برترین پکیج پاورپوینت مواد و مصالح ساختمانی بلوک های سقفی

پاورپوینت مواد و مصالح ساختمانی بلوک های سقفی;مواد تشکیل دهنده بلوک ها;بلوک سیمانی;کاربردهای رایج بلوک ها;بلوکهای سیمانی معمولا به دو دسته طبقه بندی میشوند;بلوکهای سنگین;بلوکهای سبک;بلوک ترکیبی سقفی ;مزیت های استفاده از بلوک ترکیبی سقفی

در این پروژه پاورپوینت مواد و مصالح ساختمانی بلوک های سقفی در 41 اسلاید به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر اجرایی طبق موارد زیر ارایه شده است

در این پروژه پاورپوینتمواد و مصالح ساختمانی – بلوک های سقفیدر 41 اسلاید به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر اجرایی طبق موارد زیر ارایه شده است:

1- مقدمه

2- تعریف

3- مواد تشکیل دهنده بلوک ها

4- بلوک سیمانی

5- کاربردهای رایج بلوک ها

6- بلوک‌های سیمانی معمولاً به دو دسته طبقه‌بندی می‌شوند:

7- بلوک‌های سنگین

8- بلوک‌های سبک

9- بلوک ترکیبی سقفی :

10- مزیت های استفاده از بلوک ترکیبی سقفی:

11- بلوک سقفی یونولیت

12- یونولیت یا پلاستوفوم چیست؟

13- موارد مصرف یونولیت:

14- مزایای بلوک یونولیت:

15- معایب بلوک یونولیت:

16- بلوک‌های پلی استایرن:

17- در انتخاب بلوک‌های پلی استایرن به چه یمواردباید توجه شود:

18- ضوابط و محدودیت های بلوك های سقفی – پلی استایرن:

19- گروه dیا بهتر از آن مطابق با استاندارد en13501-1

20- گروه b1 یا بهتر از آن مطابق با استاندارد din 4102

21- تیپ a مطابق با استاندارد bs 3837-1

22- گروه a مطابق با استاندارد astm e84

23- برش و حذف بلو ك های پلی استایرن به دو روش زیر صورت می گیرد

24- بلوک‌های سفالی سقفی

25- کاربرد بلوک سفالی سقفی:

26- مزایای بلوک سفالی سقفی:

27- معایب بلوک سفالی سقفی:

28- تصاویر انواع بلوکهای سفالی

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 41برترین پکیج پاورپوینت معادن روباز

پاورپوینت معادن روباز;معادن روباز;روش استخراج معادن روباز;اهمیت معادن روباز;فنون معدن كاری روباز;فناوری معدن كاری روباز را می توان به دو گروه طبقه بندی كرد;معادن روباز صخره سست;ماشینهای استخراج;نقشه توپوگرافی معدن

در این پاورپوینت معادن روباز در 38 اسلاید به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر طبق موارد زیر بیان و ارایه شده است

در اینپاورپوینت معادن روبازدر 38 اسلاید به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر طبق موارد زیر بیان و ارایه شده است:

1- معادن روباز

2- روش استخراج معادن روباز

3- اهمیت معادن روباز

4- فنون معدن كاری روباز

5- روش پیوسته

6- روش غیر پیوسته

7- فناوریمعدن كاری روباز را می توان به دو گروه طبقه بندی كرد:

8- معادن روباز صخره سست

9- ماشینهای استخراج

10- ماشین آلات

11- روش غیر پیوسته:

12- نقشه توپوگرافی معدن

13- حد نهایی معدن:

14- ایمنی در معادن روباز

15- ارتفاع پله

16- عرض پله

17- عوامل موثر در شیب معدن

18- عکس هایی ازمعادن سنگ مرمر در ایران

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 38برترین پکیج پاورپوینت زمین شناسی – زلزله

پاورپوینت زمین شناسی زلزله ;زلزله چیست;تکان های زمین;برای وقوع یک زمین لرزه چند دلیل می توان ذکر کرد;نتیجه تصویری برای نمودار زلزله;دلایل وقوع زمین لرزه;امواج زمین لرزه;شناسایی كانون زلزله;درجه بندی دامنه و شدت زلزله;مقابله با زمین لرزه;زلزله های مهم در ایران

در این پروژه پاورپوینت زمین شناسی زلزله در 50 اسلاید به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر و جدول طبق موارد زیر ارایه شده است

در این پروژهپاورپوینت زمین شناسی – زلزلهدر50 اسلاید به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر و جدول طبق موارد زیر ارایه شده است:

1- زلزله چیست ؟

2- تکان های زمین

3- برای وقوع یك زمین لرزه چند دلیل می توان ذكر كرد:

