برترین پکیج پرسشنامه شخصیتی کالیفرنیا CPI 480 سوالی

پرسشنامه شخصیتی کالیفرنیا 480 CPI سوالی;آزمون شخصیتی کالیفرنیا;راهنمای آزمون شخصیتی کالیفرنیا ;پرسشنامه CPI;پرسشنامه کالیفرنیا;پرسشنامه روانشناسی کالیفرنیا

پرسشنامه شخصیتی کالیفرنیا 480CPI سوالی

این پرسشنامه با 480 سؤال و 18 مقیاس استاندارد، برای آزمودنی‌های عادی(بدون ‏مشكل روان‌پزشكی) مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مقیاس‌ها عبارتند از: ‏سلطه‌گری، ظرفیت‌مقام، جامعه‌پذیری، حضور اجتماعی، پذیرش خود، احساس ‏تندرستی، مسئولیت‌پذیری، اجتماعی‌بودن؛ كنترل خود، تحمل‌پذیری، مطلوب نمایی، ‏همكاری، پیشرفت از طریق همنوایی، پیشرفت از طریق استقلال، شایستگی‌ذهنی، ‏تفكر روان‌شناختی، انعطاف‌پذیری، صفات زنانه. ضمناً نرم افزار این آزمون نیز در ‏مؤسسه موجود است.‏

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 67


مطالب تصادفی