برترین پکیج پیشینه و مبانی نظری حسابرسی نوین در ایران، حسابرسی  داخلی و كنترلهای داخلی

پیشینه و مبانی نظری حسابرسی نوین در ایران حسابرسی داخلی و كنترلهای داخلی

پیشینه و مبانی نظری حسابرسی نوین در ایران ، حسابرسی  داخلی و كنترلهای داخلی

توضیحات :

پیشینه و مبانی نظری حسابرسی نوین در ایران ، حسابرسی داخلی و كنترلهای داخلی در 69 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

بخشی از متن :

بخش یكم: كلیات

1-1-2 مقدمه

حسابرسی به طور كلی فرآیند است كه طی آن شخصی مستقل و با صلاحیت حرفه‌ای برمبنای شواهد جمع‌آوری شده، تطابق اطلاعات كسب شده را با معیارهای از قبل تعیین شده، مشخص می‌سازد. در حسابرسی مالی مندرجات صورتهای مالی بر مبنای معیارهای از قبل تعیین شده از اصول متداول حسابداری می‌باشد ارزیابی می‌شوند.

حسابرس پس از ارزیابی، نظر خود را نسبت به صورتهای مالی طی گزارش حسابرسی ارائه می‌نماید. حسابرسی با اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی، مهمترین نقش خود یعنی اعتبار دهی را ایفا می‌كند. برای درك بهتر نقش حسابرس، نیاز به درك ماهیت حسابرسی می‌باشد. در این بخش ضمن بررسی پیشینه تاریخی حسابرسی، ماهیت حسابرس داخلی و مستقل و بالاخره فرایند حسابرسی مستقل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

2-1-2 پیشینه تاریخی حسابرسی

زمانهای بسیار دور: اگر چه حسابرسی به صورت امروزی دارای سابقه نسبتاً كوتاهی است، ولی حسابرسی به مفهوم عام كلمه یعنی رسیدگی به حساب و كتاب، سابقه‌ای طولانی دارد. آغاز حسابرسی به 3500 سال قبل از میلاد مسیح بر می‌گردد (سایر، 1996، ص 18)[1].

اولین نشانه‌های وجود عملیات مالی در گذشته‌های دور لوحه‌های سفالینی است كه در بین‌النهرین بدست آمده است. نقوش برجسته و تصاویر این لوحه‌ها، مبین وجود رسیدگی و ممیزی در آن زمانها می‌باشد.

شواهد تاریخی نشان می‌دهد كه مصریان قدیم، ایرانیان، چینی‌ها و عبریان سیستمهایی شبیه به سیستمهای كنترلی و ممیزی امروزی را در اختیار داشته‌اند. به طور نمونه می‌توان به اخذ رسید توسط مصریان در قبال تحویل حبوبات به انبار غلـه اشاره كرد.

در ایران عصر هخامنشی، نظام مالی و پولی جامع و منسجمی برقرار بوده و حساب درآمدها و مخارج حكومت به دقت ثبت، نگهداری و كنترل می‌شده است. در روم باستان حسابداری پیشرفته‌ای وجود داشته است. آنها نوعی حساب جمع و خرج نگهداری نموده و به این حسابها رسیدگی می‌كرده‌اند. رسیدگی به حسابها توسط گماشتگانی كه مسئولیت كشف تقلبات را نیز به عهده داشته‌اند، انجام می‌شده است. یونانیان اعتقاد به لزوم استقرار كنترلـهای داخلی داشته و برای هر فعالیتی، اختیارات تعریف شده‌ای در نظر می‌گرفتند. تدوین این اختیارات روش مستقیمی برای كنترل داخلی بوده است.

با ظهور اسلام در سال 610 میلادی مسلمانان نیز در جهت اعتلای حرفه مالی تلاش نموده‌اند. اوج شكوفایی تلاش آنها گسترش مفهوم حسابرسی دولتی می‌باشد. از آنجا كه در حكومت اسلامی، مقامات دولتی در برابر جمع‌آوری و استفاده صحیح از منابع مسئولیت دارند، خلفای اسلامی دوایر جداگانه‌ای برای ثبت عملیات مالی و رسیدگی به‌ آنها ایجاد و نگهداری می‌كرده‌اند(سایر، 1996، ص 18)[2].

