برترین پکیج بررسی مسائل توسعه شهری و مطالعات مسکن منطقه 12 تهران

منطقه 12تهران توسعه شهری مطالعات مسکن مسائل شهری

بررسی مسائل توسعه شهری و مطالعات مسکن منطقه 12 تهران در قالب pdf در 62 صفحه

بررسی مسائل توسعه شهری و مطالعات مسکن منطقه 12 تهران در قالب pdf در 62 صفحه

مقایسه شاخص های تراكم منطقه 12 با مناطق همجوار و متوسط شهر تهران نشان می دهد كهتراكم خانوار در واحد مسكونی در منطقه 12 پس از منطقه 17 (بالاترین تراكم در سطح شهر) ازمتوسط شهر و مناطق یاد شده بالاتر است در حالیكه بعد خانوار حدود 3/9نفر و از متوسط شهر(4/09 نفر در خانوار ) كمتر است . كاهش بعد خانوار در منطقه به علت بالا بودن نسبت خانوارهاییكنفره و سكونت جوانان مجرد در منطقه است . بالاترین نسبت خانوارهای تكنفره در درجه اول درمنطقه6(11/7 درصد خانوارها) و پس از آن در مناطق 7(9/4)، 3(9/8)، 12(9/7)،و 11(4 /9) 12وجود داشته است . ولی تفاوت این مناطق در ارتباط با این شاخص با منطقه 12 در این است كه

38 درصد خانوارهای تك نفرة منطقة فوق یك اتاق یا كمتر در اختیار داشته اند در حالی كه درمناطق دیگر این نسبت بین 14 تا 20 درصد بوده است . درصد بالایی از خانوارهای تك نفره این 18 و 19 نیز مناطق بیش از دو اتاق در اختیار داشته اند. در عین حال در مناطق دیگری مثل 17تعداد خانوارهای تك نفره ساكن در یك اتاق و كمتر به بیش از 50 درصد می رسد ولی نسبت ایننوع خانوارها (تك نفره) در كل خانوارهای ساكن در منطقه ناچیز است.

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 62برترین پکیج شناخت و تحلیل شهر همدان

همدان;شهرستان همدان;اطلاعات همدان;شناخت و تحلیل همدان;موقغیت جغرافیایی همدان;عناصر تاریخی همدان ; تاریخچه همدان;اقلیم همدان;زیست بوم همدان;عناصرطبیعی همدان;کالبد همدان;کاربری های همدان;ترافیک همدان;جمعیت همدان;اقتصاد همدان;بافت فرسوده همدان

شناخت و تحلیل شهر همدان

فایل دانلودی حاوی یک فایل به صورت ورد در 131 صفحه به صورت متنی همراه با عکس / جدول / نقشه / نمودار و…. میباشد.
فهرست مطالب فایل دانلودی:

