برترین پکیج راهنمای نرم افزار لاتک

راهنمای نرم افزار لاتک;راهنمای نرم افزار LATEX;راهنمای نرم افزار زی پرشین;راهنمای نرم افزار حروف چینی لاتک

فصل بندی کتاب چیزهایی که باید بدانید حروف چینی متن حروف چینی فرمول های ریاضی ابزارهای ویژه تولید شکل های ریاضی تنظیم شخصی لاتک

فصل بندی کتاب:
چیزهایی که باید بدانید
+ حروف چینی متن
+ حروف چینی فرمول های ریاضی
+ ابزارهای ویژه
+ تولید شکل های ریاضی
+ تنظیم شخصی لاتک

فصل بندی کتاب:

+چیزهایی که باید بدانید

+ حروف چینی متن

+ حروف چینی فرمول های ریاضی

+ ابزارهای ویژه

+ تولید شکل های ریاضی

+ تنظیم شخصی لاتک

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 135برترین پکیج راهنمای نرم افزار تایپ فارسی تک

راهنمای نرم افزار فارسی تک;راهنمای farsitex;آموزش نرم افزار تایپ فارسی تک;نرم افزار حروف چینی فارسی تک;سیستم حروف چینی TEX;راهنمای تایپ فرمول های ریاضی در نرم افزار فارسی تک

این کتاب 120 صفحه ای راهنمای کامل و جامع جهت استفاده از نرم افزار تایپ فارسی تک می باشد

فصل ۱ آنچه نیاز است که بدانید!

۱.۱

TEX

TEX، یک نرم افزار حروفچینی است که توسط دونالد ای. ناتا نوشته شده است. هدف این سیستم، حروفچینی متن و فرمول های ریاضی بوده است. نات در سال ۱۹۷۷، نوشتن نرم افزار حروفچینی TEX را شروع کرد و نسخه ی اولیه ی نرم افزار TEX را در سال ۱۹۸۲ ارائه کرد. این نرم افزار در چند سال اخیر کامل و نقایص جزئی آن نیز رفع شده است؛ بطوریکه امروزه نات ادعا می کند این نرم افزار تقریبا بدون خطا می باشد….

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 120برترین پکیج آموزش دستورات و فرمان های پرکاربرد در اتوکد

آموزش دستورات و فرمان های پرکاربرد در اتوکد

برخی از كاربردهای دكمه shift در اتوكد

برخی از كاربردهای دكمه shift در اتوكد:
1- در موقع انتخاب یك سری از موضوعات اگر بخواهیم یه موضوع را از حالت انتخاب خارج كنیم با فشار این دكمه و انتخاب آن موضوع از انتخاب خارج می شود.
2- با استفاده از ctrol+shift+c می توان موضوع را با استفاده از یک نقطه مبنا کپی نمود.
3- Ctrl+shift+v: Paste as block(كاربران حرفه ای برای ایجاد سریع بلوك از این روش استفاده می كنند كه خود برنامه یك اسم غیر معمول برای آن انتخاب می كند.)
4- در موقع ترسیم موضوعات با فشار دادن shift حالت ORTHO موقتاً فعال می شود.
5- در موقع ترسیم موضوعات با فشار دادن این دكمه و راست کلیک منوی سریع OSNAP فعال می شود.
6- در هنگام كار در فضای 3 بعدی با نگه داشتن این كلید و فشار دكمه SCROLL موس موقتاً می توان از حالت ORBITیا چرخش استفاده كرد.
7- در موقع كار با Extendیا trimبا استفاده shift جای دو فرمان موقتاً عوض می شود.
8- در هنگام كار با ابزار fillet یا chamferدر مواقعی كه به Radius یا Distanceعددی غیر صفر نسبت داده ایم با نگه داشتن این كلید موقتاً Radius یا Distance صفر می شود.

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 14برترین پکیج آموزش کنترل بهینه با نرم افزار GAMS

آموزش نرم افزار گمز;بهینه سازی با نرم افزار گمز;آموزش کار با نرم افزار گمز;آموزش کدنویسی گمز;آموزش گمز;کاربرد gams در مهندسی کنترل; GAMS برای مهندسی کنترل;کنترل بهینه با گمز;کنترل بهینه با نرم افزار گمز;آموزش کنترل بهینه;کنترل بهینه کاربرد گمز در کنترل;گمز برای مهندسی کنترل;آموزش GAMS برای کنترل

آموزش کنترل بهینه با نرم افزار GAMS

این آموزش کد های مورد نیاز را بصورت تصویری ارائه می کند و جهت یاد گیری مدلسازی و حل مسائل بهینه سازی مرتبط با کنترل مفید است

آموزش به زبان : انگلیسی

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 36برترین پکیج آموزش بهینه سازی دیسپاچینگ نیروگاه با نرم افزار GAMS

آموزش نرم افزار گمز;بهینه سازی با نرم افزار گمز;آموزش کار با نرم افزار گمز;آموزش کدنویسی گمز;آموزش گمز;آموزش دیسپاچینگ با گمز;آموزش بهینه سازی قدرت با گمز;توزیع اقتصادی با گمز;توزیع نیروگاه با گمز;دیسپاچ با گمز;بهینه سازی دیسپاچینگ نیروگاه ها;نیروگاه ها با نرم افزار گمز;مدلسازی توزیع اقتصادی;مسئله توزیع اقتصادی پخش بار اقتصادی با گمز

آموزش بهینه سازی دیسپاچینگ نیروگاه با نرم افزار GAMS

این آموزش کد های مورد نیاز را بصورت تصویری ارائه می کند و جهت مدلسازی و اراِئه نتایج برای پایان نامه و مقاله مناسب است

