برترین پکیج پاورپوینت زنجیره تامین حلقه بسته

مهندسی صنایع;برنامه ریزی تولید;زنجیره تامین حلقه بسته; پاورپوینت;فنی و مهندسی;ارائه

پاورپوینت زنجیره تامین حلقه بسته مناسب ارائه درس برنامه ریزی تولید

پاورپوینت زنجیره تامین حلقه بسته مناسب ارائه درس برنامه ریزی تولید

زنجیره تأمین تكنیكی است كه از هدر رفتن انرژی، زمان و منابع قبل از بروز خطا در آینده، جلوگیری می كند.

اصلی ترین این خطاها، خطاهای نیروی انسانی است. در اكثر موارد خطاهای غیرعمدی نیروی انسانی موجب بروز صدمات و هدر رفتن منابع می شود. اگر بتوان با تكنیكهایی باعث كاهش متغیرها در فرآیند و كاهش خطاهای نیروی انسانی شد، در واقع بازده نیروی انسانی بیشتر تحت كنترل خواهد بود.

سیستمی است كه از هدر رفتن انرژی، زمان و منابع قبل از بروز خطا در آینده، جلوگیری میكند.

اساس بر احترام به ذكاوت و هوش كارگران مبتنی است. با حذف كارهای تكراری و فعالیتهایی كه وابسته به حافظه و احتیاط هستند، وقت و فكر كارگران را آزاد میكند تا آنها بتوانند وقت خود را به انجام فعالیتهای ارزش آفرین اختصاص دهندو نیز اگر در مبحث ایمنی از آن استفاده شود باعث كاهش حوادث شغلی نیز میشود.

مباحث بررسی شده در پاوپوینت شامل :

  • تعاریف
  • عوامل ایجاد كننده خرابیها
  • چگونگی اجرای Mistake proof
  • گامهای اصلی اجرای سیستم ضد خطا سازی
  • تجزیه و تحلیل عوامل شكست و آثار آن با ، خطا ناپذیر سازی
  • سنسورهای مورد استفاده در سیستم
  • چه كسی می تواند آن را توسعه دهد؟
  • منابع و مأخذ

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 30


مطالب تصادفی