سده‌های میانی: تجارت پیشرفته ایتالیاییها در خلال قرن 13 میلادی، برای اولین بار موجب نگهداری، ثبت و ضبط رویدادهای مالی گردید و پس از آن سیستم دفتر داری دوبل متولد شد. حسابرسی بعد از تولد سیستم دفترداری دوبل، به طور جدی زمانی مطرح شد كه یك حسابرس بعنوان نماینده از طرف ملكه ایزابلا (1)، كلمبوس (2) را در سفر به دنیای جدید همراهی می‌كرد.

انقلاب صنعتی: حسابرسی به شیوه امروزی در انگلستان و در خلال انقلاب صنعتی پدید آمد. سازمانها، حسابداران را در جهت ثبت و ضبط رویدادهای مالی خود به كار می‌گماردند. حسابداران مسئولیت حسابرسی، ممیزی ثبتهای اعمال شده در دفاتر، تطبیق آن با مدارك و شواهد موجود را نیز به عهده داشتند. وظیفه اصلی حسابرسی در آن زمان كشف تقلب و سوء استفاده بوده است.

سده‌های اخیر: در خلال قرن 19 میلادی، حسابرسی از طریق سرمایه‌گذاران بریتانیایی به ایالات متحده آمریكا منتقل شد. سرمایه‌گذاران بریتانیایی كه مبالغ هنگفتی را در شركتهای آمریكایی سرمایه گذاری كرده بودند، به جهت كنترل و حفظ سرمایه‌های خود، روشها و شیوه‌های حسابرسی را كه قبلاً در مستعمرات به كار بسته بودند، به ایالات متحده منتقل نمودند. در این دوران ما شاهد تحولات در اهداف و تئوریهای حسابرسی هستیم. حسابرسی به عنوان ابزاری در جهت كشف تقلب و سوءاستفاده به ابزاری جهت جلوگیری از تقلب و سوءاستفاده تبدیل می‌شود و متعاقباً توجه محافل مالی و سرمایه‌گذاری به اهمیت و اعتماد صورتهای مالی (ترازنامه و سود و زیان) جلب گردیده و از حسابرسان بررسی و تأیید ارقام آنها درخواست می‌شود. بدین ترتیب حسابرسی ترازنامه با تأكید و تمركز روی تحلیل حسابها جایگاه خود را می‌یابد.

همزمان با توسعه سریع شركتهای بزرگ در انگلستان و آمریكا، فنون نمونه‌گیری پا به عرصه حرفه حسابرسی نهاد. این شیوه نوین رسیدگی، روند حسابرسی را از اثبات تمام معاملات به آزمون معاملات انتخاب شده تبدیل كرد. تجربه حسابرسان در فنون نمونه‌گیری، ضرورت ایجاد كنترلـهای داخلی را نمایان ساخت. از آنجا كه ارزیابی كنترلـهای داخلی، پیش‌نیاز كاربرد موفقیت آمیز فنون نمونه‌گیری است، لذا ضرورت وجود حسابرسان داخلی به عنوان ارزیابی سیستم كنترل داخلی در سال 1941 مطرح شد (نبوی و دیگران، 1368، ص 168).

در همین سالـهاست كه كفایت حسابرسی صورتهای مالی برای حفظ منافع سرمایه‌گذاران مورد تردید قرار گرفت و حسابرسی عملكرد مطرح گردید. بدین ترتیب حسابرسان در كنار انجام وظایف قبلی خود (حسابرسی صورتهای مالی و رعایت)، می‌بایست به بررسی افزایش كارایی، اثر‌بخشی و صرفه‌های اقتصادی (حسابرسی عملكرد) نیز بپردازند.