4-دلایل وقوع زمین لرزه

5-امواج زمین لرزه

6-شناسایی كانون زلزله

7-درجه بندی دامنه و شدت زلزله

8-مقابله با زمین لرزه

9- زلزله های مهم در ایران

10- قبل از وقوع زلزله موارد زیرشایان توجه است :

11- منابع

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 50برترین پکیج پاورپوینت مواد و مصالح ساختمانی – پلی استایرن (polystyrene)

پاورپوینت مواد و مصالح ساختمانی پلی استایرن polystyrene;ساختار پلی استایرن;تاریخچه پلی استایرن;پلی استایرن معمولی;پلی استایرن مقاوم;پلی استایرن انبساطی یونولیت;مزایای بلوک پلی استایرن;نتیجه تصویری برای پلی استایرن;معایب بلوک پلی استایرن

در این پروژه پاورپوینت مواد و مصالح ساختمانی پلی استایرن (polystyrene) در 41 اسلاید به طور کامل و جامع همرا ه با تصاویر طبق موارد زیر ارایه شده است

در این پروژهپاورپوینت مواد و مصالح ساختمانی – پلی استایرن (polystyrene)در 41 اسلاید به طورکامل و جامع همرا ه با تصاویر طبق موارد زیر ارایه شده است:

1-ساختار پلی استایرن

2-تاریخچه پلی استایرن

3-پلی استایرن معمولی

4- پلی استایرن مقاوم

5-پلی استایرن انبساطی (یونولیت)

6-موارد مصرف :

7-مزایای بلوک پلی استایرن:

8- معایب بلوک پلی استایرن :

9- ویژگیهای بلوک سبک پلاستوفوم سقفی EPS:

10- گریدهای مختلف پلی استایرن انبساطی:

11- دود، گاز سمی، ساختمان های جدید

12- مشخصات پلی استایرن:

13-مجتمع‌های تولیدی مربوطه در ایران:

14-پلی استایرن انبساطی EPS:

15- پانل محافظ پلی استایرن سقفی MPS:

18- خصوصیات فیزیکی :

19- خصوصیات مکانیکی:

20-خواص بصری :

21- خواص الکتریکی:

22- خواص حرارتی:

23-خواص شیمیایی:

24- نمونه هایی از تصاویر ساختمان ها با سقف پلی استایرن

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 41برترین پکیج پاورپوینت زمین شناسی – منظومه شمسی

پاورپوینت زمین شناسی منظومه شمسی ;تعریف منظومه شمسی;طراحی هنری از یک سحابی;نتیجه تصویری برای منظومه شمسی;موقعیت در فضا;نمایی از خورشید و جو آن;مقایسه اندازه خورشید و سیارات منظومه شمسی;محیط میان سیاره‌ای;منظومه شمسی درونی

در این پروژه پاورپوینت زمین شناسی منظومه شمسی در 42 اسلاید به طور کامل و جامع همراه با تصاویر مربوطه طبق موارد زیر ارایه شده است 1 تعریف منظومه شمسی 2 پیدایش 3 طراحی هنری از یک سحابی 4 کشف نتیجه تصویری برای منظومه شمسی 5 موقعیت در فضا 6 همسایه‌ها 7 خورشید 8 نمایی از خورشید و جو آن تصویر مرتبط 9 مقایسۀ اند

در این پروژهپاورپوینت زمین شناسی – منظومه شمسیدر42اسلاید به طور کامل و جامع همراه با تصاویر مربوطه طبق موارد زیر ارایه شده است:

1- تعریف منظومه شمسی

2- پیدایش

3- طراحی هنری از یک سحابی

4- کشف

5- موقعیت در فضا

6- همسایه‌ها

7- خورشید

8- نمایی از خورشید و جو آن

9- مقایسۀ اندازۀ خورشید و سیارات منظومۀ شمسی

10- محیط میان‌سیاره‌ای

11- منظومهٔ شمسی درونی

12- سیارات درونی

13- تیر

14- ناهید

15- زمین

16- بهرام

17- نمایی از سطح خشک و بیابانی مریخ

18- کمربند سیارک‌ها

19-سرس:

20- شهاب‌وار، شهاب و شهاب‌سنگ

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 42برترین پکیج پاورپوینت زمین شناسی – سنگ های رسوبی

پاورپوینت زمین شناسی سنگ های رسوبی;تعریف سنگ رسوبی;طرز تشکیل اولیه سنگ های رسوبی;نتیجه تصویری برای سنگ رسوبی;سنگ رسوبی چگونه تشکیل می شود;نمونه ای از سنگ های رسوبی;مقدار سنگ رسوبی موجود در کره زمین;دلایل اهمیت مطالعه سنگ های رسوبی

