برترین پکیج مقدمه و كاربردهای بیوتكنولوژی

بیوتکنولوژی;کاربردهای بیوتکنولوژیک;میکروارگانیسمها;تولید Biomass ;روشهای اصلی افزایش تولید متابولیتهای اولیه;پلی ساکاریدهای میکربی

بیوتکنولوژی کاربردهای بیوتکنولوژیک میکروارگانیسمها تولید Biomass روشهای اصلی افزایش تولید متابولیتهای اولیه پلی ساکاریدهای میکربی

•:Bio مربوط به زیست و موجودات زنده
•‏‏Technology : فن آوری
•Biotechnology : زیست فن آوری، فن آوری زیستی
•تعریف: بهره برداری تجاری از ارگانیسمها یا اجزای آنها مانند آنزیمها
تاریخچه
•تولید ماست، پنیر، سركه و مشروبات الكلی از 8000 سال پیش تاكنون
•امكان بهبود طعم، قوام و كیفیت نگهداری مواد غذایی در اثر فعالیت میكروارگانیسمها
•اولین ماده شیمیایی تولید شده بكمك بیوتكنولوژی: اتانول
•تبدیل گلوكز به گلیسرول (بجای الكل) توسط مخمر آبجو بوسیله آلمانها در آغاز جنگ جهانی اول (1918-1914)
•تولید استون- بوتانول از قندها توسطClostridium acetobutylicumبوسیله انگلیسیها در جنگ جهانی اول
•تولید اسید سیتریك از قندها توسطAspergillusnigerدر سال 1923
و………
كاربردهای كلی بیوتكنولوژی
• داروسازی و پزشكی
• صنایع (غذایی، شوینده، چرمسازی و نظامی )
• كشاورزی
• دامپروری
• حفاظت محیط زیست

كاربردهای بیوتكنولوژیك میكروارگانیسمها

1- تولید سلولهای كامل یا توده زیستی (Biomass):

مواد تلقیحی (Inoculants):

حشره كشهای میكربی:Bacillus thuringiensis

كشتهای آغازكننده (Starter Cultures) برای تهیه لبنیات:Lactobacillussp. Streptococcuscremoris

پروتئین تك یاخته (SCP):Probiotics

واكسنهای باكتریایی

2- تولید تركیبات با وزن مولكولی پایین:

متابولیتهای اولیه

محصولات نهایی متابولیك: اتانول، استون، بوتانول، اسید لاكتیك

متابولیتهای اولیه اساسی: اسیدهای آمینه، ویتامینها، نوكلئوزیدها

متابولیتهای ثانویه: آنتی بیوتیكها، مایكوتوكسینها، پیگمانها

3- تولید تركیبات با وزن مولكولی بالا:

پلی ساكاریدها

لیپیدها

پروتئینها (آنزیمها ، داروها ، فراورده های بیولوژیك)

4- فرایندهای وابسته به متابولیسم میكروارگانیسمها:

تغییروتبدیلات بیولوژیك (Biotransformations): استروئیدها، اسیدهای آمینه، سوربوز

تجزیه/ اكسیداسیون فاضلابها و مواید زاید سمی

استخراج مواد معدنی

فایل پاورپوینت 45 اسلاید

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 45