از سال 1972 به بعد در كنار تحولات عنوان شده ما شاهد تدوین استانداردها و بیانیه‌های حسابرسی توسط مراجع حرفه‌ای و نهادهای عمومی هستیم (ارباب سلیمانی و نفری، 1371، ص 23).

این استانداردها كه مقررات لازم‌الاجرایی برای سنجش كیفیت اجرای كار حسابرسی می‌باشند، حسابرسان را در اجرای وظایف خود با كیفیت كار بالا و هماهنگ با سایر حسابرسان مستقل یاری می‌دهند.

حسابرسی در آستانه قرن 21: اینترنت، تلفنهای همراه، شبكه‌های ماهواره، تجارب بدون كاغذ و گسترش نقاط تجاری جهانی را بوجود آورده است. جهانی شدن تجارب و توسعه بازار، ضرورت اعمال ضواربط و رهنمودهای یكسانی مرسوم به استاندارد سازی عملیات مالی و حسابداری شركتها، مؤسسه‌ها و دولتها را در یك محیط بین‌المللی برای عملیات حسابرسی ایجاب می‌كند. نقش حسابرسان در یك محیط متغیر جهانی نیز به طور مداوم تغییر خواهد كرد. گرایش فعالیت حسابرسان به سوی پردازش اطلاعات خام به صورت قابل درك برای سازمان خواهد بود، و حسابرسان باید بتوانند اطلاعات فردا را به مشتریان امروز عرضه كنند.

تغییرات سریع و پرشتاب فن‌آوری اطلاعات، دستیابی همگانی به اینترنت و شبكه‌های پردازش اطلاعات موجب خواهد شد كه حسابرسان و ظایفی بیشتر از وظایف كنونی خود داشته باشند. مسئولیت اجتماعی حسابرسان مستقل در قبال دولت، جامعه و سهامداران شركتها، این مسئلـه حیاتی را بوجود آورده كه حسابرسان مستقل به عنوان تنها مرجع قابل اتكاء برای هرگونه مشاوره چند مهارتی مدیران به شمار روند. در عصر فردا صنعت آینده حسابرسان به عنوان بخشی از مجموعه‌های مشاوره‌ای مدیریت انجام وظیفه خواهند نمود.

3-1-2 حسابرسی نوین در ایران

اندیشه حسابرسی واحدهای اقتصادی در ایران زاده تغییرات و تحولات اقتصادی كشور نبوده است، به عبارت دیگر، پیدایش و گسترش شركتهای سهامی و توسعه بازار سرمایه، نیاز به حسابرسی را پدید نیاورده بلكه در الگو برداری بدون مضمون از روابط اقتصادی – اجتماعی غرب، در قانون تجارب سال 1310 كه به اقتباس از قانون تجارت بلژیك تهیه و تصویب شده در مبحث راجع به شركتهای سهامی مقرر گردیده كه مجمع عمومی هر شركت سهامی یك یا چند بازرس (مفتش) را از بین صاحبان سهام یا از خارج انتخاب كند تا با رسیدگی به حسابها و اسناد و مدارك شركت، درباره اوضاع عمومی شركت و صورتهای مالی كه توسط مدیریت تهیه می‌شود گزارشی به مجمع عمومی صاحبان سهام در سال بعد بدهد. (ماده 61 قانون تجارب) (ارباب سلیمانی و نفری، 1371، ص 7-1).

اگر چه مجامع عمومی شركتهایی كه پس از این قانون ظاهراً به شكل سهامی تشكیل گردیدند. بنابرالزام مزبور بازرس یا بازرسانی را انتخاب می‌كردند و این بازرسان گاه به حسابهای شركت نیز رسیدگی می‌نمودند، اما انجام حسابرسی در معنای متعارف آن توسط بازرسان در كار نبوده است.

