برترین پکیج مبانی نظری پیشینه تحقیق تبلیغات و انواع تبلیغ (فصل دوم)

مبانی نظری پیشینه تحقیق تبلیغات و انواع تبلیغ (فصل دوم) ;مبانی نظری انواع تبلیغ ;پیشینه تحقیق انواع تبلیغ ;دانلود مبانی نظری انواع تبلیغات

مبانی نظری پیشینه تحقیق تبلیغات وانواع تبلیغ (فصل دوم) مبانی نظری انواع تبلیغ پیشینه تحقیق انواع تبلیغ دانلود مبانی نظری انواع تبلیغات

توضیحات :

مبانی نظری پیشینه تحقیق تبلیغات وانواع تبلیغ (فصل دوم) در قالب Word قابل ویرایش.

فهرست مطالب :

مقدمه : 9
1-2 تعریف تبلیغات : 10
2-2 تعریف تبلیغ در كتب مرجع : 12
3-2 اصول نظری تبلیغ : 13
4-2 تاریخچه تبلیغات : 14
الف . تبلیغات نخستین : 15
ب . تبلیغات چاپی اولیه : 15
ج . پیدایش تبلیغات نوین : 16
د. موسسه های تبلیغاتی نوین : 18
ه. رسانه الكترونیك : 18
5-2 كاركردهای اجتماعی تبلیغات : 19
6-2 انواع تبلیغات : 20
الف . تقسیم بندی تبلیغات برمبناهای مختلف : 21
ب . تبلیغات محلی : 21
ج . تبلیغات ملی : 21
د. تبلیغات بین المللی – جهانی : 21
7-2 انواع نقش های تبلیغات : 24
8-2 شیوه های تبلیغات : 25
الف . اقدام مستقیم : 25
ب. اقدام غیر مستقیم : 25
9-2 دین : 25
10-2 تبلیغ دینی:…………………………………………………………………………………………………31
11-2 ویژگی های تبلیغ دینی :…………………………………………………………………………………….32
12-2 تعریف فرهنگ :…………………………………………………………………………………………..33
13-2 تاریخچه فرهنگ :………………………………………………………………………………………….34
-الف. مرحله اول : 35
-ب . مرحله دوم : 35
-ج. مرحله سوم : 35
14-2 ویژگی های فرهنگ : 35
15-2 سیاست گذاری فرهنگی :…………………………………………………………………………………37
16-2 جایگاه سیاست گذاری فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی :………………………………………39
17-2 چارچوب نظری پژوهش :…………………………………………………………………………….40
الف . الگوهای سیاست گذاری فرهنگی : 40
ب. الگوی آرمان شهرگرایی : 40
ج. الگوی راهبردی : 43
د. الگوی توسعه گرا : 43
18-2 ارتباط دین و فرهنگ : 44
الف) نسبت دین اسلام و فرهنگ با رویكرد مصداق گرایی : 45
ب) نسبت دین و فرهنگ با رویكرد كاركردگرایی : 46
19-2 قلمرو دین و فرهنگ : 47

بخشی از متن :
مقدمه :
در گذشته آگهی تنها به منظور اعلان یا مطلع كردن عامه مردم به كار می رفت كه به اشكال مختلف از جمله «جارزدن» در اماكن عمومی، «نصب اعلانات دولتی» در معابر و یا «چاپ آگهی» در مطبوعات، در تاریخ ضبط شده است. در دنیای امروز كه عصر تولید انبوه و مصرف نام گرفته، بخش مهمی از هدف تبلیغات، مطلع كردن مردم از تازه های تولید است و تبلیغات،كوششی كم و بیش نظامند برای تحت تأثیر قرار دادن عقاید، نگرشها و یا رفتارهای دیگران با استفاده از نمادهایی چون كلمات، اشارات ، پلاكاردها، بناهای یادبود، موسیقی، لباس، آرایش مو، نشانه ها، طرح های روی سكه ها، تمبرهای پستی و نظایر آنهاست. وجه تمایز عمده تبلیغات با گفت و گوهای معمولی و تبادل آزادانه عقاید، تأكید به نسبت بالا بر هدفمندی و قابلیت نفوذ فعالیتهای تبلیغاتی است. به بیان روشن تر، مبلغ، هدف یا اهدافی خاص را دنبال می كند و برای دستیابی به این اهداف، در بیان حقایق، بخشها و نمادها به گزینش می پردازد و راه و روشی را برمی گزیند كه بیشترین میزان تأثیر را به همراه آورد.
امروزه تبلیغات جزء لاینفک اجتماع در کشورهای توسعه یافته و جهان سوم بشمار می رود و ریشه های نفوذ تبلیغات را می توان در همه عرصه های زندگی بشر امروز اعم از: هنر، فن آوری، تولید و حتی سیاست و … دید. تبلیغات یک ابزار مهم ارتباطی و ترویجی است و یکی از مهمترین ابزارها برای تأثیرگذاری بر رفتار خریداران احتمالی می باشد.گستره وسیعی از نهادها، مؤسسات و شرکتها، از شرکتهای بزرگ چند ملیتی تا خرده فروشی های کوچک، جهت ارائه نگرش یا سیاست ها و یا به فروش رساندن کالاها و محصولات خود بر تبلیغات تکیه دارند .
افزایش روز افزون هزینه های تبلیغاتی مؤسسات و شرکتها نشان دهنده افزایش اهمیت تبلیغات می باشد. هر یک از ما روزانه خواسته یا ناخواسته در معرفی حجم عظیمی از تبلیغات هستیم . بنابراین شناخت علمی و صحیح تبلیغات و انواع آن و نقش ها و شیوه های تبلیغاتی لازم و ضروری به نظر می رسد .
تبلیغات به این مفهوم است که توجه مخاطب هدف به یک پیام خاص جلب شود، که توسط تبلیغ کننده یا همان منبع پیام ارائه می شود. در این مفهوم، تبلیغات جلب توجه افراد به سمت محصولات، خدمات و ایده های شرکت و یا مؤسسات می باشد. امروزه کارکرد تبلیغات در مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز به شدت اهمیت یافته و این موضوع نیز مؤکد اهمیت علم تبلیغات است .