1تدقیق محدوده ها
1.1موقعیت استان همدان
1.2شهرهمدان
2مطالعات تاریخی.
2.1وجه تسمیه.
2.2دوره های تاریخی شکل گیری شهر
2.3عناصر تاریخی_ مذهبی
2.4عناصر تاریخی_طبیعی
2.5مشاهیر
ضرابخانه تاریخی.
3زیست بوم
3.1اقلیم
3.1.1اب وهوا
3.1.2باد
3.1.3دما وبارش
3.2حرارت.
3.3نقشه های اقلیم.
3.4عناصرطبیعی…
3.4.1ناهمواری ها
3.4.2شیب
3.4.3غارهای طبیعی
3.4.4قنات ها.
3.4.5آب سطحی
3.4.6آب زیرزمینی
3.5خطربلایای طبیعی.
3.5.1.1گسل و زلزله خیزی
3.5.1.2سیل
3.5.1.3خشکسالی
3.5.2رانش زمین
3.6پوشش گیاهی
3.7پوشش جانوری.
3.8جنس خاک..
3.8.1ویژگیهای ژئوتكنیكی خاكهای موجود در ساختگاه شهر همدان
3.9الودگی ها..
3.9.1آلودگی آب
3.9.1.1آلودگی قنات ها
3.9.1.2آلودگی آب های زیرزمینی
3.9.1.3آلودگی آب ها با آرسنیک
3.9.2آلودگی هوا
3.9.3آلودگی صوتی
3.9.4آلودگی بصری
3.10بررسی کیفیت فاضلاب شهری همدان
4کالبدی.
4.1مورفولوژی (ریخت شناسی ) شهر
4.2بافت..
4.3کاربری.
4.4نظام ارتفاعی.
4.5گونه معماری..
5دسترسی و حمل و نقل.
5.1سلسله مراتب دسترسی
5.2ترافیک..
5.3حمل و نقل عمومی.
5.3.1مشخصات پایانه های عمومی حمل و نقل كالا
5.3.1.1مشخصات ایستگاه های اتوبوس و تاکسی
5.3.2کانون های های اصلی حمل و نقل
5.3.3فرودگاه همدان
5.3.4ترمینال همدان
6جمعیتی-اجتماعی
6.1جمعیت.
6.2بعد خانوار..
6.3مهاجرت.
6.4جمعیت عشایر..
6.5قومیت
6.6دین و مذهب..
6.6.1مسیحیان همدان
6.6.2یهودیان همدان
6.7زبان و گویش..
6.8سوغات وصنایع دستی
6.9فقر.
6.9.1فقر فرهنگی
6.9.2بافت فرسوده
7مطالعات اقتصادی
7.1اشتغال و بیکاری…
7.2اهرم اقتصادی…
7.2.1صنعت
7.2.2صنایع غذایی
7.2.3صنایع سلولزی
7.2.4صنایع شیمیایی
7.2.5سفال و سرامیک
7.3صادرات واردات…….
7.4توان اقتصادی…….
7.4.1بازارهای قدیمی همدان
7.4.2صنایع دستی
7.4.2.1فرش بافی.
7.4.2.2چرم سازی
7.5تاثیر توریسم تاریخی
7.6ارزش ملک و زمین
7.7حوزه نفوذ.
8جدول تحلیل سوات SWOT
9چشم انداز.
9.1اکنون کجا هستیم ؟
9.2به کجا می رویم ؟
9.3کجا می خواهیم باشیم ؟
9.4چگونه به آنجا برسیم ؟
10اهداف،راهبرد،سیاست.
11منابع

فهرست نقشه ها

نقشه شماره 1:حریم شهر
نقشه شماره 2: جمع بندی عناصر تاریخی_گردشگری
نقشه شماره 3:اب هوایی استان همدان
نقشه شماره 4: پهنه بندی مجموع بارش در سطح کشوردر شهریورماه 1395
نقشه شماره 5: پهنه بندی میانگین دمای متوسط روزانه در شهریور ماه 1395
نقشه شماره 6: ارتفاعی شهر همدان
نقشه شماره 7: حوزه بندی توپوگرافی استان همدان
نقشه شماره 8 : توپوگرافی استان همدان
نقشه شماره 9 : جهت های کلی شیب
نقشه شماره 10 : طبقه بندی شیب زمین
نقشه شماره 11: پهنه بندی خطرآبگونگی(روانگرایی)
نقشه شماره 12:پهنه های خطرنسبی زمین لرزه
نقشه شماره 13 : پهنه های خطرنسبی سیل
نقشه شماره 14:پهنه خشکسالی استان همدان دریک دوره 84ماهه
نقشه شماره 15: پراکنش رانش زمین
نقشه شماره 16 : نقشه بافت پروخالی
نقشه شماره 17:کاربری های مسکونی
نقشه شماره 18: کاربری ها تجاری
نقشه شماره 19: سلسله مراتب دسترسی
نقشه شماره 20:پایانه ها و ایستگاه ها
نقشه شماره 21:دسترسی و حمل ونقل
نقشه شماره 22:منحنی هم پناسیل مراکز مهم مهاجرپذیری
نقشه شماره 23:قومیت های مذهبی
نقشه شماره 24:مراکزصنعتی مهم
نقشه شماره 25: پراکنش واحدهای صنعتی و شهرکت های صنعتی
نقشه شماره 26: پراکنش واحدهای بزرگ دامداری
تصویر شماره 23:ارزش زمین وملک
نقشه شماره 27:تحلیل یکپارچه

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 131برترین پکیج عملكرد میدان در طراحی شهری

