برترین پکیج طراحی مجموعه گردشگری با استفاده از الگوی معماری گرگان

طراحی گردشگری توریس; گرگان معماری گرگان بافت گرگان

این فایل یک پروژه جامع و کامل درباره طراحی مجموعه گردشگری با استفاده از الگوی معماری گرگان به همراه معرفی کامل بافت تاریخی گرگان، معرفی بناهای باارزش بافت گرگان،تصاویر بنا و نقشه های بناهای باارزش،گونه شناسی بافت، مقایسه بافت گرگان با بافت های خارجی و داخلی، طراحی مجموعه گردشگری با نقشه های دوبعدی و سه بعدی و می باشد

طراحی مجموعه گردشگری با استفاده از الگوی معماری بومی گرگان در قالب pdf در 151 صفحه

در نگاه کلی می توان گفت که بناهای بومی برجای مانده در گرگان بیشتر متعلق به افراد مرفه و یا متوسط شهر بوده و خانه های اقشار کم درآمد به دلیل کاربرد مصالح نامرغوب با سرعت بیشتری تخریب گشته اند ویژگی های معماری بومی گرگان به صورت خلاصه شده عبارتند از جهت گیری مناسب بنا با توجه به بادهای غالب محلى و نور طبیعی، وجود بالکن و تراس، سایه اندازی مناسب و تهویه دور بنا و ارتباط با طبیعت، اهمیت فضایی نیمه باز با قابلیت تبدیل به فضای بسته به کمک انعطاف پذیری جداره ها به منظور کاربرد در تمامی فصول، انعطاف پذیری قضاء حداکثر بهره گیری از نور و تهویه طبیعی، بام شیبدار و دو پوسته به منظور تهویه، کف دو پوسته به منظور استفاده از تهویه طبیعی و قرارگیری سیستم های تهویه مصنوع و ارتفاع بتا بالاتر از سطح زمین، توجه به ابعاد بازشو و زاویه ساختمان و محل بازشو و نسبت به جهت باد به منظور تهویه مطلوب جمع آوری و ذخیره سازی آب باران توجه به فضای باز ( طبیعی)و تلفیق بنا با آن وجود درخت در کنار بنا جهت سایه النازی در تابستان و جلوگیری سرما در زمستان، توجه به تناسبات و الگوهای قدیمی، استفاده از مصالح سنتی همراه با تکنولوژی ساخت روز ( عایق بندی) و کاربرد مصالح جدید مناسب با الهام از مفاهیم گذشته، پاسخی مناسب منطبق با فرهنگ و سنت و اقتصاد منطقه می باشد. معماری خانه های بومی گرگان در پاسخگویی به شرایط اقلیمی، فرهنگی الگوهای ویژه ای را ارائه نموده است: این الگوها نه از نظر تعدد با وسعت فضاهای بسته و باز، بلکه از نظر توالی و استقرار این فضاها نسبت به یکدیگر متفاوتند، چنانکه بیان شد فضاهای نیمه باز چون ایوان نقش اساسی در معماری بومی داشته است اولین گونه از دسته بندی الگویی فوق را می توان بناهایی برشمرد که در آن تیاط کاملا مرکزی است و فضاهای بسته در اطراف حیاط شكل گرفته اند، در این گونه بناها، معمولا بیش از یک حیاط مشاهده شده است. ایوان در این گونه الگو نقش بسیار ارزنده ای دارد و معمولا ایوان سرتاسری شمالی شاخص می باشد. در اضلاع دیگر نیز ایوان با کارایی های فراوان وجود دارد. بازشوها دارای تزئینات فراوان بوده و معمولا دارای هندسه منظم با تقسیمات سه بخشی است. این الگو پیچیده ترین نوع از بناهای گرگان را در بر می گیرد الگوی دوم که در این گونه شناسی بر شمرده می شود، الگویی است با توده فضایی ساختمان در ضلع شمال و غرب و حیاط در جنوب فرار گرفته است. ساختمان تشکیل شده با یک ردیف اتاق که از شمال و جنوب با واسطه با بی واسطهی ایوان و فضاهای نیمه بازه تامین نور و تهویه می کند. در این گونه بهره گیری از عوامل اقلیمی جهت تعدیل شرایط محیطی حداکثر بوده و به کوران هوا نوجه ویژه گشته است. اتاق ها از دو سوی شمال و جنوب دارای درها و پنجره هایی است که معمولا مقابل هم قرار گرفته تا سرعت جریان باد در درون بنا به بیشترین حد ممکن برسد. گونه سوې حیاط در سه طرف قرار گرفته است. در ضلع شمالی ایوان سرتاسری بزرگ ودر ضلع جنوبی، ایوان کوچکتر