آموزش به زبان : انگلیسی

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 29برترین پکیج آموزش برنامه ریزی مشارکت واحد ها با نرم افزار GAMS

آموزش نرم افزار گمز;بهینه سازی با نرم افزار گمز;آموزش کار با نرم افزار گمز;آموزش کدنویسی گمز;آموزش گمز;آموزش دیسپاچینگ با گمز;آموزش بهینه سازی قدرت با گمز;توزیع اقتصادی با گمز;توزیع نیروگاه با گمز;دیسپاچ با گمز;بهینه سازی دیسپاچینگ نیروگاه ها;نیروگاه ها با نرم افزار گمز;مدلسازی توزیع اقتصادی;مسئله توزیع اقتصادی پخش بار اقتصادی با گمز

آموزش برنامه ریزی مشارکت واحد ها با نرم افزار GAMS

این آموزش کد های مورد نیاز را بصورت تصویری ارائه می کند و جهت مدلسازی و اراِئه نتایج برای پایان نامه و مقاله مناسب است

آموزش به زبان : انگلیسی

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 24برترین پکیج بهینه سازی غیرخطی پیوسته با نرم افزار GAMS

آموزش نرم افزار گمز;بهینه سازی با نرم افزار گمز;آموزش کار با نرم افزار گمز;آموزش کدنویسی گمز;آموزش گمز;بهینه سازی غیرخطی پیوسته;آموزش بهینه سازی غیرخطی پیوسته

بهینه سازی غیرخطی پیوسته با نرم افزار GAMS

این آموزش کد های مورد نیاز را بصورت تصویری ارائه می کند و جهت یادگیری مدلسازی و اراِئه نتایج برای پایان نامه و مقاله مناسب است

آموزش به زبان : انگلیسی

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 70برترین پکیج آموزش بهینه سازی سیستم های ذخیره انرژی با نرم افزار GAMS

آموزش نرم افزار گمز;بهینه سازی با نرم افزار گمز;آموزش کار با نرم افزار گمز;آموزش کدنویسی گمز;آموزش گمز;آموزش دیسپاچینگ با گمز;آموزش بهینه سازی قدرت با گمز;توزیع اقتصادی با گمز;توزیع نیروگاه با گمز;دیسپاچ با گمز;بهینه سازی دیسپاچینگ نیروگاه ها;نیروگاه ها با نرم افزار گمز;مدلسازی توزیع اقتصادی مسئله توزیع اقتصادی;پخش بار اقتصادی با گمز

آموزش بهینه سازی سیستم های ذخیره انرژی با نرم افزار GAMS

این آموزش کد های مورد نیاز را بصورت تصویری ارائه می کند و جهت مدلسازی و اراِئه نتایج برای پایان نامه و مقاله مناسب است

زبان : انگلیسی

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 29برترین پکیج آموزش نرم افزار GAMS برای مهندسی مکانیک

آموزش نرم افزار گمز;بهینه سازی با نرم افزار گمز;آموزش کار با نرم افزار گمز;آموزش کدنویسی گمز;آموزش گمز;کاربرد gams در مهندسی مکانیک;GAMS برای مهندسی مکانیک;بهینه سازی مسائل مکانیک;طراحی بهینه راکت;طراحی بهینه لوله ستونی;طراحی بهینه دیسک ترمز;طراحی بهینه دنده;طراحی بهینه کمپرسور گاز;طراحی بهینه فلای ویل کشش پلاستیکی;کاربرد گمز در مهند

آموزش نرم افزار GAMS برای مهندسی مکانیک

این آموزش کد های مورد نیاز را بصورت تصویری ارائه می کند و جهت یاد گیری مدلسازی و حل مسائل بهینه سازی مرتبط با مهندسی مکانیک مفید است

برخی از سر فصل ها :

طراحی بهینه پرتو های جوش

طراحی بهینه کمپرسور انتقال گاز

طراحی بهینه دنده

بهینه سازی ظرفیت تولید گاز

طراحی بهینه دیسک ترمز

طراحی بهینه لوله ستونی

طراحی بهینه Flyweel

طراحی بهینه راکت

و ….

آموزش به زبان : انگلیسی

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 70برترین پکیج آموزش نرم افزار GAMS برای مهندسی شیمی

آموزش نرم افزار گمز;بهینه سازی با نرم افزار گمز;آموزش کار با نرم افزار گمز;آموزش کدنویسی گمز;آموزش گمز;کاربرد gams در مهندسی شیمی;GAMS برای مهندسی شیمی;برنامه ریزی بهینه راکتور طراحی بهینه سیستم خنک کننده;بهینه سازی عملکرد واحد اکلیلاسیون;کنترل بهینه مخزن اختلاط;طراحی بهینه شبکه تبادل حرارت جداسازی غیر حاد;کاربرد گمز در مهندسی شیمی

آموزش نرم افزار GAMS برای مهندسی شیمی

آموزش نرم افزار GAMS برای مهندسی شیمی

این آموزش کد های مورد نیاز را بصورت تصویری ارائه می کند و جهت یاد گیری مدلسازی و حل مسائل بهینه سازی مرتبط با مهندسی شیمی مفید است

برخی از سر فصل ها :

برنامه ریزی بهینه راکتور

طراحی بهینه سیستم خنک کننده صنعتی

بهینه سازی عملکرد واحد اکلیلاسیون

کنترل بهینه مخزن اختلاط

طراحی بهینه شبکه تبادل حرارت

جداسازی غیر حاد

و ….

زبان : انگلیسی

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 62