برترین پکیج پاورپوینت زمین شناسی – منظومه شمسی

پاورپوینت زمین شناسی منظومه شمسی ;تعریف منظومه شمسی;طراحی هنری از یک سحابی;نتیجه تصویری برای منظومه شمسی;موقعیت در فضا;نمایی از خورشید و جو آن;مقایسه اندازه خورشید و سیارات منظومه شمسی;محیط میان سیاره‌ای;منظومه شمسی درونی

در این پروژه پاورپوینت زمین شناسی منظومه شمسی در 42 اسلاید به طور کامل و جامع همراه با تصاویر مربوطه طبق موارد زیر ارایه شده است 1 تعریف منظومه شمسی 2 پیدایش 3 طراحی هنری از یک سحابی 4 کشف نتیجه تصویری برای منظومه شمسی 5 موقعیت در فضا 6 همسایه‌ها 7 خورشید 8 نمایی از خورشید و جو آن تصویر مرتبط 9 مقایسۀ اند

در این پروژهپاورپوینت زمین شناسی – منظومه شمسیدر42اسلاید به طور کامل و جامع همراه با تصاویر مربوطه طبق موارد زیر ارایه شده است:

1- تعریف منظومه شمسی

2- پیدایش

3- طراحی هنری از یک سحابی

4- کشف

5- موقعیت در فضا

6- همسایه‌ها

7- خورشید

8- نمایی از خورشید و جو آن

9- مقایسۀ اندازۀ خورشید و سیارات منظومۀ شمسی

10- محیط میان‌سیاره‌ای

11- منظومهٔ شمسی درونی

12- سیارات درونی

13- تیر

14- ناهید

15- زمین

16- بهرام

17- نمایی از سطح خشک و بیابانی مریخ

18- کمربند سیارک‌ها

19-سرس:

20- شهاب‌وار، شهاب و شهاب‌سنگ

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 42


مطالب تصادفی