برترین پکیج پاورپوینت قطب نما و کاربرد های آن

پاورپوینت قطب نما کاربرد های آن ;اجزای قطب نما;دستگیره یا شصتی قطب نما;درب قطب نما ;تیغه نشانه روی و عدسی چشمی قطب نما;نتیجه تصویری برای قطب نما;طوقه كار در شب قطب نما;صفحه ثابت قطب نما;صفحه مدرج قطب نما;نكاتی قبل از كار باقطب نما

در این پروژه پاورپوینت قطب نما و کاربرد های آن در 44 اسلاید به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر طبق موارد زیر ارایه شده است 1 اجزای قطب نما 2 دستگیره یا شصتی 3 درب قطب نما 4 تیغه نشانه روی و عدسی چشمی نتیجه تصویری برای قطب نما 5 بدنه 6 طوقه كار در شب 7 صفحه ثابت نتیجه تصویری برای قطب نما 8 صفحه مدر

در این پروژهپاورپوینت قطب نما و کاربرد های آندر44اسلاید به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر طبق موارد زیر ارایه شده است:

1- اجزای قطب نما

2-دستگیره یا شصتی

3-درب قطب نما

4-تیغه نشانه روی و عدسی چشمی

5-بدنه

6-طوقه كار در شب

7-صفحه ثابت

8-صفحه مدرّج

9- نكاتی كه قبل از كار باقطب نما باید به آن توجه كرد

10- اطمینان از سالم بودن قطب نما :

11- صحیح در دست گرفتن قطب نما :

12- طرز كار با قطب نمایM1در روز

13-تعیین گرای یك امتداد (گرا گرفتن ) در روز

14-تعیین امتداد یك گرا (گرا بستن ) در روز

15- طرز كار با قطب نمایM1در شب

16- تعیین گرای یك امتداد (گرا گرفتن ) در شب :

17- تعیین امتداد یك گرا (گرا بستن ) در شب :

18- گرای معكوسBack Azimuth

19- گرای مركّب

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 44


مطالب تصادفی