الگوی چهارمی که در خانه های بومی روایت می شود. گونه ای که ساختمان دارای یک ردیف اتاق می باشد که از چهار طرف توسط حیاط احاطه شده است. اتاق ها برای ایجاد گوران در تمام جداره ها دارای بازشو می باشند و در قسمت شمال ایران سرتاسری و سمت جنوب ایران کوچکتری قرار گرفته است در الگوی پنجم حیاط در فضای نعل اسبی و لاشكل واقع شده است و در تمام جداره بنای به سمت حیاط. بازشو وجود دارد.

این فایل یک پروژه جامع و کامل دربارهطراحی مجموعه گردشگری با استفاده از الگوی معماری گرگان به همراه معرفی کامل بافت تاریخی گرگان، معرفی بناهای باارزش بافت گرگان،تصاویر بنا و نقشه های بناهای باارزش،گونه شناسی بافت، مقایسه بافت گرگان با بافت های خارجی و داخلی، طراحی مجموعه گردشگری با نقشه های دوبعدی و سه بعدی و … و شامل موارد زیر می باشد:

عنوان

شماره صفحه

مقدمه فصل اول / کلیات پژوهش

بیان مساله و ضرورت تحقیق

سوالات تحقیق

فرضیه

اهداف پژوهش

قلمرو تحقیق –

روش کلی پژوهش

دستاوردهای احتمالی

محدودیت های تحقیق

توضیح ساختار رساله

پیشینه پژوهش فصل دوم/ مبانی نظری پژوهش

واژه شناسی بوم

دانش بومی

اهمیت استفاده از دانش بومی

بوم شناسی و بومی گرایی ..

قوت و ضعف هر بوم

فرصت ها و تهدیدهای هر بوم

مروری بر تفاوت های بافت روستایی و شهری

ملاک شناخت شهر از روستا

ضرورت طرح معماری بومی

تفاوت سازماندهی اجتماعی در جامعه ی ابتدایی و بومی

تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر در فرایند شکل گیری معماری بومی

رابطه ی معماری بومی یا واژه های معادل –

تاریخچه گرایش به معماری بومی

رجعت به معماری بومی در ایران

زمینه ی رویکرد تئوریک به معماری بومی

معماران بومی

بیان فرم در معماری بومی از دیدگاه پدیدار شناختی

عوامل متفاوت تأثیر گذار بر قرم در معماری

فرم در وخالات عملکرد معنا و ساختار

دیدگاه رساله ( نگاهی نو به معماری بومی)

