برترین پکیج پاورپوینت استراتژی های تولید

استراتژی های تولید;سطوح استراتژی;استراتژی تولید;تعاریف استراتژی ساخت و تولید;استراتژی بازار محور;استراتژی منبع محور;استراتژی تولید چند محصولی;استراتژی

استراتژی های تولید

فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینت در 29 اسلاید به صورت متنی همراه با جدول و نمودار و… میباشد.
از جمله مطالب فایل دانلودی:
سطوح استراتژی
استراتژی تولید
تعاریف استراتژی ساخت و تولید
استراتژی های تولیدی
رویکرد های شکل گیری استراتژی تولید
استراتژی بازار محور
استراتژی منبع محور
استراتژی تولید در مقیاس جهانی
ضرورت استقرار تولید در مقیاس جهانی
استراتژی تولید چند محصولی
دلیل استفاده از استراتژی های چند محصولی
سطوح مختلف تنوع و استراتژیهای هر سطح از تنوع
اقتصاد تنوع
مزیت استراتژیک
انگیزه های مدیریتی برای تنوع

فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینت در 29 اسلاید به صورت متنی همراه با جدول و نمودار و… میباشد.

از جمله مطالب فایل دانلودی:

سطوح استراتژی

استراتژی تولید

تعاریف استراتژی ساخت و تولید

استراتژی های تولیدی

رویکرد های شکل گیری استراتژی تولید

استراتژی بازار محور

استراتژی منبع محور

استراتژی تولید در مقیاس جهانی

ضرورت استقرار تولید در مقیاس جهانی

استراتژی تولید چند محصولی

دلیل استفاده از استراتژی های چند محصولی

سطوح مختلف تنوع و استراتژیهای هر سطح از تنوع

اقتصاد تنوع

مزیت استراتژیک

انگیزه های مدیریتی برای تنوع

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 29برترین پکیج پاورپوینت مدیریت استراتژیک تکنولوژی

مدیریت استراتژیک تکنولوژی;مدیریت تکنولوژی;ارزیابی تکنولوژی;استراتژی تکنولوژی;مسیر حرکت استراتژیک تکنولوژی;مراحل اجرای روش CTC;دستاوردهای حاصل از روش CTC;CTC;مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک تکنولوژی

فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی در 27 اسلاید میباشد.
از جمله مطالب فایل دانلودی:
مقدمه
مدیریت تکنولوژی
تعریف مدیریت تکنولوژی
ارزیابی تکنولوژی
تعریف استراتژی
مدیریت استراتژیک
استراتژی تکنولوژی
تدوین استراتژی تکنولوژی
مسیر حرکت استراتژیک تکنولوژی
روشی کلی برای شناسایی قابلیت توانایی های محوری فنی
دستاوردهای حاصل از روش CTC
مراحل اجرای روش CTC
نتیجه گیری

فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی در 27 اسلاید میباشد.

از جمله مطالب فایل دانلودی:

مقدمه

مدیریت تکنولوژی

تعریف مدیریت تکنولوژی

ارزیابی تکنولوژی

تعریف استراتژی

مدیریت استراتژیک

استراتژی تکنولوژی

تدوین استراتژیتکنولوژی

مسیر حرکت استراتژیکتکنولوژی

روشی کلی برای شناسایی قابلیت توانایی های محوری فنی

دستاوردهای حاصل از روش CTC

مراحل اجرای روش CTC

نتیجه گیری

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 27برترین پکیج تئوریهای مدیریت پیشرفته-نظریه ها و مدل های کیفیت در سازمانها

تئوریهای مدیریت پیشرفته;نظریه ها و مدل های کیفیت در سازمانها;مدیریت سبز;آشنایی با نظام (5S);مدل تعالی سازمان (EFQM);مدیریت کیفیت فراگیر TQM;اصول هشتگانه مدیریت كیفیت

