برترین پکیج پاورپوینت مدیریت بحران

مهندسی صنایع ;Crisis management ;مدیریت بحران ;بحران;پاورپوینت

پاورپوینت مدیریت بحران

پاورپوینت مدیریت بحران

مباحث مورد بررسی در پاورپوینت شامل موارد زیر می باشد ؛

 • تاریخچه مدیریت بحران در ایران
 • تعاریف
 • انواع حوادث
 • انواع بحران
 • طبقه بندی بحران ها از لحاظ ناگهانی بودن یا تدریجی بودن
 • طبقه بندی بحران ها از دیدگاه (پارسونز)
 • طبقه بندی بحران ها از دیدگاه (میتراف)
 • ضرورت مدیریت بحران
 • وظایف مدیران بحران
 • شش گام موثر در مدیریت بحران
 • نتیجه گیری
 • منابع

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 17


مطالب تصادفی