جمع بندی

روش انجام پژوهش

نمونه گیری

پارامترهای معرف گونه ھا۔

روش برداشت میدانی و جمع آوری داده ها

اقلام اطلاعاتی

یافته ها

بافت قدیمی

دانش و معماری بومی استان گلستان

تحلیل کالبدی خانه های بومی بافت سنتی

الگوی فضایی واحد مسکونی

مشخصات کالبدی

عرصه بندی

عناصر کالبدی

دیوار محوطه و ورودی

عدم توجه به فضاهای نیمه باز در ساختمان های معاصر

اتاق

حیاط
حوض

تناسبات در نماها

تمهیدات به کار رفته در جهت ایجاد آسایش اقلیمی

رطوبت

بارش

دما

تابش آفتاب

روش های تهویه هوا

جهت گیری ساختمان

جهت گیری نامناسب قطعات تفکیکی

مصالح و سازه

بام شیبدار

تاثیر خصوصیات فرهنگی بر الگوی معماری بومی و نتایج حاصل از آن

انطباق معماری جدید با معماری بومی

جمع بندی

مصادیق

شوشتر نو

گورنای جدید

اقامتگاه دوستدار محیط زیست به روی آب ایالت گوانگجو چین

هتل و آبگرم F iel در ترکیه

جمع بندی

فصل چهارم/ ضوابط و احکام

خصوصیت های کالبدی

قرار گیری بنا در محوطه

فرم بنا

شکل بنا

شکل و محل قرارگیری ایوان و رواق ها

ابعاد و تناسبات فضاهای بسته

بارشوها مشتمل بر نوع بازشو، جهت و اندازه آن

اجزا و عناصر الحاقی مناسب با اهداف اقلیمی نظیر سایبان هاء ناوردان ها و آبروها

روابط فضایی میان فضاهای باز – نیمه بسته و بسته

راه پله ها (ارتباطات عمودی)

فصل پنجم/ فرایند طراحی

مقدمه

مجموعه گردشگری

اهداف و ایده ها

برنامه فیزیکی

مطالعات بستر شکل گیری طرح

اطلاعات جغرافیایی واقلیمی شهرستان گرگان

تحلیل سایت

سازه

جزئیات ساختمانی

جزئیات محوطه

ایده های اولیه طراحی

آنالیز انرژی طراحی

نرم افزار دیزاین بیلدر

نرم افزار اکوتکت

منابع

2 –

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 151برترین پکیج دانلود نقشه اتوکد سقف کاذب ترکیب تایل60*60 کناف و پانل R.G، دامپا، رابیتس و گچ برگ

دانلود نقشه اتوکد سقف کاذب ترکیب تایل60در60 کناف و پانل RG دامپا رابیتس و گچ برگ

فایل حاضر نقشه اتوکد سقف کاذب ترکیب تایل60*60 کناف و پانل RG ، دامپا ، رابیتس و گچ برگ

فایل حاضر نقشه اتوکد جزییات اجرایی و دیتایل های سقف کاذب با : ترکیب تایل60*60 کناف و پانل R.G. ، سقف کاذب با دامپا ، سقف کاذب با رابیتس و سقف کاذب با گچ برگ می باشد.

برای استفاده در نقشه های معماری می باشد.

راهنمای استفاده : از حالت زیپ خارج کنید ، فایل تبدیل شده و با اتوکد ورژنهای 2007 به بالا باز می شود .

فرمت فایل: dwg

تعداد صفحات: 1برترین پکیج پروژه کامل طراحی ایستگاه راه آهن به همراه نقشه اتوکدی به علاوه مطالعات

طراحی ایستگاه راه آهن;نقشه ایستگاه راه آهن مطالعات معماری

پروژه کامل و بی نظیر طراحی ایستگاه راه آهن در قالب pdf و در 180 صفحه به همراه نقشه های اتوکد معماری آن در 7 فصل و شامل موارد زیر می باشد فصل اول مبانی نظری فصل دومشناخت ایستگاه های راه آهن فصل سوم برنامه ریزی کالبدی ایستگاه های راه آهن فصل چهارم ضوابط و استانداردهای طراحی ایستگاه های راه آهن فصل پنجم نمونه های مشابه فصل ششم مطالعات بست

پروژه کامل و بی نظیر طراحی ایستگاه راه آهن در قالب pdf و در 180 صفحه به همراه نقشه های اتوکد معماری آن در7 فصل و شامل موارد زیر می باشد:

– فصل اول: مبانی نظری

– فصل دوم:شناخت ایستگاه های راه آهن

– فصل سوم: برنامه ریزی کالبدی ایستگاه های راه آهن

– فصل چهارم: ضوابط و استانداردهای طراحی ایستگاه های راه آهن

– فصل پنجم: نمونه های مشابه

– فصل ششم: مطالعات بستر طرح

– فصل هفتم: روند طراحی

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 180برترین پکیج مطالعات موزه آب در قالب word

موزه آب در قالب word موزه آب;برنامه فیزیکی موزه;طراحی موزه

مطالعات موزه آب در قالب word و در 137 صفحه به عنوان یک پروژه  کامل و جامع

مطالعات موزه آب در قالب word و در 137 صفحه به عنوان یک پروژه کامل و جامع شامل موارد زیر می باشد:

چکیده

مقدمه

فصل اول

بخش اول: مبانی نظری

آب وجایگاه آن

ممفهوم نمادین آب در اساطیر كهن

گوهروجودی وویژگی های آناهیتا

آب از دیدگاه قرآن كریم

آب در مذاق حافظ

آب وچرخش سال

آب وبلاگردانی

آب ،نمادبركت

آب ودرمان

آب چهل یاسین

آب تفال و حاجت خواهی

بخش دوم: نقش آب در طبیعت

آب در طبیعت

انسان وآب

آب شیرین

آب درصنعت

كسب انرژی از آب

آب وحمل ونقل

تصفیه و توزیع آب

آب وآلودگی

بخش سوم:

آب درزندگی روزمره

آب ومسئولیت های آن

بخش چهارم:آب ومعماری

عناصرمرتبط باآب در معماری

آموزش وكودك وآب

بخش پنجم:

ایده ها و مفاهیم كلی در طرح موزه آب

موزه و عملكرد آن

فصل دوم

بخش اول: جایگاه آب و جلوه های آن در معماری . . . . . . . ……. 23

1-1-2 معبد آناهیتا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………… – 23

2-1-2 چهل ستون . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … ………………………….. – 23

3-1-2 پل خواجو . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ………………………….. – 23

4-1-2 سی وسه پل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ………………………….. – 24

5-1-2 شاهزاده ماهان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………….. – 24

بخش دوم: بررسی نمونه های مشابه داخلی . . . . . . . . . . . . . …………. 25

1-2-2 موزه هنرهای معاصر تهران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………. – 25

2-2-2 باغ موزه آب قلهك . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………….. – 28

3-2-2 موزه آب یزد)كركسیونی( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………… – 42

بخش سوم: نمونه خارجی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………….. 44

1-3-2 موزه آب هلندآرنهوم)كركسیونی وكاربردی( . . . . . ….. – 44

2-3-2 موزه آب مورسیا)اسپانیا( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………. – 44

3-3-2 موزه تاریخی سیامیك)ژاپن( . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………… – 45

4-3-2 پارك تفریحی آبی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………… – – 46

فصل سوم:

بخش اول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….. ………………………….. 46

1-1-3 بررسی،تجزیه وتحلیل نیازهای پروژه . . . . . . . . . . . ……….. – 46

2-1-3 برنامه ریزی سرای هستی بخش . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………… – 48

3-1-3 ساختار عملكردی موزه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………… – 49

4-1-3 بررسی عملكردها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………….. – 50

5-1-3 حوزه معرفی و آموزش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………. – 50

6-1-3 گالری ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … ………………………….. – 51

7-1-3 واحد روابط عمومی و اموربین الملل . . . . . . . . . . . ……….. – 51

8-1-3 امورآموزش وتبلیغات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………. – 52

9-1-3 آب وكودك . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … ………………………….. – 52

10-1-3 حوزه پژوهشی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………. – 52

11-1-3 حوزه خدمات رفاهی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………….. – 53

12-1-3 حوزه مالی واداری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………….. – 53

13-1-3 واحد حفاظت ومرمت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………….. – 54

13-1-3 واحد حفاظت ومرمت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………….. – 54

بخش دوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….. ………………………….. 55

1-2-3 نمودار وروابط اجزاءداخلی ساختمان . . . . . . . . . . . ……….. – 55

2-2-3 انتخاب سیستم سازه های بهینه . . . . . . . . . . . . . . . . ……………. – 62

فصل چهارم: طراحی موضوع

بخش اول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….. ………………………….. 63

1-1-4 لزوم تحلیل سایت پروژه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………. – 63

2-1-4 شناخت وتحلیل سایت پروژه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………….. – 63

3-1-4 شهرتهران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … ………………………….. – 64

4-1-4 تقسیمات سیاسی استان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………… – 65

5-1-4 جغرافیای طبیعی استان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………….. – 66

6-1-4 پوشش گیاهی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ………………………….. – 66

7-1-4 زمین شناسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ………………………….. – 66

8-1-4 حركات فعال زمین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………. – 67