تئوریهای مدیریت پیشرفتهنظریه ها و مدل های کیفیت در سازمانها

فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی در 145 اسلاید به صورت متنی همراه با عکس و جدول و نمودار و… میباشد.
از جمله مطالب فایل دانلودی:
مقدمه
راستی کیفیت چیست ؟
مدیریت سبز
آشنایی با نظام ( 5S)
چرا 5S ؟
ساماندهی (سازماندهی ، تفكیك و تعمیر) ( Seiri )
نظم و ترتیب (Seiton )
پاكیزه سازی ( Seiso )
استانداردسازی ( Sekitsu )
مدیریت کیفیت فراگیر TQM
مدیریت کیفیت جامع چیست؟
چگونه می توان TQM را اجرا کرد؟ ( بررسی موانع)
نتیجه گیری:
مدل تعالی سازمان(EFQM)
اصول هشتگانه مدیریت كیفیت
و…..

فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی در 145 اسلاید به صورت متنی همراه با عکس و جدول و نمودار و… میباشد.

از جمله مطالب فایل دانلودی:

مقدمه

راستی کیفیت چیست ؟

مدیریت سبز

آشنایی با نظام ( 5S)

چرا 5S ؟

ساماندهی (سازماندهی ، تفكیك و تعمیر) ( Seiri )

نظم و ترتیب (Seiton )

پاكیزه سازی ( Seiso )

استانداردسازی ( Sekitsu )

مدیریت کیفیت فراگیر TQM

مدیریت کیفیت جامع چیست؟

چگونه می توان TQM را اجرا کرد؟ ( بررسی موانع)

نتیجه گیری

مدل تعالی سازمان(EFQM)

اصول هشتگانه مدیریت كیفیت

و…..

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 145برترین پکیج هوش استراتژیک (هوش مصنوعی، هوش تجاری، هوش رقابتی، مدیریت دانش)

هوش استراتژیک;هوش مصنوعی ;هوش تجاری ;هوش رقابتی ;مدیریت دانش;تعریف استراتژی ;مدیریت استراتژیک;ویژگی های هوش مصنوعی;هوش تجاری; هوش رقابتی ;مدیریت دانش;دانش ;هوش استراتژیک

هوش استراتژیک(هوش مصنوعی ،هوش تجاری ، هوش رقابتی ،مدیریت دانش)

فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی در 73 اسلاید به صورت متنی همراه با عکس و جدول و… میباشد.
از جمله مطالب فایل دانلودی:
مقدمه
مفهوم اولیه كلمه استراتژی
تعریف استراتژی
مدیریت استراتژیك چیست ؟
هوش مصنوعی چیست ؟
ویژگی های هوش مصنوعی
دو فرضیه در هوش مصنوعی
هوش تجاری چیست؟
معماری هوش تجاری
خلاصه و نتیجه
هوش رقابتی چیست؟
اهمیت و كاربرد هوش رقابتی
فرآیند دستیابی به هوش رقابتی
مهارت‌های مورد نیاز برای دستیابی به هوش رقابتی
مدیریت دانش چیست ؟
ویژگیهای سازمانهای (جامعه) مبتنی بردانش
پله‌های دانش
دانش
هرم دانش
هوش استراتژیک
و…..

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 73برترین پکیج پاورپوینت مدلسازی اطلاعات سازمان

مدلسازی اطلاعات سازمان;مدل سازی; طراحی نرم افزار سیستم; MIS;SSADM;طراحی سیستم

مدلسازی اطلاعات سازمان

فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی در 67 اسلاید به صورت متنی همراه با نمودار و جدول و… میباشد.
از جمله مطالب فایل دانلودی :
بخش اول: مروری بر مدیریت سیستم اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی سازمان
بخش دوم: چرخه تكامل سیستم های اطلاعاتی ومروری كلی بر روشهای سنتی تحلیل و طراحی سیستم
بخش سوم: تكنیكها و روشهای مدلسازی در تحلیل و طراحی MIS
بخش چهارم: مروری بر روش تحلیل و طراحی ساخت یافتهSSADM
بخش پنجم: طراحی نرم افزار سیستم