در سالـها بعد از جنگ جهانی دوم، با مراجعه عده‌ای از جوانان ایرانی كه برای كارآموزی و تحصیل در رشته حسابداری و حسابرسی به كشور انگلستان عزیمت كرده بودند، فكر حسابداری عمومی و حسابرسی مستقل در كشور ما به تدریج معرفی شد. تا سال 1335 اقدام مؤثری در شناسایی اهمیت و استقلال این حرفه و ایجاد انجمن حرفه‌ای حسابداران و حسابرسان مستقل برداشته نشد. در این سال با تصویب قانون مالیات بر درآمد، نخستین مرحلـه رسمیت حرفه حسابداری و حسابرسی در ایران آغاز شد.

در سال 1345 انجمن حسابداران ایران با هدف توسعه حرفه حسابداری و حسابرسی تأسیس گردید. در همین سال به منظور تعیین و معرفی حسابداران رسمی و فراهم آوردن وسایل لازم برای بالا بردن سطح معلومات حسابداری و تهیه زمینه مساعدی برای تدوین و نظارت در اجرای موازین حرفه، كانون حسابداران رسمی تشكیل شد. پس از تصویب آیین‌نامه انتخاب حسابداران رسمی و اساسنامه كانون، حسابداران رسمی منتخب از بعد مالیاتی، رسیدگی به دفاتر و حساب سود و زیان و ترازنامه مؤدیان را در مورد ارجاعی به عهد گرفتند.

در سال 1347، شركتهای سهامی عام طبق ماده 242 قانون تجارت، موظف شدند كه به حسابهای سود و زیان و ترازنامه شركت، گزارش حسابداران رسمی را نیز ضمیمه كنند.

حسابداران رسمی نیز مكلف شدند كه در گزارش خود علاوه بر اظهار نظر درباره حسابهای شركت گواهی نماید كه صورتهای مالی تنظیم شده از طرف هیئت مدیره وضع مالی شركت را به نحو صحیح و روشن نشان می‌دهد. به این ترتیب موضوع حسابرسی شركتهای سهامی در قانون تجارت جای باز كرد.

در سال 1350 شركت سهامی حسابرسی كه سهام آن تماماً متعلق به دولت بود، به منظور انجام خدمات حسابرسی شركتهای تابعه وزارت آب و برق تشكیل شد، كه بعدها، حسابرسی اغلب شركتهای دولتی به این شركت واگذار گردید.

در طول سالـهای 1345 تا 1357 در قوانین دیگری مثل قوانین مربوط به بورس اوراق بهادر یا شركتهای تعاونی، حسابرسی الزامی گردید. پس از انقلاب اسلامی در سال 1357، و مصادره شدن شركتهای متعلق به سرمایه‌داران وابسته به رژیم گذشته و ملی شدن تعدادی از صنایع و واحدها، ادامه فعالیت مؤسسه‌های حسابرسی خصوصی و خارجی، با اشكالاتی مواجه شد. بنابراین، از سال 1359 تا سال 1361 مؤسسه‌های حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه، بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید تشكیل گردید. این مؤسسه‌ها حسابداران شاغل در مؤسسه‌های حسابرسی سابق را به خدمت گرفته و هر یك در قلمرو مالكیت و كنترل سازمان مربوط، حسابرسی شركتها را به عهده گرفتند.

در سال 1362 موضوع ادغام مؤسسه‌های حسابرسی بخش عمومی مطرح و قانون تشكیل سازمان حسابرسی به تصویب رسید. با تصویب اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی در سال 1366، مؤسسه‌های حسابرسی موجود، در بخش دولتی ادغام و سازمان حسابرسی تشكیل گردید.

در قانون و اساسنامه قانونی مزبور وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی كلیه دستگاههایی كه مالكیت عمومی بر آنها مترتب است، منحصراً به سازمان حسابرسی محول گردید و علاوه بر آن سازمان حسابرسی به عنوان مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی تعیین گردید. بدین ترتیب، برای نخستین بار و ظایف بازرسی قانونی و حسابرسی عملاً با یكدیگر تلفیق، سازمانی برای انجام حسابرسی مؤسسه‌های انتفاعی بخش عمومی معین و مرجع رسمی برای تدوین اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی مقرر گردید.