9-1-4 حركات فعال زمین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………. – 67

بخش دوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….. ………………………….. 68

1-2-4 حركات فعال زمین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………. – 68

1-2-4 شناخت منطقه – 22 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 68

2-2-4 پتانسیل های توسعه منطقه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………….. – 69

3-2-4 وضعیت اقلیم وهواشناسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………. – 70

4-2-4 مشخصات جغرافیایی واقلیم منطقه – 22 شهرتهران . . . … 71

5-2-4 طرح تفصیلی منطقه – 22 شهرتهران . . . . . . . . . . . . . . . . ……………. 73

6 2 4 امكانات منطقه – – – 22 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 73

7-2-4 دریاچه پارك چیتگر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………….. – 74

8-2-4 شبكه دسترسی به منطقه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………….. – 74

9-2-4 بافت قدیم منطقه – 22 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 76

10-2-4 شهرك های موجود . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………. – 77

11-2-4 بافت جدید منطقه – 22 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 77

12-2-4 تراكم جمعیت ومسكن در منطقه – 22 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 78

بخش سوم)به سوی طراحی( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………….. 79

1-3-4 سایت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……. ………………………….. – 79

2-3-4 عبورومروردرسایت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………. – 79

3-3-4 ورودی های سایت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………….. – 79

4-3-4 ورودی به بنا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………. – 79

5-3-4 مراكز فرهنگی اطراف سایت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………….. – 80

6-3-4 درختان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ….. ………………………….. – 80

7-3-4 آب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……… ………………………….. – 80

بخش چهارم:چگونگی شكل گیری حجم معماری . . . . . . . . . . . . . . ………….. 81

منابع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………. ………………………….. 83__

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 137برترین پکیج مطالعه، توصیف و تحلیل معماری قلعه شاخ زرین آباد ایلام به صورت word

ایلام دوره ساسانی قلعه شاخ قلعه شیاخزرین آباد پهله

این مجموعه بی نظیر به معرفی و تجزیه و تحلیل معماری قلعه شاخ زرین آباد ایلام به همراه مقایسه بنا با بناهای مشابه به صورت word به همراه نقشه، نقشه های سه بعدی از قلعه،تصاویر و می پردازد

مطالعه ، توصیف و تحلیل معماری قلعه شاخ زرین آباد ایلام به صورت word در 40 صفحه

قلعه شاخ یکی از قلعه های وسیع و مهم منطقه دراستان ایلام شهرستان دهلران بخش زرین آباد و در 10کیلومتری جنوب غرب روستای بردی قرار گرفته است که دارای باروی عظیمی به طول 1550 متر می باشد . وسعت این قلعه درحدود 8 هکتار می باشد که وضعیت توپوگرافی منطقه وعوارض زمین جهت ساخت آن در نظرگرفته شده است ، این قلعه یکی از شاهکارهای دوره ساسانی است که با استفاده از مصالح بومی سنگ و گچ نیم کوب ساخته شده . از ویژگی های مهم قلعه دیوارهای قطور آن، سیستم هدایت آب سطحی به بیرون از قلعه، برج و باروهای بلند و سیستم آب رسانی به داخل قلعه می باشد . قلعه شاخ به عنوان یکی از قلعه های مهم و کوهستانی منطقه است که بر سر راه های باستانی متعدد منطقه از جمله راه باستانی سیمره به تیسفون واقع شده و همچنین با قلعه های دیگر ساسانی منطقه نزدیکی و ارتباط داشته است.

این مجموعه بی نظیر به معرفی و تجزیه و تحلیل معماریقلعه شاخ زرین آباد ایلامبه همراهمقایسه بنا با بناهای مشابهبه صورت word به همراه نقشه، نقشه های سه بعدی از قلعه،تصاویر و … می پردازد.