در این پروژه پاورپوینت زمین شناسی سنگ های رسوبی در 40 اسلاید به طور کامل و چامع همراه با شکل و تصاویر طبق شرح زیر ارایه شده است 1 تعریف سنگ رسوبی 2 ریشه لغوی 3 طرز تشکیل اولیه نتیجه تصویری برای سنگ رسوبی 4 توضیح کامل 5 سنگ رسوبی چگونه تشکیل می شود؟ 6 نمونه ای از سنگ های رسوبی 7 مقدار سنگ رسوبی موجود در کره زمین

در این پروژهپاورپوینت زمین شناسی – سنگ های رسوبیدر 40 اسلاید به طور کامل و چامع همراه با شکل و تصاویر طبق شرح زیر ارایه شده است:

1- تعریف سنگ رسوبی

2- ریشه لغوی

3- طرز تشکیل اولیه :

4- توضیح کامل :

5- سنگ رسوبی چگونه تشکیل می شود؟

6- نمونه ای از سنگ های رسوبی :

7- مقدار سنگ رسوبی موجود در کره زمین :

8- دلایل اهمیت مطالعه سنگ های رسوبی :

9- انواع گروه‌های اصلی سنگ‌های رسوبی به شرح زیر است:

10- رسوبات سیلیسی آواری:

11- کنگلومراها

12- برش‌ها

13- ماسه‌سنگ‌ها

14- گل‌سنگ‌ها

15- رسوبات بیوژنیک، بیوشیمیای و آلی:

16- سنگ‌های آهکی

17- چرت‌ها

18- فسفات‌ها

19- ذغال و شیل نفتی

20- رسوبات شیمیایی:

21- تبخیری‌ها

22- سنگ‌های آهن‌دار

23- رسوبات آذر آواری:

24- رسوبات اتوکلاستیک

25- رسوبات ریزشی (رسوبات پیروکلاستیک)

26- رسوبات جریانی (رسوبات ولکانی کلاستیک)

27- هیدروکلاستیک‌ها

28- رسوبات اپی کلاستیک

29- خصوصیات سنگ های رسوبی:

30- کاربرد سنگ رسوبی:

31- آن چه درباره سنگ های رسوبی می توان گفت :

32- اما رسوبات تخریبی جهان به کجا می روند؟

33- دید کلی

34- تاریخچه و سیر تحولی

35- گروههای اصلی سنگهای رسوبی

36- اهمیت مطالعه سنگهای رسوبی

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 40برترین پکیج پاورپوینت مواد و مصالح ساختمانی – موزائیک

پاورپوینت مواد و مصالح ساختمانی موزائیک ;تاریخچه موزائیک;انواع موزائیک ;موزائیکها گرانیتی و معمولی;تعریف موزائیک های ویبره ای همراه با مشخصات;تعریف موزائیک شسته همراه با ذکر جزییات نحوه تولید;موزائیک ها تک لایه ای

در این پروژه پاورپوینت مواد و مصالح ساختمانی موزائیک در 35 اسلاید به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر و جداول مربوطه طبق موارد زیر اریه شده است

در این پروژهپاورپوینت مواد و مصالح ساختمانی – موزائیکدر 35 اسلاید به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر و جداول مربوطه طبق موارد زیر اریه شده است:

1-تعریف

2-تاریخچه موزائیك

3-انواع موزائیک

4- موزائیکها گرانیتی و معمولی

5- تعریفموزائیک های ویبره ای همراه با مشخصات

6- تعریف موزائیک شسته همراه با ذکر جزییات نحوه تولید

7- موزائیک ها تک لایه ای:

8-به طور کلی موزائیک از دو سطح تشکیل شده است :

9-کاربرد موزاییك:

10- جدولاستاندارد موزاییک

11-روشهای تولید موزائیک

12-طبقه بندی موزائیک ها بر اساس شکل ظاهری و نمای سطح رویه

13- جدول برخی از مشخصات فیزیكی و مكانیكی موزاییكها

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 35برترین پکیج پاورپوینت زمین شناسی -هوازدگی، انواع و علت های آن

پاورپوینت زمین شناسی هوازدگی; انواع و علت های هوازدگی;هوازدگی چیست;هوازدگی مکانیکی;عوامل موثر بر هوازدگی مکانیکی;هوازدگی شیمیایی;انواع تخریب شیمیایی;هوازدگی کروی

در این پروژه پاورپوینت زمین شناسی هوازدگی ، انواع و علت های آن در 45 اسلاید به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر طبق مندرجات زیر ارایه شده است

در این پروژهپاورپوینت زمین شناسی -هوازدگی ، انواع و علت های آندر45 اسلاید به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر طبق مندرجات زیر ارایه شده است:

1-مطالبی موجود در این مجموعه عبارت است از :