عملكرد میدان;ویژگی های طرح هندسی میدان;موارد عدم استفاده از میدان;ضوابط كاربرد میدان;تعریف میدان;عملكرد میدان در طراحی شهری

عملكرد میدان در طراحی شهری

عملكرد میدان در طراحی شهری
فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی در 18 اسلاید میباشد.
از جمله مطالب فایل دانلودی:
مقدمه
مقایسه میدان با سایر تقاطعات با ترافیك چرخشی
– عملكرد میدان
– تاریخچه میدان
– تعریف میدان
ضوابط كاربرد میدان
موارد عدم استفاده از میدان
ویژگی های طرح هندسی میدان

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 18برترین پکیج پاورپوینت طرح جامع مشهد

طرح جامع مشهد;خلاصه ای از طرح جامع مشهد;خصوصیات جمعیتی مشهد;موقعیت جغرافیائی مشهد;خصوصیات اقتصادی مشهد;پیشینه تاریخی شهر مشهد;خصوصیات كالبدی مشهد;حوزه نفوذ شهر مشهد;تراز فیزیكی مالی مشهد

طرح جامع مشهد

طرح جامع مشهد
فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی در 35 اسلاید به صورت متنی همراه با عکس و جدول و نمدار و … میباشد.
از جمله مطالب فایل دانلودی:
مقدمه
خصوصیات جمعیتی
موقعیت جغرافیائی مشهد
خصوصیات اقتصادی
پیشینه تاریخی شهر
خصوصیات كالبدی
حوزه نفوذ شهر
تراز فیزیكی -مالی

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 35برترین پکیج پاورپوینت حاشیه نشینی در شهر تبریز

حاشیه نشینی در شهر تبریز ;تبریز;حاشینه نشینی در تبریز;گونه حاشیه نشین شمال غرب (پارک بزرگ تبریز);حاشیه نشینی;شناخت مشکلات و امکانات پهنه های حاشیه نشین;هنه‌های حاشیه‌نشین از نظر اجتماعی و اقتصادی;مشكلات پهنه های حاشیه نشین از نظر كاربری زمین

حاشیه نشینی در شهر تبریز

حاشیه نشینی در شهر تبریز
فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی در 144 اسلاید به صورت متنی و عکسی و جدول و نمودار و… میباشد.
از جمله مطالب فایل دانلودی:
بخش نخست: تشخیص مناطقی که از فقر شهری رنج می برند.
بخش دوم: تشریح محلات فرودست شهری
بخش سوم: شناخت گونه ها
بخش چهارم: پویایی شناسی اهالی محل
بخش پنجم: آماده سازی برنامه های اقدام و ارتقاء زندگی شهری
شاخصهای جمعیتی / شاخصهای اجتماعی و اقتصادی / شاخصهای طبیعی و زیست محیطی / مکان یابی اشتغال و فعالیتهای اقتصادی / محدوده های کالبدی، اداری و جامعه شناختی / گونه حاشیه نشین شمال شهر / گونه حاشیه نشین شمال غرب( پارک بزرگ تبریز) / پویائی شناسی اهالی محل / شناخت مشکلات و امکانات پهنه های حاشیه نشین / مشكلات پهنه‌های حاشیه‌نشین از نظر كاربری زمین / مشكلات پهنه‌های حاشیه‌نشین از نظر اجتماعی و اقتصادی / و…….

حاشیه نشینی در شهر تبریز

فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی در 144 اسلاید به صورت متنی و عکسی و جدول و نمودار و… میباشد.

از جمله مطالب فایل دانلودی:

بخش نخست: تشخیص مناطقی که از فقر شهری رنج می برند.

بخش دوم: تشریح محلات فرودست شهری

بخش سوم: شناخت گونه ها

بخش چهارم: پویایی شناسی اهالی محل

بخش پنجم: آماده سازی برنامه های اقدام و ارتقاء زندگی شهری

شاخصهای جمعیتی / شاخصهای اجتماعی و اقتصادی / شاخصهای طبیعی و زیست محیطی / مکان یابی اشتغال و فعالیتهای اقتصادی / محدوده های کالبدی، اداری و جامعه شناختی / گونه حاشیه نشین شمال شهر / گونه حاشیه نشین شمال غرب( پارک بزرگ تبریز) / پویائی شناسی اهالی محل / شناخت مشکلات و امکانات پهنه های حاشیه نشین / مشكلات پهنه‌های حاشیه‌نشین از نظر كاربری زمین / مشكلات پهنه‌های حاشیه‌نشین از نظر اجتماعی و اقتصادی / و…….