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 40برترین پکیج مطالعه، توصیف و تحلیل معماری بقعه بی بی دختران شیراز به صورت word

ابنیه آرامگاهی بقعه بی بی دختران شیراز;چهار طاقی ساسانی قرن های میانه اسلامی معماری ایرانی

این مجموعه بی نظیر به معرفی و تجزیه و تحلیل معماری بقعه بی بی دختران شیراز به همراه سیرتداوم چهارتاقی در معماری آرامگاهی در قرون میانی اسلامی به صورت word به همراه نقشه، تصاویر و می پردازد

مطالعه، توصیف و تحلیل معماری بقعه بی بی دختران شیراز به صورت word در 52 صفحه

این بنا در محله سنگ سیاه(بخشی از بافت قدیم شهر) واقع شده و زمان احداث آن قرن هشتم ه .ق در دوره حکمرانی امیر مبارزالدین بنیانگذار سلسله مظفریان فارس می باشد. بانی ساخت این بقعه قُتلُغ خاتون دختر سلطان قطب الدین شاه جهان بن سلطان سیمور غَتمیش قَراخُتایی و همسر امیر مبارزالدین محمد و مادر شاه شجاع(ممدوح حافظ) می باشد.

این بنا، ساختمانی مکعب شکل و سه اشکوبه(طبقه) است که در زمان حکومت مظفریان فارس(به هنگام استیلای ایلخانان مغول برسراسر ایران) ساخته شده است. بنا در زمان خود انحصاراً برای مقبره ساخته شده و همچون یک زیارتگاه کوچک در محدوده ابنیه مذهبی دیگرِ همان بلوك شهری همچون آستانه سید علاء الدین حسین(ع) و سید تاج الدین غریب (ع) قرار گرفته است.

این بنا شامل یک زیر زمین چلیپا(صلیبی) شکل است که سطح اصلی قبور همه در آن قرار گرفته است، ولی سنگ های معرف آن ها در اشکوب اول و اطراف ضریح نصب شده اند به طوری که بر روی کف طبقه اول و همچنین بر روی دیوارها تا ارتفاع یک متری این پلاك ها قرار دارند. از دید برش افقی به بنا، پلان های طبقات اول و دوم حدوداً مشابه بوده و در طبقه دوم، چهار ایوان به صورت شاه نشین روی سر ورودی ها به فضای داخل باز می شوند. شکل چلیپایی پلان ها در واقع تداعی گر همان فرم آشنای نیایشگاه های دوره ساسانی می باشد..

این مجموعه بی نظیر به معرفی و تجزیه و تحلیل معماری بقعه بی بی دختران شیراز به همراه سیرتداوم چهارتاقی در معماری آرامگاهی در قرون میانی اسلامی به صورت word به همراه نقشه، تصاویر و … می پردازد.

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 52برترین پکیج مطالعه و شناخت بقعه شاهزاده حسین همدان به همراه نقشه های آن

بقعه شاهزاده حسین امام زاده حسین همدان;بقعه امام زاده حسین شاهزاده حسین

مطالعه و شناخت بقعه شاهزاده حسین همدان به همراه نقشه های آن معرفی شجره نامه امام زاده و تصاویر آن در قالب pdf ( قابل کپی به word) در 28 صفحه

مطالعه و شناخت بقعه شاهزاده حسین همدان به همراه نقشه های آن، معرفی شجره نامه امام زاده و تصاویر آن در قالب pdf

( قابل کپی به word) در 28 صفحه

بنای بقعه شاهزاده حسین، مربوط به دوره صفویه،(نخستین بنای این زیارتگاه را پیش از دوره ایلخانیان دانسته‌اند و تاریخ‌نگاران نیز به این معتقد هستند و آن را در دوره هلاکوخان (۶۵۴-۶۶۳ ه ق) می‌دانند).و از نوع آرامگاه های چهارضلعی گنبددار و بانقش هی مستطیلی و در داخل صحن نسبتاً وسیعی که در قسمت هایغربی و جنوبی آن حجره ها و اتاق های نوسازی قرار گرفته، احداث شدهاست. ساختمان از چند بخش مختلف از جمله، ایوان ورودی، اتاق ورودی،اتاق مقبره و سرداب تشکیل شده است. نمای ورودی بنا به صورت دواشکوبه ساخته شده است. بر روی شبستان های دوگانه ی مزار، گنبدهاییدوپوش جای گرفته که پوشش بیرونی گنبد اتاق ورودی ریخته است. بامرم تها و نوسازی هایی که به وسیله ی سازمان میراث فرهنگی استان واداره ی اوقاف در این بنا به انجام رسیده وضعیت ظاهری آن مطلوب است.
ارتفاع بنا در بلندترین قسمت حدود 15 متر است…

