برترین پکیج پاورپوینت زمین شناسی – زلزله

پاورپوینت زمین شناسی زلزله ;زلزله چیست;تکان های زمین;برای وقوع یک زمین لرزه چند دلیل می توان ذکر کرد;نتیجه تصویری برای نمودار زلزله;دلایل وقوع زمین لرزه;امواج زمین لرزه;شناسایی كانون زلزله;درجه بندی دامنه و شدت زلزله;مقابله با زمین لرزه;زلزله های مهم در ایران

در این پروژه پاورپوینت زمین شناسی زلزله در 50 اسلاید به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر و جدول طبق موارد زیر ارایه شده است

در این پروژهپاورپوینت زمین شناسی – زلزلهدر50 اسلاید به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر و جدول طبق موارد زیر ارایه شده است:

1- زلزله چیست ؟

2- تکان های زمین

3- برای وقوع یك زمین لرزه چند دلیل می توان ذكر كرد:

4-دلایل وقوع زمین لرزه

5-امواج زمین لرزه

6-شناسایی كانون زلزله

7-درجه بندی دامنه و شدت زلزله

8-مقابله با زمین لرزه

9- زلزله های مهم در ایران

10- قبل از وقوع زلزله موارد زیرشایان توجه است :

11- منابع

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 50


مطالب تصادفی