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 67برترین پکیج تحلیل پوششی داده ها

تحلیل پوششی داده ها;داده;مدل های کارایی ;رتبه بندی;کاربرد مدل های کارایی;کارایی هزینه; درآمد;مهندسی صنایع

تحلیل پوششی داده ها

فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی در 79 اسلاید به صورت متنی عمرا با نمودار و جدول و عکس و… میباشد.
از جمله مطالب فایل دانلودی:
تحلیل پوششی داده ها چیست؟
معرفی مدل های کارایی
کاربرد مدل های کارایی
رتبه بندی
تخصیص منابع با استفاده از تحلیل پوششی داده ها
کارایی هزینه، درآمد
کاربرد کارایی هزینه، درآمد

فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی در 79 اسلاید به صورت متنی همراه با نمودار و جدول و عکس و… میباشد.

از جمله مطالب فایل دانلودی:

تحلیل پوششی داده ها چیست؟

معرفی مدل های کارایی

کاربرد مدل های کارایی

رتبه بندی تخصیص منابع با استفاده از تحلیل پوششی داده ها

کارایی هزینه، درآمد

کاربرد کارایی هزینه، درآمد

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 79برترین پکیج دانلود پاورپوینت آشنایی با شرکت خودروسازی تویوتا

تویوتا ژاپن;سیستم‌های تولیدتویوتا;بازار تویوتا;5 سیاست کلان تویوتا

تویوتا ژاپن سیستم‌های تولیدتویوتا بازار تویوتا 5 سیاست کلان تویوتا

مقدمه

تویوتا، (Toyota) شرکت خودروسازی ژاپنی و چندملیتی است، که دفتر مرکزی آن، در شهر تویوتا، آیچی قرار دارد. شمار کارکنان شرکت تویوتا بیش از ۳۳۳ هزار نفر میباشدو به عنوان بزرگترین خودرو ساز جهان شناخته می‌شود.

تاریخچه

پیشینه این شرکت، که در صنعت نساجی فعالیت می‌کرد ، به ابتدای قرن بیستم بازمی‌گردد، که بعنوان یک کارخانه ریسندگی فعالیت می‌نمود.

در سال ۱۹۳۵ اولین کارخانه خودروسازی تویوتا، آغاز به کار کرد و سال بعد، لوگوی تویودا به تویوتا تغییر یافت.

روند تغییر فعالیت تویوتا از ریسندگی به تولید خودرو

ساکیشی تویودا، که سال‌ها همچون پدرش، به فروش فرش اشتغال داشت، کارخانه ریسندگی را راه‌انداخت و در سال ۱۸۹۴ یک ماشین بافندگی صنعتی نیز ابداع کرد.

پسر کنجکاو و مستعد او، کیشیرو تویودا که در سال ۱۹۲۹ در رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه توکیو فارغ‌التحصیل شده بود، در کارخانه پدر مشغول به کار گردید، اما همه توجه او صرف ساخت موتور اتومبیل شد.

و در ادامه داریم:

ادامه فعالیت تویوتا و موفقیت های آن

بنیان سیستم تولید تویوتا

سیستم‌های تولیدتویوتا

بازار تویوتا

5 سیاست کلان تویوتا

پر فروش ترین محصولات تویوتا

شعار تویوتا

فایل پاورپوینت 22 اسلاید

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 22برترین پکیج پاورپوینت فاکتور های انسانی و ارگونومی

مهندسی صنایع ; فاکتورهای انسانی ; ارگونومی ; سروصدا ;پاورپوینت;فنی و مهندسی;ارائه

پاورپوینت فاکتور های انسانی و ارگونومی

پاورپوینت فاکتور های انسانی و ارگونومی

این پاورپوینت حاوی تصاویری از مقالات بوده که در زمینه فاکتور های انسانی و ارگونومی نوشته شده اند.

بررسی سر و صدا تولید شده از هواپیما و تاثیر آن بر ساکنان منطقه از مهمترین موضوعات این پاورپوینت می باشد.