در سال 1372 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. پس از تصویب آیین‌نامه تعیین صلاحیت حرفه‌ای حسابداران رسمی در سال 1374 و تصویب اساسنامه جامعه حسابداران رسمی در سال 1378 توسط هیئت محترم وزیران، در سال 1379 آیین‌نامه چگونگی استفاده از خدمات و گزارشهای حسابداران رسمی و مؤسسه‌های حسابرسی مورد تصویب هیئت محترم وزیران قرار گرفت.

لازم به ذكر است كه سازمان حسابرسی به عنوان متولی كلیه امور مربوط به حسابداری و حسابرسی در ایران، در سال 1377 موفق گردید طی دو كتاب مجزا استانداردهای حسابداری و حسابرسی را به جامعه حرفه‌ای عرضه دارد. كلیه حسابداران و حسابرسان از ابتدای سال 1378 ملزم به رعایت اصول و ضوابط عنوان شده در این استانداردها می‌باشند.

4-1-2 سوابق تحقیق

در سالهای گذشته چند مقاله در رابطه با این موضوع منتشر شده که می توان به «بررسی میزان اتکای حسابرسان مستقل بر عملکرد حسابرسی داخلی سازمان ها در ایران-دکتر علی نیکخواه آزاد در سال 1376» و«عدم اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی -دکتر یحیی حساس یگانه در سال1381 »اشاره نمودکه به دلیل اینکه در آن مقطع کار حسابرسی همانند امروز در ایران رواج نیافته بود نتایج ضد و نقیضی به دست آمده است. در این راستا با توجه به استاندارد سازمان حسابرسی « ارزیابی كار واحد حسابرسی داخلی»می تواندبه عنوان راهكاری در اجرای برنامه حسابرسی و تحقیقات مرتبط مورد استفاده قرار گیرد0

عوامل موثر در اتكای حسابرسان مستقل بر كار حسابرسان داخلی، محمدرضا نیكبخت _محمد مهدی معاذی نژاد كه نتایج زیر بدست آمده است:

اتكا بر كار حسابرسان داخلی باعث صرفه جویی در هزینه و ارایه خدمات بیشتر به صاحبكار با همان هزینه می شود . استفاده ی بهینه از كار حسابرس داخلی می تواند كارایی و اثربخشی حسابرسی مستقل را بهبود بخشد و ارزش حسابرسی داخلی را برای صاحبكار افزایش دهد

5-1-2حسابرسی چیست؟

برای یافتن مفهوم حسابرسی، دیدگاههای تنی چند از صاحب‌نظران، مورد بررسی قرار خواهد گرفت:

حسابرسی عبارت از رسیدگی به صورتهای مالی واحد تجاری توسط حسابداران مستقل است. حسابرسی شامل بررسی و تحقیق در مورد ثبتهای حسابداری و سایر مداركی است كه صورتهای مالی متكی به آنهاست. حسابرس از طریق انجام مطالعه و ارزیابی سیستم كنترل داخلی واحد تجاری، بازرسی مدارك، مشاهده داراییها، استعلام و پرسش در واحد تجاری و خارج از آن و اعمال سایر روشهای حسابرسی، مداركی فراهم می‌سازد كه برای تعیین اینكه صورتهای مالی نشانگر تصویر مطلوب و معقولی از وضعیت مالی واحد تجاری و نتایج فعالیت آن در طی دوره مورد رسیدگی است، ضرورت دارد (وحیدی الیزه‌ای، 1372، ص9).

حسابرسی را رسیدگی و اظهار نظر درباره صحت نسبی و قابلیت قبول اقلام مربوط به وضع مالی و نتایج حاصل از فعالیتهای مالی (مندرج در تراز نامه و صورت سود و زیان) مؤسسه‌ها نیز تعریف كرده‌اند (نبوی، 1368، ص 9).

یكی از جامع‌ترین تعاریف حسابرسی را در نشریه شماره 78 سازمان حسابرسی می‌توان دید.

