهای نیمه باز چون ایوان نقش اساسی در معماری بومی داشته است اولین گونه از دسته بندی الگویی فوق را می توان بناهایی برشمرد که در آن تیاط کاملا مرکزی است و فضاهای بسته در اطراف حیاط شكل گرفته اند، در این گونه بناها، معمولا بیش از یک حیاط مشاهده شده است. ایوان در این گونه الگو نقش بسیار ارزنده ای دارد و معمولا ایوان سرتاسری شمالی شاخص می باشد. در اضلاع دیگر نیز ایوان با کارایی های فراوان وجود دارد. بازشوها دارای تزئینات فراوان بوده و معمولا دارای هندسه منظم با تقسیمات سه بخشی است. این الگو پیچیده ترین نوع از بناهای گرگان را در بر می گیرد الگوی دوم که در این گونه شناسی بر شمرده می شود، الگویی است با توده فضایی ساختمان در ضلع شمال و غرب و حیاط در جنوب فرار گرفته است. ساختمان تشکیل شده با یک ردیف اتاق که از شمال و جنوب با واسطه با بی واسطهی ایوان و فضاهای نیمه بازه تامین نور و تهویه می کند. در این گونه بهره گیری از عوامل اقلیمی جهت تعدیل شرایط محیطی حداکثر بوده و به کوران هوا نوجه ویژه گشته است. اتاق ها از دو سوی شمال و جنوب دارای درها و پنجره هایی است که معمولا مقابل هم قرار گرفته تا سرعت جریان باد در درون بنا به بیشترین حد ممکن برسد. گونه سوې حیاط در سه طرف قرار گرفته است. در ضلع شمالی ایوان سرتاسری بزرگ ودر ضلع جنوبی، ایوان کوچکتر

الگوی چهارمی که در خانه های بومی روایت می شود. گونه ای که ساختمان دارای یک ردیف اتاق می باشد که از چهار طرف توسط حیاط احاطه شده است. اتاق ها برای ایجاد گوران در تمام جداره ها دارای بازشو می باشند و در قسمت شمال ایران سرتاسری و سمت جنوب ایران کوچکتری قرار گرفته است در الگوی پنجم حیاط در فضای نعل اسبی و لاشكل واقع شده است و در تمام جداره بنای به سمت حیاط. بازشو وجود دارد.

این فایل یک پروژه جامع و کامل دربارهطراحی مجموعه گردشگری با استفاده از الگوی معماری گرگان به همراه معرفی کامل بافت تاریخی گرگان، معرفی بناهای باارزش بافت گرگان،تصاویر بنا و نقشه های بناهای باارزش،گونه شناسی بافت، مقایسه بافت گرگان با بافت های خارجی و داخلی، طراحی مجموعه گردشگری با نقشه های دوبعدی و سه بعدی و … و شامل موارد زیر می باشد:

عنوان

شماره صفحه

مقدمه فصل اول / کلیات پژوهش

بیان مساله و ضرورت تحقیق

سوالات تحقیق

فرضیه

اهداف پژوهش

قلمرو تحقیق –

روش کلی پژوهش

دستاوردهای احتمالی

محدودیت های تحقیق

توضیح ساختار رساله

پیشینه پژوهش فصل دوم/ مبانی نظری پژوهش

واژه شناسی بوم

دانش بومی

اهمیت استفاده از دانش بومی

بوم شناسی و بومی گرایی ..

قوت و ضعف هر بوم

فرصت ها و تهدیدهای هر بوم

مروری بر تفاوت های بافت روستایی و شهری

ملاک شناخت شهر از روستا

ضرورت طرح معماری بومی

تفاوت سازماندهی اجتماعی در جامعه ی ابتدایی و بومی

تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر در فرایند شکل گیری معماری بومی

رابطه ی معماری بومی یا واژه های معادل –

تاریخچه گرایش به معماری بومی

رجعت به معماری بومی در ایران

زمینه ی رویکرد تئوریک به معماری بومی

معماران بومی

بیان فرم در معماری بومی از دیدگاه پدیدار شناختی

عوامل متفاوت تأثیر گذار بر قرم در معماری

فرم در وخالات عملکرد معنا و ساختار

دیدگاه رساله ( نگاهی نو به معماری بومی)

جمع بندی

روش انجام پژوهش

نمونه گیری

پارامترهای معرف گونه ھا۔

روش برداشت میدانی و جمع آوری داده ها

اقلام اطلاعاتی

یافته ها

بافت قدیمی

دانش و معماری بومی استان گلستان

تحلیل کالبدی خانه های بومی بافت سنتی

الگوی فضایی واحد مسکونی

مشخصات کالبدی

عرصه بندی

عناصر کالبدی

دیوار محوطه و ورودی

عدم توجه به فضاهای نیمه باز در ساختمان های معاصر

اتاق

حیاط
حوض

تناسبات در نماها

تمهیدات به کار رفته در جهت ایجاد آسایش اقلیمی

رطوبت

بارش

دما

تابش آفتاب

روش های تهویه هوا

جهت گیری ساختمان

جهت گیری نامناسب قطعات تفکیکی

مصالح و سازه

بام شیبدار

تاثیر خصوصیات فرهنگی بر الگوی معماری بومی و نتایج حاصل از آن

انطباق معماری جدید با معماری بومی

جمع بندی

مصادیق

شوشتر نو

گورنای جدید

اقامتگاه دوستدار محیط زیست به روی آب ایالت گوانگجو چین

هتل و آبگرم F iel در ترکیه

جمع بندی

فصل چهارم/ ضوابط و احکام

خصوصیت های کالبدی

قرار گیری بنا در محوطه

فرم بنا

شکل بنا

شکل و محل قرارگیری ایوان و رواق ها

ابعاد و تناسبات فضاهای بسته

بارشوها مشتمل بر نوع بازشو، جهت و اندازه آن

اجزا و عناصر الحاقی مناسب با اهداف اقلیمی نظیر سایبان هاء ناوردان ها و آبروها

روابط فضایی میان فضاهای باز – نیمه بسته و بسته

راه پله ها (ارتباطات عمودی)

فصل پنجم/ فرایند طراحی

مقدمه

مجموعه گردشگری

اهداف و ایده ها

برنامه فیزیکی

مطالعات بستر شکل گیری طرح

اطلاعات جغرافیایی واقلیمی شهرستان گرگان

تحلیل سایت

سازه

جزئیات ساختمانی

جزئیات محوطه

ایده های اولیه طراحی

آنالیز انرژی طراحی

نرم افزار دیزاین بیلدر

نرم افزار اکوتکت

منابع

2 –

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 151


مطالب تصادفی