برترین پکیج مطالعه، شناخت و گونه شناسی معماری روستای مارگون شهرستان سپیدان استان فارس

مطالعه شناخت و گونه شناسی معماری روستای مارگون ش

مطالعه، شناخت و گونه شناسی معماری روستای مارگون شهرستان سپیدان استان فارس در قالب pdf  در 120 صفحه

مطالعه، شناخت و گونه شناسی معماری روستای مارگون شهرستان سپیدان استان فارس در قالب pdf در 120 صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

فصل دوم: مبانی پژوهش

فصل سوم: شناخت روستای مارگون

فصل چهارم: بررسی معماری در روستای مارگون

فصل پنجم: راهکارهای حفظ سنت سکونت در روستای مارگون

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 130


مطالب تصادفی