برترین پکیج مطالعه و شناخت خانه میرکاظمی (جدی حسینی) کردکوی به همراه نقشه های کامل بنا

خانه میرکاظمی خانه جدی حسینی کردکوی

مطالعه و شناخت  خانه میرکاظمی (جدی حسینی) کردکوی به همراه نقشه های کامل بنا در قالب pdf (قابل کپی به word) در 25 صفحه

مطالعه و شناخت خانه میرکاظمی (جدی حسینی) کردکوی به همراه نقشه های کامل بنا در قالب pdf (قابل کپی به word) در 25 صفحه

بنای مذكور در استان گلستان، شهرستان كردكوی – شهر كردكوی – خیابان پاسداران – كوچه شهید فكوری قرار دارد.
قدمت این بنا مربو به اواخر دوران قاجار- اوایل پهلوی است و نام صاحب اصلی و سازنده آن دو برادر به نامهای میر احمد ومیركاظم بوده كه قبل از اتمام كار، میركاظم فوت كرده و بنا توسط میراحمد به پایان می رسد و پس از آن به فرزندش شمسالدین میركاظمی(جدی حسینی) به ارث می ماند.
مالكیت این بنا خصوصی و بنام وراث شمس الدین میركاظمی بوده است كه چند سال پیش توسط یكی از وراث با نام سید نجیبالله جدی حسینی خریداری شده است.
مهمترین مشخصه ی اثر كه دیگر كاربرد آن منسوخ شده است اجرای پی و كف كرسی با بصورت كنده سری است بدین صورت كهكل بنا بر روی چوب گرده (كنده های چوبی) قرار گرفته است .این بنا بصورت برونگرا و در دو طبقه در داخل حیاطی بزرگ ساختهشده است . كشیدگی شرقی – غربی و همچنین وجود بازشوهای متعدد بر جداره ی آن موجب عبور و تهویه مناسب فضاهایداخلی شده است . مصالح مصرفی كاملا بومی بوده و سازه بنا تماما از چوب است. در هر طبقه سه اتاق بزرگ وجود دارد و ارتباآنها در گذشته از طریق دو راه پله چوبی یكی در داخل و دیگری در خارج بوده است كه بعدها پله داخلی را حذف كرده و پلهخارجی را نیز به پله ی فلزی تغییر می دهند

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 25


مطالب تصادفی