برترین پکیج پاورپوینت آتش فشان ها

پاورپوینت آتش فشان ها ;فصل اول آتشفشان شناسی;فصل دوم منشا مواد آتشفشانی;فصل سوم رده بندی فعالیتهای آتشفشانی;فصل چهارم حالتهای مختلف مواد آتشفشانی;فصل پنجم علل و پراکندگی آتشفشانهای عصر حاضر;فصل ششم سوانح آتشفشانی و مراقبت از آتشفشانهای عصر حاضر;فصل هفتم آتشفشانی و تکتونیک

در این پروژه پاورپوینت آتش فشان ها در 225 اسلاید به طور کامل و جامع و فصل بندی شده همراه با شکل و تصاویر دقیق ماهواره ای طبق شرح زیر ارایه شده است

در این پروژهپاورپوینت آتش فشان هادر 225 اسلاید به طور کامل و جامع و فصل بندی شده همراه با شکل و تصاویر دقیق ماهواره ای طبق شرح زیر ارایه شده است:

1- اهداف

2- فصل اول- آتشفشان شناسی

3- فصل دوم- منشا مواد آتشفشانی

4- فصل سوم- رده بندی فعالیتهای آتشفشانی

5- فصل چهارم- حالتهای مختلف مواد آتشفشانی

6- فصل پنجم- علل و پراکندگی آتشفشانهای عصر حاضر

7- فصل ششم- سوانح آتشفشانی و مراقبت ازآتشفشانهای عصرحاضر

8- فصل هفتم- آتشفشانی و تکتونیک

9- فصل هشتم- فعالیتهای آتشفشانی در ایران

10- مقدمه

11- تعریف آتشفشان

12- مثال های مشهوراز فوران های عهد حاظر

13- مشخصات دستگاه آتشفشان

14-گنبد یا دم

15- رابطه بین شکل آتشفشان و ترکیب گدازه

16-تركیب ماگما

17-اقسام ماگما

18- فرایند های تشكیل ماگما

19- منشا ماگما ها

20- اختصاصات فیزیكی ماگما

21- علل صعود مواد مذاب

22- سری سنگ های آتشفشانی

23- رده بندی شیمیایی سری ها

24- هاوایی و مدل مك دونالد

25- رابطه ریتمن كونو

26- انواع مهم مواد منفصل آتشفشانى

27- خاكستر

28- پونس یا پومیس

29- اسكورى

30- بمب

31- اشكهاى گدازه‏اى

32- لاپیلى

33- پوكه معدنى

34- پدیده‏هاى ویرانگر

35-بهمنهاى سوزان

36- بارانهاى ناشى از فوران

37-كمانهاى نورانى

38-فورانهاى استثنایى

39- جریانهاى گدازه یا جریانهاى گلى (لاهار)

40-پرتاب خاكستر

41- ابرهاى سوزان

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 225


مطالب تصادفی