حسابرسی عبارت از بازرسی جستجو گرانه مدارك حسابداری و سایر شواهد زیربنای صورتهای مالی می‌باشد. حسابرسان از راه كسب آگاهی از سیستم كنترل داخلی و بازرسی مدارك، مشاهده داراییها، پرسش از منابع داخل و خارج شركت و اجرای سایر روشهای رسیدگی، شواهد لازمرا برای تعیین اینكه صورتهای مالی، تصویری مطلوب و به نسبت كامل از وضعیت مالی شركت و فعالیتهای آن در طول دروه مورد رسیدگی ارائه می‌كند یا خیر، گردآوری می‌كنند (ارباب سلیمانی و نفری 1371، ص 2).

در اغلب متون تخصصی حسابرسی، تعریف ارائه شده در مورد حسابرسی فقط جنبه حسابرسی صورتهای مالی (آنچه مد نظر این پژوهش است) را در بر می‌گیرد. اما برای درك بهتر حسابرسی نیاز به داشتن تعریف جامع از آن است، این تعریف را كمیته مسئول تدوین بیانیه‌های مفاهیم بنیادی حسابرسی انجمن حسابداران آمریكا[3] ارائه نموده است.

حسابرسی فرایندی است منظم و با قاعده (سیستماتیك) جهت جمع‌آوری و ارزیابی بیطرفانه شواهد دربارة ادعاهای مربوط به فعالیتها و وقایع اقتصادی، به منظور تعیین درجه انطباق این ادعاهای مربوط به فعالیتها و وقایع اقتصادی، به منظور تعیین درجه انطباق این ادعاها (اظهارات) با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به افراد ذینفع (نیكخواه آزاد، 1377، ص 3).

این تعریف آنچنان جامع است كه حسابرسی صورتهای مالی، حسابرسی عملیاتی، حسابرسی رعایت و حسابرسی جامع را در بر می‌گیرد. (در ادامه این بخش هر یك از این حسابرسیها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.) عبارت فرایند منظم و با قاعده دلالت بر آن دارد كه فعالیت حسابرسی براساس برنامه‌ریزی مناسب انجام می‌شود كه برمبنای آن مجموعه‌ای از شواهد مربوط جمع‌آوری و ارزیابی می‌گردد وبه این طریق هدفهای حسابرسی تحقق می‌یابد.

«جمع‌آوری و ارزیابی بیطرفانه شواهد»، شالوده حسابرسی است. اگر چه نوع و ماهیت شواهد و معیارهای ارزیابی می‌تواند بین پروژه‌های مختلف حسابرسی متفاوت باشد، ولی تمام حسابرسیها بر محور «جمع‌آوری و ارزیابی شواهد» متمركز است. موضوع مورد رسیدگی از یك سری «ادعاهای (اظهارات) مربوط به فعالیتها و وقایع اقتصادی» تشكیل شده است. این ادعاها «اطلاعات اقتصادی» نامیده می‌شود. در اینجا كلمه «اقتصادی» نمایانگر هر گونه شرایطی است كه منجر به تصمیم‌گیری در تخصیص منابع محدود می‌شود.

معیارهای از پیش تعیین شده را نیز، بیانیه‌های اساسی تئوری حسابداری ارائه داده است. این معیارها عبارتند از: مربوط بودن تأثیر پذیری، عاری بودن از سوگیری (تعصب) و كمیت‌پذیری.

6-1-2 ضرورت اجرای حسابرسی

انجمن حسابداران امریكا، حسابداری را به صورت زیر تعریف می‌نماید:

حسابداری عبارتست از ‎‏فرآیند تشخیص، اندازه‌گیری و در اختیار قرار دادن اطلاعات اقتصادی تا استفاده كنندگان به طور آگاهانه به قضاوت و تصمیم‌گیری بپردازند (ترجمه ارباب سلیمانی و نفری، 1371، ص 9).