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 144برترین پکیج پاورپوینت توقعات از فضاهای شهری

خیابان شهری;توقعات از فضاهای شهری;فضاهای شهری;سرزندگی;انعطاف پذیری;خاطره انگیزی;ایمنی

توقعات از فضاهای شهری

فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی در 19 اسلاید به صورت متنی همراه با عکس میباشد.
از جمله مطالب فایل دانلودی:
خیابان شهری
سرزندگی
انعطاف پذیری
خاطره انگیزی
ایمنی

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 19برترین پکیج پاورپوینت موضوع: مناره ها

عملكرد مناره; معماری مساجد اولیه ; تاریخچه مناره ; شیوه ساختمانی مناره و عناصر معماری ; موقعیت موذنه ; ‌مصالح مورد نیاز درساختمان مناره ; ‌شكل مناره ها ; نحوه تزئین گلدسته‌ ;ریشه مناره ها در ایران;مناره های تیموری و صفوی

موضوعمناره‌ها

فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی در 29 اسلاید به صورت متنی همراه با عکس میباشد.
از جمله مطالب فایل دانلودی:
عملكرد مناره ، معماری مساجد اولیه ، تاریخچة مناره ، شیوة ساختمانی مناره و عناصر معماری ، موقعیت موذنه ، ‌مصالح مورد نیاز درساختمان مناره ، ‌شكل مناره‌ها ، نحوه تزئین گلدسته‌
ریشه مناره‌ها در ایران
مناره‌های تیموری و صفوی

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 29برترین پکیج طرح جامع شهر کاشان

کاشان طرح جامع;طرح جامع کاشان;دانلود طرح جامع کاشان;شهر کاشان;کاشان

طرح جامع شهر کاشان هم به صورت پاورپوینت و هم به صورت ورد و در 150 صفحه به همراه نشه های کامقل آن ضوابط و مقررات ساخت و سازآن

طرح جامع شهر کاشان هم به صورت پاورپوینت و هم به صورت ورد و در 150 صفحه به همراه نقشه های کامل آن ضوابط و مقررات ساخت و سازآن

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 150برترین پکیج شیپ فایل های (gis) کامل استان گلستان

نقشه جی آی اس gis گلستان شیپ فایل شیپ فایل گلستان

شیپ فایل های استان گلستان لایه های اطلاعاتی جی ای اس استان گلستان مجموعه ارائه شده حاوی شیپ فایل های مهم مربوط به استان می باشد که بر اساس اخ

شیپ فایل های استان گلستانلایه های اطلاعاتی جی ای اس استان گلستان

مجموعه ارائه شدهحاوی شیپ فایل های مهم مربوط به استان می باشد

که بر اساس اخرینتقسیمات کشوریبرای شما عزیزان اماده شده است .

همگی این لایه ها از نوع SHP file و قابل ویرایش بوده و در نرم افزار global mapper arc view arc gis و سایر نرم افزار های مرتبط قابل استفاده خواهد بود.

فرمت shp قابلیت تبدیل به سایر فرمت ها برای استفاده در سایر نرم افزار ها مانند :

اتوکد ، گوگل ارث و … را دارا می باشد . برای استفاده از این لایه ها پس از دانلود ابتدا آنرا از حالت فشرده خارج کرده و سپسمی توانید درنرم افزارARC GIS از آن استفاده نمایید .

فرمت لایه ها شامل لایه های پلی گونی خطی و یا نقطه ای همراه با جدول کامل اطلاعات توصیفی با فیلدهای اطلاعاتی گوناگون مرتبط می باشند.

توجه : این فایل شامل لایه اطلاعاتی می باشد. تهیه و جمع آوری این لایه ها حاصل تلاش های بی وقفه چندین ماهه همکاران ما می باشد.

شیپ فایل های کامل استان گلستان

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد.

