برترین پکیج پرسشنامه سنجش سازگاری بل

پرسشنامه سنجش سازگاری بل;پرسشنامه سنجش بل;سنجش بل;سنجش سازگاری بل;پرسشنامه سازگاری بل

پرسشنامه سنجش سازگاری بل

این پرسشنامه به خاطر اعتبار بالایی که دارد در اکثر تحقیقات علمی و پژوهشی مرتبط، مورد استفاده قرار می گیرد و میزان سازگاری فرد در خانه،مدرسه، اجتماع و محل کار را می سنجد به عبارت دیگر با سنجش این تست مشخص می گردد فرد در اجتماع، خانه و محیط کار و مدرسه و تعاملات فردی خود چقدر راحت بوده و آرامش دارد و از ورود یا بودن در این محل ها ناراحت نیست. به عنوان مثال با این آزمون مشخص می شود فرد تا چه حد از کار و محیط کاری خود رضایت داردیا اینکه از شغل خود ناراضی است هیچگونه محدودیت زمانی برای تکمیل تست نیست و فرد میتواند با آرامش کامل آن را تکمیل نماید لذا ضمن دقت از وسواس اجتناب کنید فقط شما مسائل مطرح شده در زیر را برای خود تفسیر کنید و احساسات، افکار و علایق خود را به صراحت بیان کنید. ابتدا سعی شود یکی از گزینه های بلی یا خیر را انتخاب کنید سپس در صورتی که مطمئن شدید نمی توانید یکی از آن دو را انتخاب کنید گزینه نمی دانم را تیک بزنید. در پایان می توان گفت این تست برای همه گروها و اقشار جامعه کاربرد دارد.

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 18


مطالب تصادفی