این تعریف سرآغازی در تشخیص ماهیت، دامنه و موضوع حسابرسی است. حسابرسی اغلب جزء لاینفك اطلاعات اقتصادی به شمار می‌آید و در نتیجه بازتاب با اهمیتی در شناسایی و اندازه‌گیری اطلاعات پیشگفته دارد.

گسترش روزافزون جوامع، افزایش نیاز به طلاعات اقتصادی مربوط به و درنتیجه افزایش تقاضا برای وجود سیستمها و فرایندهایی كه فراهم كننده چنین اطلاعاتی هستند را ایجاد كرده است.

همین عوامل موجب افزایش و گسترش نیاز به حسابرسی به عنوان قسمتی از كل فرایند انتقال اطلاعات شده‌است.

در سال 1973 كمیته تدوین بیانیه و مفاهیم اساسی حسابرسی انجمن حسابدارن رسمی امریكا، اعلام نمود كه نیاز به انجام حسابرسی به دلیل وجود چهار وضعیت است:

تضاد منافع[4] : وجود تضاد منافع بالقوه یا بالفعل بین تهیه كننده اطلاعات واستفاده كننده آن، امكان مغرضانه بودن ( عمدی یا سهوی) اطلاعات ارائه شده را قوت می‌بخشد زیرا كیفیت اطلاعات مورد ترید قرار می‌گیرد. از این رو وجود شخص مستقلی كه بتواند به صورتهای مالی اعتبار ببخشد، ضرورت می‌یابد.

دور از دسترس‌بودن(1) : حتی اگر استفاده كنندگان از اطلاعات حسابداری قادر باشند در ارتباط با كیفیت اطلاعات به نتایج مطلوبی دست یابند، اما به دلیل وجود فاصلـه بین آنها و تهیه كنندگان و استفاده كنندگان می‌تواند فیزیكی، قانونی، سازمانی و یا ناشی از بار مالی باشد. در نتیجه آنها باید اطلاعات را به همان صورت بپذیرند و با كمك افراد ثالث برای اعتبار‌بخشی به اطلاعات استفاده كنند.

پیامدها(2) : اطلاعات دارای تأثیر اساسی بر تصمیم‌گیریهاست. اگر تصمیمهای گرفته شده برمنبای اطلاعات مغرضانه، گمراه‌كننده، نامربوط و یا ناقص باشد، نتایج نامطلوبی به بارخواهد آمد و تصمیم گیرنده متضرر خواهد شد. از این رو استفاده‌كنندگان از اطلاعات، خواستار بررسی مستقل صورتهای مالی هستند.

پیچیدگیها(3) : استفاده‌ كنندگان از اطلاعات مالی می‌دانند كه موضوعات پیچیده مالی همواره ممكن است دارای اشتباهات سهوی و یا عمدی باشد. در نتیجه برای به دست آوردن رضایت مطلوب از كیفیت اطلاعات باید افراد متخصص به اطلاعات مذكور اعتبار ببخشند.

با توجه به مطالب یاد شده می‌توان گفت كه استفاده كنندگان اطلاعات مالی در می‌یابند كه بدون كمك افراد مستقل كه به اطلاعات مذكور اعتبار می‌بخشند، امكان دریافت اطلاعات با كیفیت مطلوب وجود ندارد. این افراد مستقل حسابرسان و خدمات ارائه شده از طرف آنان، حسابرسی می‌باشد.


[1].Sayer

[2].Sayer

2. Queen Isabella

3. Columbus.

[3] – American Accounting Association Committee on Basic Auditing Concepts.

[4] – conflict of Interest.