شیپ فایلتقسیمات سیاسیاستان گلستان

شیپ فایل محدوده استان گلستان

شیپ فایلشهرهایهای استان گلستان

شیپ فایلبخشهای استان گلستان

شیپ فایل دهستان های استان گلستان

شیپ فایل نقطه ای مراکز دهستان های استان گلستان

نقشه جهت (aspect) استان گلستان

نقشه dem (مدل رقومی و ارتفاعی) استان گلستان

نقشه شیب (slop) استان گلستان

شیپ فایل توپوگرافی (contour) استان گلستان

شیپ فایلآبادیهااستان گلستان

شیپ فای تیپ اراضی استان گلستان

شیپ فایل پوشش گیاهی استان گلستان

شیپ فایل طبقه بندی اراضی استان گلستان

شیپ فایل راه های اصلی استان گلستان

شیپ فایل کاربری اراضی استان گلستان

شیپ فایل کاربری اراضی براساس نام استاندارد استان گلستان

شیپ فایل رودخانه های اصلی استان گلستان

شیپ فایل رودخانه های فرعی استان گلستان

شیپ فایل طبقات اقلیم استان گلستان

شیپ فایل اندکس andex 25000 استان گلستان

شیپ فایل اندکس andex 250000 استان گلستان

شیپ فایل اندکس andex 50000 استان گلستان

شیپ فایل خطوط ریل استان گلستان

شیپ فایل دریاچه ها استان گلستان

شیپ فایل روستاها استان گلستان

شیپ فایل زیرحوضه ها استان گلستان

شیپ فایل طبقات ارتفاعی استان گلستان

شیپ فایل گسلهای غیرفعال استان گلستان

شیپ فایل گسلهای فعال استان گلستان

شیپ فایل محدوده شهر استان گلستان

شیپ فایل محدوده شهرها استان گلستان

شیپ فایل محدوده مطالعات توجیهی آبخیزداری و منابع استان گلستان

شیپ فایل مرکز شهرها به صورت نقطه ای استان گلستان

شیپ فایل قرارگیری در تقسیمات زون بندی استان گلستان

شیپ فایل زون بندی در طول و عرض جغرافیایی استان گلستان

شیپ فایل پهنه های سیلاب استان گلستان

شیپ فایل موقعیتهای نهالکاری استان گلستان

شیپ فایل IRN_LANDEVAL_Type_Lam استان گلستان

شیپ فایل Iran_Plain_lam استان گلستان

و …

توجه داشته باشید کلیه لایه ها به صورت دقیق ژئورفرنس شده است و نیازی به تصحیحات و ویرایش لایه ها به منظور مختصات دار کردن نمی باشد و بدین ترتیب محقق به راحتی می تواند تحلیل های فضایی را بدون خطا انجام دهد.

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 60برترین پکیج پاورپوینت مطالعات ترافیک تقاطع رودکی شیراز

پارورپوینت تقاطع رودکی شیراز;پاورپوینت مطالعات ترافیک تقاطع رودکی شیراز

پاورپوینت مطالعات ترافیک تقاطع رودکی شیراز در 65 اسلاید

پاورپوینت مطالعات ترافیک تقاطع رودکی شیراز در 65 اسلاید

این تقاطع نقش موثری در روان سازی ترافیک در محورکمربندی و بلوار ایمان جنوبی دارد.
افزایش ضریب ایمنی ترددو کاهش زمان سفر از دیگر اهداف اجرای این طرح به عنوان یکی از مطالبات مردم شیراز از شهرداری این کلان شهر بوده است.

فرآیند انتخاب گزینه برتر

.1ارائه 18 گزینه که همگی به صورت غیر هم سطح است ( مطابق طرح تفصیلی )
.2حذف گزینه هایی که از لحاظ اجرایی و هزینه در سطح غیر قابل قبولی واقع هستند
.3شبیه سازی ترافیکی 5 گزینه باقی مانده با جدیدترین نرم افزار شبیه ساز ترافیکی
.4گرفتن خروجی هر یک از آلترناتیوها
.5مقایسه خروجیهای نرم افزار
.6انتخاب گزینه برتر از لحاظ اجرایی ، هزینه و ترافیکی

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 65