مطالب به صورت تصویر می باشند!

مطالب شامل مباحث زیر می باشند :

بررسی مقاله تاثیر سروصدای حمل و نقل هوایی فرودگاه مهرآباد در سلامت ذهنی ساکنین اطراف فرودگاه

 • چکیده مقاله
 • مقدمه مقاله
 • آشنایی با آلودگی صوتی
 • شناخت پیامدهای آلودگی صوتی
 • تاثیر سروصدای هواپیما
 • ابعاد چارچوب مفهومی شاخص های سامت روانی
 • تجزیه و تحلیل یافته ها
 • نتیجه گیری
 • محدودیت های پژوهش
 • پیشنهادات کاربردی
 • فهرست منابع و مآخذ

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 42برترین پکیج پاورپوینت سیستم مدیریت مکانیزه نت (CMMS)

مهندسی صنایع ; برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات; سیستم مدیریت مکانیزه نت;CMMS ;پاورپوینت ; فنی و مهندسی ;ارائه

پاورپوینت سیستم مدیریت مکانیزه نت مناسب ارائه درس برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات

پاورپوینت سیستم مدیریت مکانیزه نت مناسب ارائه درس برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات

Computerized Maintenance Management System
به معنی “سیستم مدیریت مکانیزه نت” است.
تعاریف متعددی ولی در بسیاری از جنبه ها مشابه از CMMS ارائه می شود.
یک تعریف جامع ازCMMS عبارت است از :

استفاده از فن آوری های رایانه ای برای مدیریت دقیق و کارا بر دارائیهای فیزیکی در چارچوب برنامه ریزی امور اطلاعاتی،اداری،اجرایی نت و خرید و کنترل موجودی های انبار ،قطعات یدکی و لوازم مصرفی نت.

این پاورپوینت به بررسی مباحث زیر می پردازد ؛

 • تعاریف CMMS
 • مقدمه
 • دیدگاه هزینه ای نت
 • مشکلات سیستم های دستی
 • اهداف طرح سیستم مکانیزه تعمیرات (نرم افزار نت – CMMS)
 • نتایج استفاده از نرم افزار نت
 • مشاوره ارزیابی و پیاده‌سازی نرم‌افزار مدیریت نت(CMMS)
 • فرآیند پیاده سازی CMMS
 • عواملی که در توجیه و ارزیابی ارزشمندی سرمایه گذاریCMMS نقش اساسی دارند
 • منابع

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 13برترین پکیج پاورپوینت نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM)

مهندسی صنایع ;برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات;نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان; RCM ; پاورپوینت ; فنی و مهندسی; ارائه

پاورپوینت نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM) مناسب ارائه درس برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات

پاورپوینت نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM) مناسب ارائه درس برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات

مجموعه فعالیت هایی که به طور مشخص و معمولا به صورت برنامه ریزی شده و با هدف جلوگیری ازخرابی ناگهانی ماشین الات و تجهیزات و تاسیسات انجام گرفته و با این کار قابلیت اطمینان و در دسترس بودن آن ها را افزایش می دهیم.

شامل مجموعه فعالیت ھایی است که بر روی یک سیستم یا وسیله ای که دچار خرابی و یا از کار افتادگی گردیده انجام می دھیم تا آن را به حالت اماده و قابل بھره برداری بازگردانده

ترکیب همه اقدامات فنی و اجرایی و مدیریتی در طی چرخه عمر تجهیز که هدفش نگهداری تجهیز یا بازیابی آن به وضعیتی است که آن تجهیز بتواند کارکردی مطابق انتظار داشته باشد.

مباحث بررسی شده شامل :

 • تعاریف
 • مقدمه
 • پیشینه
 • RCM
 • هفت پرسش اساسی
 • فواید پیاده سازی
 • مراحل پیاده سازی
 • دستاوردها
 • RCMیاPMO
 • فیلم
 • نتیجه گیری

منابع

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 22