2-Complexity

3- Remoteness

4- Consequence

فهرست مطالب :

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 بخش یكم: كلیات 13
1-1-2 مقدمه 13
2-1-2 پیشینه تاریخی حسابرسی 13
3-1-2 حسابرسی نوین در ایران 16
4-1-2 سوابق تحقیق 18
5-1-2حسابرسی چیست؟ 19
6-1-2 ضرورت اجرای حسابرسی 20
7-1-2 انواع حسابرسی 22
1-7-1-2حسابرسی صورتهای مالی 22
2-7-1-2حسابرسی رعایت 22
3-7-1-2حسابرسی عملیاتی 22
4-7-1-2حسابرسی جامع 23
8-1-2 انواع حسابرسان 23
1-8-1-2حسابرسان مستقل 23
2-8-1-2حسابرسان داخلی 24
3-8-1-2حسابرسان دولتی 24
9-1-2 وجوه تمایز حسابرسان داخلی و حسابرسان مستقل 25
10-1-2 فرآیند حسابرسی 26
2-2 بخش دوم : حسابرسی داخلی 28
1-2-2 پیدایش وتكامل حسابرسی داخلی 28
2-2-2 كنترل 29
3-2-2 حسابرسی داخلی 31
4-2-2 مدیریت 31
5-2-2 سیستم‌ كنترل مدیریت و فعالیت‌های حسابرسی داخلی 32
6-2-2 حسابرسی داخلی سنتی 33
7-2-2 حسابرسی داخلی مدرن 33
8-2-2 حسابرسی داخلی نئومدرن 33
9-2-2 ویژگی‌های حسابرسی داخلی 37
10-2-2 وظایف حسابرس داخلی 38
11-2-2 موقعیت سازمانی حسابرسی داخلی 40
12-2-2 حسابرسی دخلی پویا – پشتیبانی و حامی مدیریت 43
13-2-2 رهنمودهایی برای حسابرسان داخلی 43
14-2-2 روابط حسابرسی داخلی 46
1-14-2-2 روابط سازمانی حسابرسی داخلی 47
2-14-2-2 رابطه بین حسابرسان داخلی و مستقل 47
3-14-2-2 زمان‌بندی برقراری ارتباط و هماهنگی با واحد حسابرسی داخلی 48
4-14-2-2 برآورد نیاز به حسابرسی داخلی 49
15-2-2 طرحهای حسابرسی 49
16-2-2 فرایند اجرای حسابرسی داخلی 51
17-2-2 چارچوب حسابرسی داخلی اثر بخش 52
3-2 بخش سوم: كنترلـهای داخلی 53
1-3-2 تعریف كنترلـهای داخلی 54
2-3-2 انواع كنترلـهای داخلی 55
3-3-2 محدودیتهای ذاتی كنترلـهای داخلی 56
4-3-2 اجزای كنترل داخلی 57
5-3-2 ابزارهای دستیابی به كنترلـهای داخلی 59
6-3-2 ارزیابی سیستم كنترل داخلی 60
7-3-2 تدوین طرح اولیه حسابرسی 63
1-7-3-2 رویكرد محتوایی 63
2-7-3-2 رویكرد سیستمی 65
8-3-2 نقشها و مسئولیت اشخاص و سازمانها در برابر كنترلـهای داخلی 65
9-3-2 عناصر تشكیل دهنده سیستم كنترل داخلی اثر بخش 66
4-2 بخش چهارم: اتكای حسابرس مستقل به عملكرد حسابرس داخلی 67
1-4-2 تعیین ماهیت میزان اتكا به كار حسابرس داخلی 67
2-4-2 ارزیابی كیفیت عملكرد و احد حسابرسی داخلی 68
3-4-2 اثر عملكرد حسابرسان داخلی برفرایند حسابرسی مستقل 71
1-3-4-2 كسب شناخت از ساختار كنترل داخلی 71
2-3-4-2 ارزیابی ریسك 72
3-3-4-2 آزمون‌های محتوا 72
4-3-4-2 عوامل مرتبط با میزان اتكای حسابرس مستقل به عملكرد حسابرس داخلی 73
4-4-2 عملكرد حسابرس داخلی و نقش اعتبار‌دهی حسابرس مستقل 74
5-2 پیشینه تحقیق 75
1-5-2 تحقیقات داخلی 75
2-5-2 تحقیقات خارجی 75

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 69


مطالب تصادفی