2- هوازدگی چیست ؟

3- هوازدگی مکانیکی

4-عوامل موثر بر هوازدگی مکانیکی

5- هوازدگی شیمیایی

6- انواع تخریب شیمیایی

7- هوازدگی کروی

8- فرسایش خاک

9- انواع هوازدگی

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 45برترین پکیج پاورپوینت زمین شناسی – چین خوردگی در دو فایل مجزا

پاورپوینت زمین شناسی چین خوردگی ;تعریف چین خوردگی;انواع مختلف چین ها همراه با تصاویر;انواع چین خوردگی نحوه ایجاد و روش های شناسایی آنها همراه با تصاویر;مشخصه های چین;تعریف لولای چین;تعریف سطح محوری چین;تعریف محور چین;تعریف دامنه های چین;تعریف اثر محوری چین

در این پروژه پاورپوینت زمین شناسی چین خوردگی در دو فایل مجزا به صورت 47 اسلاید و 35 اسلاید به دو زبان فارسی و لاتین به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر طبق مندرجات زیر ارایه شده است

در این پروژهپاورپوینت زمین شناسی – چین خوردگیدر دو فایل مجزا به صورت 47 اسلاید و 35 اسلاید به دو زبان فارسی و لاتین به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر طبق مندرجات زیر ارایه شده است:

1- تعریف چین خوردگی

2- انواع مختلف چین ها همراه با تصاویر

3- انواع چین ، نحوه ایجاد و روش های شناسایی آنها همراه با تصاویر

4- مشخصه های چین

5- تعریف لولای چین

6- تعریف سطح محوری چین

7- تعریف محور چین

8- تعریف دامنه های چین

9- تعریف اثر محوری چین

10- تعریف خط الراس یا ستیغ

11- تعریف خط القعر

12- تعریف قله چین

13- تعریف زاویه میل چین

14- تعریف تاقدیس

15- تعریف ناودیس

16- نمایش محور وسطح محوری چین های طاقدیسی وناودیسی

17- نمایش چین هابر روی نقشه

18- تصاویر متعدد از انواع چین ها

19- Folds

20- •Characteristics of folds

21- •Common types of folds

22- Horizontal(A) andplunging (B)anticlines

23- Anticlines and synclines

24- Syncline (left) and anticline (right)

25- View of plunging folds

26- Sheep Mountain a plunging anticline

27- Anticline at C&O Canal Roundtop Mountain Hancock Maryland

28- Sidling Hill Maryland

29- Development of Sidling Hill

30- Monoclines are often the result of buried (or “blind”) faults

31- San Rafael “swell” (monocline)

32- •Other types of folds

33- Domes and basins both exhibit circular patterns

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 82برترین پکیج پاورپوینت مواد و مصالح ساختمانی – آسفالت

پاورپوینت مواد و مصالح ساختمانی آسفالت;تعریف آسفالت;انواع آسفالت همراه با شکل;تعریف آسفالت گرم همراه با شکل;انواع آسفالت گرمهمراه با شکل;نتیجه تصویری برای آسفالت گرم;تعریف آسفالت رویه (توپکا) همراه با شکل;تعریف آسفالت آستر (بیندر) همراه با شکل;تعریف اساس قیری همراه با شکل;تعریف ماسه آسفالت

در این پروژه پاورپوینت مواد و مصالح ساختمانی آسفالت در 30 اسلاید به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر طبق موارد زیر بیان شده است

در این پروژهپاورپوینت مواد و مصالح ساختمانی – آسفالتدر 30 اسلاید به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر طبق موارد زیر بیان شده است:

1- تعریف آسفالت

2- انواع آسفالت: همراه با شکل

3- تعریف آسفالت گرم:همراه با شکل

4- انواع آسفالت گرم:همراه با شکل

5- تعریف آسفالت رویه (توپکا):همراه با شکل

6- تعریف آسفالت آستر (بیندر):همراه با شکل

7- تعریف اساس قیری همراه با شکل

8- تعریف ماسه آسفالت:همراه با شکل

9- تعریف آسفالت متخلخل:همراه با شکل

10- تعریف آسفالت حفاظتی:همراه با شکل

11- دامنه کاربرد آسفالت حفاظتی:همراه با شکل

12- انواع آسفالتهای حفاظتی:همراه با شکل

13- آسفالت حفاظتی قیر امولسیون همراه با شکل

14- آسفالت حفاظتی میکرو سرفیسینگ همراه با شکل

15- آسفالت سرد:همراه با شکل

16- آسفالت سرد امولسیونی همراه با شکل

17- دامنه کاربرد آسفالت سرد:همراه با شکل

18- انواع آسفالت سرد:همراه با شکل

19- منابع

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 30