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 28برترین پکیج پاورپوینت مطالعه و شناخت بافت کالبدی، معماری و نحوه شکل گیری روستای دربند سر شمیرانات تهران

دربندسر;روستای دربندسر;محله دربندسر شمیرانات تهران;بافت روستای دربندسر طرح هادی روستایی

پاورپوینت مطالعه و شناخت بافت کالبدی،معماری و نحوه شکل گیری روستای دربند سر شمیرانات تهران در 80 اسلاید

پاورپوینت مطالعه و شناخت بافت کالبدی،معماری و نحوه شکل گیری روستای دربند سر شمیرانات تهران در 80 اسلاید

روستای دربندسر واقع در دهستان رودبار قصران و بخش رودبار قصران از توابع شهرستان شمیرانات واقع در استان تهران است که با شهر تهران حدود ۵۷ کیلومتر فاصله دارد.راهارتباطی روستا از محور فشم شمشک_دیزین منشعب می شود. این محور از شمال روستای درود بهسمت روستایدربندسر منشعب می شود. محور ارتباطی مذکور قسمت های شرقی و شمالی روستا را در فواصل مختلف دور می زند و به سمت پیست اسکی شمشک، دیزین و روستاهای شمشک بالا، شمشک پایین و سفیدستان امتداد می یابد…

توپوگرافی کوهستانی منطقه منجر به شکل گیری بافت پلکانی روستا و معبرهای پر پیچ و خم و کم عرض در سطح روستا شده است. به طور کلی شکل روستا هماهنگی بسیار زیبایی با محیط اطراف خود دارد: هماهنگی باشکلکوه ها، با مسیر رودخانه واقع در جنوب روستا، باشکل و طرز قرارگیری باغات و تقسیماتآن ها.

به طور کلی در روستای دربندسر دو نوع بافت دیده میشود:

الف ) بافت ارگانیک:این بافت از کوچه کوچه های باریک تشکیل شده و شاملساختمان هایمسکونی اهالی روستا (خانه های روستایی)، مغازه ها و … است.

در این بافت که همان بافت قدیمی روستاست، قطعات تفکیکی به طورنامنظم وبه تبعیت از عوارض طبیعی زمین و حد مالکیت ها شکل گرفته اند. فرم ساخت و سازها بسیار متنوع است و مرکز هر سه محله روستا در این بافت قرار دارد. این محلات بایک معبر اصلی سراسری به هم متصل شده اند…

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 80برترین پکیج پاورپوینت شناخت و بررسی گره چینی چوبی در بناهای تاریخی گرگان

گره چینی;گره چینی چوبی گرگان;شیوه ساخت گره چینی;گره چینی چوبی گرگان معماری گرگان;گره چینی بناهای تاریخی گرگان

پاورپوینت مهارت ساخت دانش بومی وشناخت و بررسی هنر گره چینی چوبی بناهای تاریخی گرگان در 55 اسلاید

پاورپوینتمهارت ساخت دانش بومی وشناخت و بررسی هنر گره چینی چوبی بناهای تاریخی گرگان در 55 اسلاید

هنر گره چینی و گره سازی از جمله هنرهایی است كه امروزه كم تر بدان پرداخته می شود. گره، نگاره های آذینی پرپیچ و تاب در كار گره چینی است وگره چینی هنری بر پایه اعتقادات آیینی و عرفانی و نتیجه وحدت در ساحت كثرت است.

گره عبارتست از ترکیبی یکپارچه از نقش های هندسی متنوعی که در یک چارچوب مشخص به طور هماهنگ و مکمل قرار گرفته اند.گره سازی در صورت های مختلف در آجركاری، گچ بری،كاشی كاری، آیینه كاری نیز متجلی شده است. اما آنچه در بافت تاریخی گرگان بیشتر مرسوم بوده، گره سازی چوبی است.