تعریف تبلیغات :
تعاریف متعددی از تبلیغات در زبانها و فرهنگهای مختلف ارائه شده است. به عنوان مثال در لغت عرب «تبلیغ » به معنای دعوت، اعلام و دعایه استعمال می گردد، در فرهنگ غربی معمولاً واژه پرو پاگاندا مورد استفاده قرار می گیرد. معنی کلی و وسیع پرو پاگاندا، پخش کردن و افزودن است .
ساده ترین تعریف از تبلیغات توسط دکتر دانیل استاریچ ارائه شده است، مبنی بر اینکه :
آگهی نمایشی است که به وسیله یک شخص یا یک مؤسسه معین انتشار می یابد و هدف آن نفوذ در عقاید و اعمال مردم است .
برخی از مهمترین تعاریف تبلیغات عبارتند از :
• امام خمینی (ره) : « تبلیغات، همان شناساندن خوبی ها و تشویق به انجام آن و ترسیم بدی ها و نشان دادن راه گریز و منع آن است» (امام خمینی (ره) ، 339:1374)
• حمید مولانا : «تبلیغ، عبارت است از نشر و پخش یك اصل و مقصود نهایی از راه افزایش یا گسترش و تغییر طبیعی در شرایط زمانی و مكانی مخصوص» (اسدی طاری ، 54:1372)
• شیخ محمد غزالی : « تبلیغ ، نوعی اعلام است كه خدای واحد و دین حق او را می شناساند و چهره ای راستین از رسالت محمد (ص) بی هیچ كاستی و زیادی ترسیم می كند».(باهنر ، 28:1388)
• محی الدین عبدالحلیم : «تبلیغ عبارت است از مسلح ساختن توده های مردم به حقایق دین اسلام كه برگرفته از كتاب خدا و سنت پیامبرش باشد، چه مستقیم و چه غیرمستقیم و از راه وسیله ای ارتباطی و دارای پشتوانه گسترده و عمیق در موضوع رسالتی كه بدان می پردازد. این تبلیغ نیز با هدف ایجاد افكار عمومی برتری كه حقایق دینی را فهم و درك كند و از آن در اعتقادها، عبادتها و معامله های خود تأثیر پذیرد، انجام می گیرد».( باهنر، 29:1388)
• فیصل حسون :« تبلیغ اعلامی است كه به نشر دعوت اسلامی اقدام می كند و عهده دار مقابله با هجومهای شك برانگیزی كه اسلام در معرض آن قرار می گیرد، و نیز نقش پیشتاز اسلام را در بیرون بردن انسانیت از تاریكی ها به سوی نور آشكار و تمامی نیروهای فكری، فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و انسانی اسلام را در راه خدمت به اسلام و مسلمانان جهت می دهد».(همان: 29)
• ترانس كوالتر: «تبلیغات را تلاش عمومی برخی از افراد یا گروه ها برای بهره گیری از وسایل ارتباطی در كنترل، تغییر و یا شكل دادن نگرش دیگر گروه ها به طریقی می داند كه واكنش آنها در یك موقعیت ویژه به اندازه مطلوبی كه هدف مبلغ است تحت تأثیر قرار بگیرد»(پوركریمی ، 312:1381)
• لئوناردو دوب : «تبلیغات عبارت است از اقدامات متوالی و منظمی كه فرد یا افراد ذینفع از راه تلقین برای نظارت بر وصفهای روانی گروه هایی از افراد و درنتیجه نظارت بر رفتارهای آنها انجام می دهند»(طاهر نسبی، 21:1381)
• برنیز: از اندیشه گران اجتماعی معتقد است : «تبلیغات به ویژه تبلیغات نوین، تلاشی است پیگیر برای ایجاد یا مشكل دادن رخدادها به منظور تحت تأثیر قراردادن روابط عامه مردم با كار فكری یا گروهی »( دادگران ، 49:1374)

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 43


مطالب تصادفی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *