برترین پکیج مبانی سرباره های کوره های قوس الکتریکی و پفکی شدن سرباره

سرباره کوره قوس الکتریکی;سرباره پفکی;دیاگرام های پایداری ایزوترم;مهندسی سرباره;بهینه سازی سرباره

اصول مهندسی سرباره یا بهینه سازی سرباره

در سالهای اخیر، با استفاده از اصول مهندسی سرباره، کاهش قابل توجهی در مصارف نسوز کوره های قوس الکتریکی (EAF) حاصل شده است. پفکی شدن سرباره در کوره قوس الکتریکی نه تنها مصرف نسوز و الکترود را کاهش داده است، بلکه تأثیر قابل توجهی در بهبود کارایی حرارتی و کاهش زمان ذوب داشته است. در این مقاله، ترکیبات مورد نیاز برای تولید سرباره پفکی و کنترل شرایط بهینه سرباره در کوره قوس الکتریکی بررسی می شود. در تعریف سرباره های مطلوب، اثر کیفیت قراضه، تزریق کربن، بازیسیته سرباره و محتوای MgO در نظر گرفته می شود.

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 26


مطالب تصادفی