در گره سازی چوبی خانه های تاریخی گرگان بیشتر گره هایی طراحی شده است كه به لحاظ ترسیم ساده تر و به لحاظ ساخت آلات و اتصالات آسان تر هستند.از همین رو در كنار استفاده از گره های متداولی چون شمسۀ دوازده، چهار و هشت، جعفری و چهارلنگه از انواع طرح های هندسی ساده مانند شبكۀ مربع، مستطیل، و مثلث به وفور استفاده شده است

این فایل یک مجموعه جامع و کامل درباره معرفی و شناخت هنر گره چینی چوبی بناهای تاریخی شهر گرگان به همراه تصویر، نقشه، طرح های هندسی رایج در گره چینی چوبی بناهای تاریخی گرگان، شیوه ساخت گره چینی، چوب های مورد اسنفاده و رایج در گره چینی بناهای گرگان و … می پردازد.

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 55برترین پکیج مطالعه، آسیب شناسی، طرح مرمت و تعیین عرصه و حریم امام زاده و گورستان آق امام بندرترکمن

آق امام بندرترکمن;امام زاده آق امام;قبرستان آق امام;طرح مرمت آق امام

مطالعه، آسیب شناسی، طرح مرمت و تعیین عرصه و حریم امام زاده و گورستان آق امام بندرترکمن در قالب pdf (قابل کپی به word) در 52 صفحه به همراه نقشه های کامل بنا و محوطه و تصاویر

مطالعه، آسیب شناسی، طرح مرمت و تعیین عرصه و حریم امام زاده و گورستان آق امام بندرترکمن در قالب pdf (قابل کپی به word) در 52 صفحه به همراه نقشه های کامل بنا و محوطه و تصاویر

بقعه آق امام در شهرستان ترکمن ودر فاصله 23 کیلومتری شمال غربی گرگان و فاصله 8کیلومتری شرق بندر ترکمن و یک و نیم کیلومتری روستای قره قاشلی از توابع دهستان شرقیبخش سیجوال واقع شده است. مقبره و فضاهای جانبی آن در 60 متری ضلع شمالی جاده محلیگرگان به بندرترکمن و در مرتفع ترین قسمت محوطه قرار دارد.
راه آهن تهران شمال در حد فاصل دو شهر گرگان و بندرترکمن به فاصله حدود 300 متر ازضلع شمالی محوطه عبور می کند. بقعه بر روی تپه قبرستان مربوط به دوره ایلخانی قرارگرفته است.

بقعه دارای پلان مستطیل با کشیدگیدر راستای شرق به غرب است. ساختمان بقعه از 3 فضا تشکیل شده است.
فضای الف (هشتی) که در ضلع شرقی بنا قرار دارد فضایی با پلان مربع است که ورودی بقعه در سمت جنوبی آن قرار
گرفته است. درب ورودی به ابعاد m1/1 × 2/1 در ضلع جنوبی فضای الف قرار دارد.

فهرست مطالب

طرح مساله

روش تحقیق:

موقعیت مکانی اثر در نقشه سیاسی و توپو گرافی استان

موقعیت اثر در نقشه پهنه بندی اقلیمی و نقشه هیدرولوژی استان

موقعیت اثر:

ضوابط عرصه و حریم

نقشهعرصه و حریم

توپوگرافی محوطه

تصاویر هوایی محوطه

توصیف بنا

پلان معماری وضع موجودامام زاده محمد (آق امام)

نمای جنوبی

نماهای بیرون اثر

نماهای داخلی فضای الف

نماهای داخلی فضایب

نماهای داخلی فضایج

گمانه

مشخصات پی بر اساس گمانه

مشخصات پی:

شناخت مصالح

پیشینه مداخلات

آسیب شناسی:

آسیب شناسی مصور

آسیب معماری:

آسیب جداره:

آسیب جداره و کف داخلی:

آسیب سقف:

آسیب بازشوها

آسیب ورودی اصلی:

جمع بندی آسیب ها

مبانی مداخله

پلان فضاهای خدماتی جدید

طرح درمان رطوبت

طرح کانال دفع رطوبت

جزئیات اجرایی بخش الحاقی

طرح مرمت کفسازی

اولویت بندی مداخلات

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 52